Studiul unui mediu acvatic

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Suport de curs pentru studiul unui mediu acvatic

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Autor: L Ő RINCZ LOREDANA NELA profesor biologie Școala „Al. I. Cuza” Baia Mare Studiul unui mediu acvatic 1. Studiul factorilor abiotici 2. Studiul factorilor biotici

PowerPoint Presentation:

Stabilim po ziţ ia geografic ă a zonei luată spre studiu ( busola ) Pentru investigaţii amănunţite, delimităm o suprafaţă reprezentativă de unu sau mai mulţi m ² ( bandă colorată, ţăruşi ) Determinăm adâncimea apei ( mira hidrometrică ) Determinăm vite z a apei ( flotorul ) Determinăm temperatura apei ( termometru, butelia de scos apă ) Determinăm transparenţa apei ( discul Secchi ) Studiul factorilor abiotici

PowerPoint Presentation:

Masuram adancimea apei MIRA HIDROMETRICĂ Realizatori: Andra ELEKEŞ şi Doru DUNCA , clasa a VIII-a B MIRA HIDROMETRIC Ă Descoperă mediul NU UITA! Ai nevoie de ajutorul unui adult. Nu ai voie să mânuieşti tu ferăstrăul! ESTE PERICULOS! Cum construieşti o miră hidrometrică? Trasează o linie verticală exact pe mijlocul scândurii (la 5 cm de margine dacă scâdura are o lăţime de 10 cm); Perpendicular pe ea se trasează din 2 în 2 cm linii orizontale, astfel suprafaţa scândurii va fi împărţită în dreptunghiuri cu înălţimea de 2 cm şi lăţimea de 5 cm; Colorează alternativ dreptunghiurile obţinute astfel încât să obţii un desen ca şi la tabla de şah. Modul de utili z are al mirei hidrometrice LA CE FOLOSEŞTE? Măsoară oscilaţiile de nivel ale apei. MATERIALE NECESARE: Scândură (0,10/1-2 m) Vopsea roşie Liniar Ferăstrău Profesor coordonator: Loredana L Ő RINCZ Ne puteţi găsi pe pagina WEB: http://sites.google.com/site/descoperamediul/home Se fixează mira hidrometrică albia apei; Se citeşte zilnic valorile indicate (la orele 7 şi 17) iar media indică nivelul apei în acea zi.

PowerPoint Presentation:

Determinam viteza apei FLOTORUL Realizatori: Iulia NEAGOT Ă, clasa a VIII-a B NU UITA! Ai nevoie de ajutorul unui adult. Nu ai voie să mânuieşti tu burghiul! ESTE PERICULOS! Cum să construieşti un flotor? PARTEA 1. Confecţionarea flotorului Taie o fâşie de pânză de forma unui triunghi, tiveşte-o pe margini şi coase-o pe băţul de bambus astfel încât să nu cadă (vezi imaginea alăturată). Felicitări! Ai făcut un steguleţ; Găureşte dopul de plută şi introdu forţat steguleţul confecţionat; Umple pe jumătate PET-ul cu apă (aşa te asiguri că va fi pe jumătate scufundat în apă) şi acoperă forţat gura lui cu dopul cu steguleţ; PARTEA A 2-a. Confecţionarea jaloanelor Rulezi cartonul pentru a face două cornete şi le prinzi cu scoci; Lipeşti fâşii de autocolant pe cornetele obţinute pentru a le face uşor vizibile de la distanţă. Modul de utili z are a flotorului LA CE FOLOSEŞTE? Măsoară viteza apei . MATERIALE NECESARE: PET Dop de plută Pânză colorată Băţ bambus Carton Autocolant Foarfece Profesor coordonator: Loredana L Ő RINCZ Se plasează cele două jaloane pe malul apei în punctul A şi punctul B — punctul A în amonte şi punctul B în aval. Distanţa dintre cele două jaloane este de cinci ori mai mare decât lăţimea albiei cursului de apă studiat; Se dă drumul flotorului în amonte (punctul A) şi se notează timpul în care a pornit flotorul. Când flotorul ajunge în punctul B se înregistrează din nou timpul. Ulterior se calculează viteza apei conform formulei studiate la fizică. unde L = lungimea traseului A — B t = timpul necesar parcurgerii traseului A —B v = L/ t Descoperă mediul FLOTORUL

PowerPoint Presentation:

BUTELIA DE SCOS APĂ BUTELIA DE SCOS APĂ Descoperă mediul Cum luăm temperatura apei? LA CE FOLOSEŞTE? Măsoară teperatura apei . Realizatori: Andra ELEKEŞ şi Doru DUNCA , clasa a VIII-a B Profesor coordonator: Loredana L Ő RINCZ Ne puteţi găsi pe pagina WEB: http://sites.google.com/site/descoperamediul/home Se introduce butelia în apă (cu dopul pus); Când ajunge la adâncimea dorită, se smuceşte sfoara ataşată de dop, şi se scoate dopul; Se lasă până se umple sticla cu apă şi apoi se ridică la suprafaţă; Se introduce termometrul şi se înregistrează valoarea temperaturii pentru adâncimea dorită; Se reprezintă grafic valorile înregistrate sub formă unui grafic. Determinam temperatura apei Cum să confecţionezi o butelie de scos apă ? MATERIALE NECESARE: PET de 1 litru Dop de plu tă Plasă Sfoară Şnur Rondelă de plumb (greutate)

PowerPoint Presentation:

HÂRTIE INDICATOARE HÂRTIE INDICATOARE Descoperă mediul Modul de utili z are al hârtiei indicatoare LA CE FOLOSEŞTE? Măsoară pH-ul . Realizatori: Andra ELEKEŞ şi Doru DUNCA , clasa a VIII-a B Profesor coordonator: Loredana L Ő RINCZ Ne puteţi găsi pe pagina WEB: http://sites.google.com/site/descoperamediul/home Se pune hârtia în contact cu apa câteva secunde; Se compară culoare hârtiei cu etalonul, de obicei aflat pe cutie; Se citeşte valoarea pH-ului. Determinăm pH-ul apei

PowerPoint Presentation:

Descoperă mediul Realizatori: Andra ELEKEŞ şi Doru DUNCA , clasa a VIII-a B Profesor coordonator: Loredana L Ő RINCZ Ne puteţi găsi pe pagina WEB: http://sites.google.com/site/descoperamediul/home Determinam transparenta apei DISCUL SECCHI DISCUL SECCHI NU UITA! Ai nevoie de ajutorul unui adult. Nu ai voie să mânuieşti tu polizorul sau burghiul! ESTE PERICULOS! Cum construieşti un disc Secchi? Desenează pe foaia de tablă un cerc cu diametrul de 30 cm; Decupează cercul cu ajutorul unui polizor; Găureşte tabla cu un burgiu în 5 puncte: unul la centru şi patru pe margine la distanţe egale; Fixează în orificiul central cu un şurub şi o piuliţă câteva greutăţi; În fiecare orificiu de pe margine introdu câte o sfoară după care leagă cele patru sfori precum în imaginea alăturată la o distanţi de 25 cm deasupra discului; Taie trei dintre sfori în dreptul nodului iar pe cea de-a patra înnoadă-o din 25 în 25 cm; Vopseşte discul în alb sau în două culori alteranative (alb—negru). MATERIALE NECESARE: Tablă Vopsea albă Sfoară Liniar Greutăți Şurub Piulița Sfoară Polizor Burghiu Se introduce discul Secchi în apă; Se lasă încet spre fundul apei iar în momentul în care nu se mai poate observa discul, se înregistrează valoarea transparenţei apei (în centimetri); Putem verifica adâncimea la care a ajuns discul după numărul de noduri submersibile. Modul de utili z are al discului Secchi LA CE FOLOSEŞTE? Măsoară transparenţa apei.

PowerPoint Presentation:

Inventariem organismele din masa apei ( fileul planctonic ); Inventariem organismele din mâl ( deplantatorul ). Studiul factorilor biotici

PowerPoint Presentation:

FILEUL PLANCTONIC Descoperă mediul NU UITA! Ai nevoie de ajutorul unui adult. Nu ai voie să mânuieşti tu burghiul! ESTE PERICULOS! Cum construieşti un fileu planctonic ? Se coase prima pânză în formă de trunchi de con iar a II-a pânză se coase sub formă de con; Se întroduce în vărful pânzei-con greutatea de plumb ; Se coase pânzele de cele două inele metalice (precum în imagine); Se prinde inelul mic (situat la partea superioară) cu sfoară în trei puncte pentru a-i asigura stabilitatea Modul de utili z are a fileului planctonic LA CE FOLOSEŞTE? Colecteză organisme din apa . MATERIALE NECESARE: Sfoară 2 inele metalice Pânză Băţ Greutate de plumb Realizatori: Diana GAVRI Ş, clasa a VIII-a B Profesor coordonator: Loredana L Ő RINCZ Se introduce fileul în apă pentru o perioadă de timp; La expirarea timpului propus se ridică fileul la suprafaţă; Se inventariază “recolta” şi se identifică speciile capturate cu ajutorul unui determinator (ai nevoie de un carneţel de notiţe). FILEU PLANCTONIC Ne puteţi găsi pe pagina WEB: http://sites.google.com/site/descoperamediul/home

authorStream Live Help