Luyen tap Tu trai nghia

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ CHUYÊN ĐỀ MÔN TIẾNG VIỆT 5 Phòng giáo dục TP Ninh Bình - Năm học 2008 - 2009

Slide 2: 

Tìm từ trái nghĩa với từ thương yêu ?

Slide 3: 

Bài 1: Tìm các từ trái nghĩa nhau trong các thành ngữ, tục ngữ sau: ăn ít ngon nhiều. Ba chìm bảy nổi. Nắng chóng trưa, mưa chóng tối. Yêu trẻ, trẻ đến nhà ; kính già, già để tuổi cho. Tìm các từ trái nghĩa nhau

Slide 4: 

Bài 1: ăn ít ngon nhiều. Ba chìm bảy nổi. Nắng chóng trưa, mưa chóng tối. Yêu trẻ, trẻ đến nhà ; kính già, già để tuổi cho.

Slide 5: 

Bài 2: Điền vào mỗi ô trống một từ trái nghĩa với từ in đậm: Trần Quốc Toản tuổi nhỏ mà chí . Trẻ cùng đi đánh giặc. trên đoàn kết một lòng. Xa-da-cô đã chết nhưng hình ảnh của em còn mãi trong kí ức loài người như lời nhắc nhở về thảm hoạ của chiến tranh huỷ diệt.

Slide 6: 

Thảo luận theo cặp rồi hoàn thành bài tập 2 !

Slide 7: 

Bài 2: a)Trần Quốc Toản tuổi nhỏ mà chí b) Trẻ cùng đi đánh giặc. c) trên đoàn kết một lòng. d) Xa-da-cô đã chết nhưng hình ảnh của em còn mãi trong kí ức loài người như lời nhắc nhở về thảm hoạ của chiến tranh huỷ diệt. lớn sống Dưới già

Slide 8: 

Bài 3: Việc nghĩa lớn. áo rách khéo vá, hơn lành may. Thức dậy sớm. nhỏ khuya vụng

Slide 9: 

Thảo luận nhóm 6 rồi hoàn thành bài tập 4 !

Slide 11: 

- Cảm ơn các em đã giúp cô hoàn thành bài dạy ! - Chân thành cám ơn các thày cô giáo đã về dự giờ tiết dạy !

authorStream Live Help