Studiul unui mediu terestru

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Suport de curs pentru studiul unui mediu terestru

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Autor: L Ő RINCZ LOREDANA NELA profesor biologie Școala „Al. I. Cuza” Baia Mare Studiul unui mediu terestru 1. Studiul factorilor abiotici 2. Studiul factorilor biotici

PowerPoint Presentation:

Stabilim po ziţ ia geografic ă a zonei luată spre studiu ( busola ) Pentru investigaţii amănunţite, delimităm o suprafaţă reprezentativă de unu sau mai mulţi m ² ( bandă colorată, ţăruşi) Măsurăm cantitatea de apă căzută sub formă de precipitaţii pe unitate de timp şi de suprafaţă ( pluviometru ) Determinăm umiditatea atmosferică ( higrometru ) Determinăm presiunea atmosferică ( barometru ) Determinăm temperatura solului ( termometru de sol ) Determinăm temperatura aerului pe orizontală şi pe verticală ( termometru de aer ) Apreciem luminozitatea Măsurăm viteza vântului ( anemometrul ) sau apreciem calitativ intensitatea Apreciem calităţile solului: tipul de sol, porozitatea, ph-ul etc. Studiul factorilor abiotici

PowerPoint Presentation:

Stabilim pozitia geografica Moment lectura Un pescar b ă tr â n se r ătă cise de multe ori pe mare. Din cauza aceasta, alti prieteni marinari i-au cumparat o busol ă ş i i-au spus cum s ă o foloseasc ă . Data urm ă toare c â nd a ie ş it cu barca sa pe mare, a urmat sfaturile prietenilor s ă i ş i a luat cu el busola. Dar, ca de obicei, n-a mai ş tiut ce s ă fac ă ş i nu a putut g ă si ţă rmul. Î n cele din urm ă l-au g ă sit prietenii s ă i ş i l-au condus la ţă rm. Sup ă ra ţ i, ei l-au î ntrebat: “De ce nu ai folosit busola?” El le-a spus c ă a î ncercat, dar vr â nd s ă mearg ă spre nord, acul ar ă ta mereu direc ţ ia sud-vest. El a î ncercat s ă for ţ eze acul s ă indice î n direc ţ ia aceea, dar acul nu a vrut s ă asculte. B ă tr â nul era at â t de convins c ă ş tie în cotro este nordul, î nc â t a c ă utat s ă - ş i impun ă convingerea sa chiar ş i asupra busolei. B ă tr â nul a vrut ca busola s ă asculte de el, nu el s ă se orienteze dup ă busol ă . Morala?

PowerPoint Presentation:

Delimitam o suprafa reprezentativa Materiale necesare: 4 ţăruşi Panglică colorată Descrierea momentului: Se împrejmuieşte zona pentru studiu: se bat ţăruşii în sol şi se leagă de ei panglica de delimitare Se calculează suprafaţa zonei delimitate potrivit formulelor de calcul corespunzătoare

PowerPoint Presentation:

Descoperă mediul Realizatori: Andra ELEKEŞ şi Doru DUNCA , clasa a VIII-a B Profesor coordonator: Loredana L Ő RINCZ Masuram volumul de precipitatii PLUVIOMETRUL PLUVIOMETRUL NU UITA! Ai nevoie de ajutorul unui adult. Nu ai voie să mânuieşti tu ferăstrăul! ESTE PERICULOS! Cum construieşti un pluviometru ? Se taie PET-ul la nivelul în care se îngustează ; Se fixează PET-ul de ţăruş; Cu un marker se gradează PET-ul din 50 în 50 ml; La gura PET-ului se poate fixa o pâlnie. Modul de utili z are al pluviometrului LA CE FOLOSEŞTE? Măsoară volumul de precipitaţii . MATERIALE NECESARE: ţăruş pâlnie PET de 5 litri vas gradat foarfece Se amplasează într-o zonă deschisă; Se citesc zilnic valorile. Ne puteţi găsi pe pagina WEB: http://sites.google.com/site/descoperamediul/home

PowerPoint Presentation:

HIGROMETRUL HIGROMETRUL Descoperă mediul Modul de utili z are al higrometrului LA CE FOLOSEŞTE? Măsoară umiditatea atmosferică . Realizatori: Andra ELEKEŞ şi Doru DUNCA , clasa a VIII-a B Profesor coordonator: Loredana L Ő RINCZ Ne puteţi găsi pe pagina WEB: http://sites.google.com/site/descoperamediul/home Se amplasează într-o zonă deschisă; Se citesc zilnic valorile; Se reprezintă grafic valorile înregistrate sub formă unui grafic. Determinam umiditatea atmosferica

PowerPoint Presentation:

BAROMETRUL BAROMETRUL Descoperă mediul Modul de utili z are al barometrului LA CE FOLOSEŞTE? Măsoară presiunea atmosferică . Realizatori: Andra ELEKEŞ şi Doru DUNCA , clasa a VIII-a B Profesor coordonator: Loredana L Ő RINCZ Ne puteţi găsi pe pagina WEB: http://sites.google.com/site/descoperamediul/home Se amplasează într-o zonă deschisă; Se citesc zilnic valorile; Se reprezintă grafic valorile înregistrate sub formă unui grafic. Determinam presiunea atmosferica Unitate de măsură: milimetri coloană de mercur.

PowerPoint Presentation:

TERMOMETRUL DE SOL TERMOMETRUL DE SOL Descoperă mediul Modul de utili z are al termometrului de sol LA CE FOLOSEŞTE? Măsoară temperatura solului . Realizatori: Andra ELEKEŞ şi Doru DUNCA , clasa a VIII-a B Profesor coordonator: Loredana L Ő RINCZ Ne puteţi găsi pe pagina WEB: http://sites.google.com/site/descoperamediul/home Se înfige în sol; Se citesc temperaturile zilnic, la aceiaşi oră; Se reprezintă grafic valorile înregistrate sub formă unui grafic. Determinam temperatura solului Unitate de măsură: grade Celsius.

PowerPoint Presentation:

TERMOMETRUL DE AER TERMOMETRUL DE AER Descoperă mediul Modul de utili z are al termometrului de aer LA CE FOLOSEŞTE? Măsoară temperatura aerului . Realizatori: Andra ELEKEŞ şi Doru DUNCA , clasa a VIII-a B Profesor coordonator: Loredana L Ő RINCZ Ne puteţi găsi pe pagina WEB: http://sites.google.com/site/descoperamediul/home Se amplasează termometrul în diferite locaţii: În stratul de frunze uscate; În stratul ierbos; În centrul arbuştilor; La nivelul coroanei arborilor; La umbră/ soare etc. Se citesc temperaturile zilnic, la aceiaşi oră; Se reprezintă grafic valorile înregistrate în acelaşi loc sub formă unui grafic. Determinam temperatura aerului Unitate de măsură: grade Celsius.

PowerPoint Presentation:

Studiul factorilor abiotici Apreciem luminozitatea conform scalei de mai jos:

PowerPoint Presentation:

ANEMOMETRUL ANEMOMETRUL Descoperă mediul Modul de utili z are al anemometrului LA CE FOLOSEŞTE? Măsoară viteza vântului . Realizatori: Andra ELEKEŞ şi Doru DUNCA , clasa a VIII-a B Profesor coordonator: Loredana L Ő RINCZ Ne puteţi găsi pe pagina WEB: http://sites.google.com/site/descoperamediul/home Se amplasează anemometrul în spaţiu deschis Se citesc valorile zilnic; Se reprezintă grafic valorile înregistrate în acelaşi loc sub formă unui grafic. Determinam viteza vantului Unitate de măsură: metri/ secundă. În lipsa anemometrului, putem aprecia calitativ intensitatea acestuia potrivit tabelului alăturat! Intensitatea vântului Ce se observă la un arbore 1. Vânt slab 2. Vânt potrivit 3. Vânt puternic 4. Vânt foarte puternic 1. Se leagănă frunzele 2. Se leagănă rămurelele 3. Se leagănă ramurile 4. Se rup ramurile şi se dezrădăcinează copacii

PowerPoint Presentation:

Studiul solului Apreciem calităţile solului: tipul de sol, porozitatea, ph-ul etc.

PowerPoint Presentation:

Inventariem organismele din mediul investigat şi alcătuim liste. Zone de investigare: în arbori şi arbuşti; În sol; În aer. Studiul factorilor biotici

PowerPoint Presentation:

UMBRELA DE PRINS INSECTE Descoperă mediul NU UITA! Ai nevoie de ajutorul unui adult. Nu ai voie să mânuieşti tu burghiul! ESTE PERICULOS! Cum construieşti o umbrelă de prins insecte din arbori şi arbuşti? Taie cele două beţe la dimensiuni egale; Găureşte la mijloc cele două beţe şi împreunează-le cu un şurub şi o piuliţă (nu strânge şurubul prea tare ca să poţi mişca beţele unul faţă de altul); Măsoară şi croieşte dintr-o fâşie de pânză o formă pătrată cu diagonala cu ceva mai mare decât beţele; Prinde pe capete pânza croită de beţe aşa încât să nu se desprindă uşor. Modul de utili z are a umbrelei de prins insecte din arbori şi arbuşti LA CE FOLOSEŞTE? Colecteză insecte ascunse în arbori şi arbuşti. MATERIALE NECESARE: Două beţe Pânză Sfoară Liniar Şurub Piulița Polizor Realizatori: Diana GAVRI Ş, clasa a VIII-a B Profesor coordonator: Loredana L Ő RINCZ Se ţine umbrela sub arborele studiat; Se scutură arborele aşa încât toate insectele ce se ascund între frunze să cadă în umbrelă; Se inventariază “recolta” şi se identifică speciile capturate cu ajutorul unui determinator (ai nevoie de un carneţel de notiţe). UMBRELA DE PRINS INSECTE DIN ARBORI ŞI ARBUŞTI Ne puteţi găsi pe pagina WEB: http://sites.google.com/site/descoperamediul/home

PowerPoint Presentation:

PÂLNIA BERLESE Descoperă mediul NU UITA! Ai nevoie de ajutorul unui adult. Nu ai voie să mânuieşti tu burghiul! ESTE PERICULOS! Cum construieşti o pâlnie Berlese ? Se introduce în borcanul anatomic un vas în care s-a pus în prealabil lichid conservant (alcool) Se pune pâlnia la gura borcanului anatomic şi se fixează ca să nu se mişte; În pâlnie se aşează o sită cu ochiuri potrivite; Se construieşte un suport ca să ţină becul, ce se aşează deasupra pâlniei Modul de utili z are a pâlniei Berlese LA CE FOLOSEŞTE? Colecteză insecte ascunse în sol . MATERIALE NECESARE: Bec + suport pălnie sită Borcan anatomic Vas alcool Realizatori: Diana GAVRI Ş, clasa a VIII-a B Profesor coordonator: Loredana L Ő RINCZ Se pune pământul pe sita din pâlnie; Se aprinde lumina; Insectele (lucifuge) se vor deplasa în sens opus sursei de lumină şi vor cădea prin pâlnie în vasul cu lichid conservant. Ne puteţi găsi pe pagina WEB: http://sites.google.com/site/descoperamediul/home PÂLNIA BERLESE

PowerPoint Presentation:

FILEUL ENTOMOLOGIC Descoperă mediul NU UITA! Ai nevoie de ajutorul unui adult. Nu ai voie să mânuieşti tu burghiul! ESTE PERICULOS! Cum construieşti un fileu entomologic ? Se dă formă rotundă unei sârme mai rigide; Se prinde de băţ (precum în imagine); Din pânză, se coase un sac conic; Se ataşează cercul de sârmă sacului şi se fixează rigid cu sârmă rotită de mai multe ori la punctul de îmbinare. Modul de utili z are a pâlniei Berlese LA CE FOLOSEŞTE? Colecteză insecte zburătoare. MATERIALE NECESARE: Pânză sârmă Băţ de cca. 1 metru Realizatori: Diana GAVRI Ş, clasa a VIII-a B Profesor coordonator: Loredana L Ő RINCZ Se pune pământul pe sita din pâlnie; Se aprinde lumina; Insectele (lucifuge) se vor deplasa în sens opus sursei de lumină şi vor cădea prin pâlnie în vasul cu lichid conservant. Ne puteţi găsi pe pagina WEB: http://sites.google.com/site/descoperamediul/home FILEU ENTOMOLOGIC

authorStream Live Help