hat gao lang ta

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ Người dạy: Nguyễn Bảo Ngần Trường TH Phú Đức “B” MÔN TẬP ĐỌC - LỚP 5/2 BÀI: HẠT GẠO LÀNG TA

Slide 2: 

Kiểm tra bài cũ Chuỗi ngọc lam  Đọc đoạn 1: Cô bé mua chuỗi ngọc lam để tặng ai?  Đọc đoạn 2: Nêu nội dung bài học.

Slide 3: 

Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Tập đọc Hạt gạo làng ta Trần Đăng Khoa

Slide 4: 

Tập đọc: HẠT GẠO LÀNG TA (Trần Đăng Khoa) 1. Luyện đọc: Học sinh đọc nối tiếp phù sa miệng gầu quang trành quết đất Khổ thơ 1: Cần đọc ngắt dòng giữa các dòng thơ: + Có vị phù sa. + Của sông Kinh Thầy. Em biết sông Kinh Thầy ở đâu?

Slide 6: 

Tập đọc: HẠT GẠO LÀNG TA (Trần Đăng Khoa) 1. Luyện đọc: Khổ thơ 2: Cần chú ý đọc ngắt dòng giữa các dòng thơ: + Những trưa tháng sáu. + Nước như ai nấu. + Chết cả cá cờ.

Slide 7: 

Tập đọc: HẠT GẠO LÀNG TA (Trần Đăng Khoa) 1. Luyện đọc: Khổ thơ 3: Hào giao thông : Đường đào sâu dưới đất để đi lại an toàn trong chiến đấu. Em hiểu như thế nào là hào giao thông?

Slide 9: 

Tập đọc: HẠT GẠO LÀNG TA (Trần Đăng Khoa) 1. Luyện đọc: Khổ thơ 4: Trành (còn gọi là giành, xảo): Dụng cụ đan bằng tre ,nứa, đáy phẳng, có thành, dùng để vận chuyển đất, đá, phân trâu bò... Em biết gì về cái trành?

Slide 11: 

Tập đọc: HẠT GẠO LÀNG TA (Trần Đăng Khoa) 1. Luyện đọc: Khổ thơ 5: Cần chú ý nhấn giọng cụm từ: + Hạt vàng làng ta.

Slide 12: 

Tập đọc: HẠT GẠO LÀNG TA (Trần Đăng Khoa) 2. Tìm hiểu bài: Em hiểu hạt gạo được làm nên từ những gì? Hạt gạo được làm nên từ tinh tuý của đất(có vị phù sa); của nước(có hương thơm trong hồ nước đầy); và công lao động của con người, của cha mẹ- có lời mẹ hát ngọt bùi đắng cay). - vị phù sa Những hình ảnh nào nói lên nỗi vất vả của người nông dân? Hình ảnh nói lên nỗi vất vả của người nông dân để làm ra hạt gạo: Giọt mồ hôi sa / Những trưa tháng sáu / Nước như ai nấu / Chết cả cá cờ / Cua ngoi lên bờ / Mẹ em xuống cấy.

Slide 13: 

Tập đọc: HẠT GẠO LÀNG TA (Trần Đăng Khoa) 2. Tìm hiểu bài: Hình ảnh nói lên nỗi vất vả của người nông dân để làm ra hạt gạo: Giọt mồ hôi sa / Những trưa tháng sáu / Nước như ai nấu / Chết cả cá cờ / Cua ngoi lên bờ / Mẹ em xuống cấy.

Slide 14: 

Tập đọc: HẠT GẠO LÀNG TA (Trần Đăng Khoa) 2. Tìm hiểu bài: Tuổi nhỏ đã góp công góp sức như thế nào để làm ra hạt gạo? Thiếu nhi đã thay cha anh ở chiến trường gắng sức lao động, làm ra hạt gạo tiếp tế cho tiền tuyến. Hình ảnh các bạn chống hạt vục mẻ miệng gầu, bắt sâu cho lúa, gánh phân với đôi quang trành quết đất là những hình ảnh cảm động, nói lên những nỗ lực của thiếu nhi, dù nhỏ và chưa quen lao động vẫn cố gắng đóng góp công sức để làm ra hạt gạo.

Slide 16: 

Tập đọc: HẠT GẠO LÀNG TA (Trần Đăng Khoa) 2. Tìm hiểu bài: Vậy hạt gạo làm ra được gửi đi đâu? Gửi ra tiền tuyến/ Gửi về phương xa . - Tiền tuyến; phương xa

Slide 17: 

Tập đọc: HẠT GẠO LÀNG TA (Trần Đăng Khoa) 2. Tìm hiểu bài: Trong khổ thơ này, tác giả so sánh hạt gạo với gì? - Hạt vàng. Vì sao tác giả gọi hạt gạo là “hạt vàng”? Hạt gạo được gọi là “hạt vàng” vì hạt gạo rất quý. Hạt gạo được làm nên nhờ đất, nhờ nước, nhờ mồ hôi, công sức của cha mẹ, của các bạn thiếu nhi. Hạt gạo đóng góp vào chiến thắng chung của dân tộc

Slide 18: 

Tập đọc: HẠT GẠO LÀNG TA (Trần Đăng Khoa) 3. Đọc diễn cảm và học thuộc lòng bài thơ: Hạt gạo làng ta Có bão tháng bảy Có mưa tháng ba Giọt mồ hôi sa Những trưa tháng sáu Nước như ai nấu Chết cả cá cờ Cua ngoi lên bờ Mẹ em xuống cấy... Muốn đọc bài thơ hay, ta phải đọc với giọng như thế nào? Bài thơ này cần đọc giọng nhẹ nhàng, tình cảm, thiết tha; nhấn giọng từ ngữ: vị phù sa, hương sen, lời hát, có bão, có mưa, mồ hôi sa...

Slide 19: 

Tập đọc Hạt gạo làng ta Hạt gạo làng ta Có vị phù saCủa sông Kinh ThầyCó hương sen thơmTrong hồ nước đầyCó lời mẹ hát Ngọt bùi đắng cay… Hạt gạo làng ta Có bão tháng bảy Có mưa tháng ba Giọt mồ hôi saNhững trưa tháng sáu Nước như ai nấuChết cả cá cờCua ngoi lên bờMẹ em xuống cấy… Hạt gạo làng taNhững năm bom Mĩ Trút trên mái nhà Những năm khẩu súng Theo người đi xa Những năm băng đạn Vàng như lúa đồng Bát cơm mùa gặt Thơm hào giao thông… Hạt gạo làng ta Có công các bạn Sớm nào chống hạnVục mẻ miệng gầuTrưa nào bắt sâuLúa cao rát mặtChiều nào gánh phânQuang trành quết đất…Hạt gạo làng taGửi ra tiền tuyến Gửi về phương xa Em vui em hát Hạt vàng làng ta… (Trần Đăng Khoa)

Slide 20: 

Tập đọc Hạt gạo làng ta Hạt gạo làng ta Có Của sông Kinh ThầyCó Trong hồ nước đầyCó Ngọt bùi đắng cay… Hạt gạo làng ta Có Có mưa tháng ba Giọt Những trưa tháng sáu Nước Chết cả cá cờ Cua Mẹ em xuống cấy… Hạt gạo làng ta Những Trút trên mái nhà NhữngTheo người đi xa NhữngVàng như lúa đồng BátThơm hào giao thông… Hạt gạo làng ta CóSớm nào chống hạnVụcTrưa nào bắt sâuLúaChiều nào gánh phânQuangHạt gạo làng taGửiGửi về phương xa EmHạt vàng làng ta… (Trần Đăng Khoa)

Slide 21: 

Tập đọc Hạt gạo làng ta Hạt gạo làng ta Có Của sôngCóTrongCóNgọt bùiHạt gạoCóCó mưaGiọtNhữngNướcChết cảCuaMẹ emHạt gạoNhữngTrút trên NhữngTheo ngườiNhữngVàngBát cơmThơmHạt gạoCóSớm nàoVụcTrưa nàoLúaChiều nàoQuangHạt gạoGửiGửi EmHạt vàng (Trần Đăng Khoa)

Slide 22: 

Tập đọc Hạt gạo làng ta Hạt Có Của CóTrongCóNgọtHạt CóCó GiọtNhữngNướcChết CuaMẹ Hạt NhữngTrút NhữngTheo NhữngVàngBát ThơmHạt CóSớm VụcTrưa LúaChiều QuangHạt GửiGửi EmHạt (Trần Đăng Khoa)

Slide 23: 

CỦNG CỐ - DẶN DÒ Thông qua những từ ngữ, hình ảnh nói lên nỗi vất vả của người nông dân khi làm ra hạt gạo. Em hãy nêu nội dung chính của bài? Nội dung: Hạt gạo được làm nên từ công sức của nhiều người, là tấm lòng của hậu phương với tiền tuyến trong những năm chiến tranh. Về nhà học thuộc lòng 2 – 3 khổ thơ. Chuẩn bị bài: “ Buôn Chư Lênh đón cô giáo.”

authorStream Live Help