Cach dat cau khien

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Trường PTQT Kinh Bắc : 

Trường PTQT Kinh Bắc Giáo án Môn Tiếng Việt Phân môn: Luyện từ và câu Ngày dạy: 20/3/2008 Giáo viên: Lê Kiều Hưng Năm học: 2007-2008

Thứ sáu ngày 20 tháng 3 năm 2008 : 

Thứ sáu ngày 20 tháng 3 năm 2008 Luyện từ và câu Cách đặt câu khiến Nhận xét: II. Ghi nhớ: III. Luyện tập:

I. Nhận xét : 

I. Nhận xét Cho câu kể sau: Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương. Hãy chuyển câu kể thành câu khiến bằng một trong những cách sau: Thêm hãy, đừng, chớ, nên, phải,… vào trước một động từ. Thêm đi, thôi, nào,…vào cuối câu. Thêm đề nghị, xin, mong,…vào đầu câu. Thay đổi giọng điệu hãy (đừng, chớ, nên, phải) Đề nghị( Xin, Mong) đi (thôi, nào)

Slide 4: 

Thay đổi giọng điệu: + Với đề nghị nhẹ nhàng: + Với đề nghị mạnh: + Có thể phối hợp các cách: Nhà vua hãy hoàn gươm lại cho Long Vương! Xin nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương! Xin nhà vua hãy hoàn gươm lại cho Long Vương! Nhà vua hãy hoàn gươm lại cho Long Vương đi!

II. Ghi nhớ : 

II. Ghi nhớ Muốn đặt câu khiến, có thể dùng một trong các cách sau: Thêm từ hãy hoặc đừng, chớ, nên, phải,… vào trước động từ. Thêm từ lên hoặc đi, thôi, nào,…vào cuối câu. Thêm từ đề nghị hoặc xin, mong,…vào đầu câu. Dùng giọng điệu phù hợp với câu khiến.

III. Luyện tập : 

III. Luyện tập - Thanh nên đi lao động. - Thanh đi lao động thôi nào! - Đề nghị Thanh đi lao động! - Ngân phải chăm chỉ lên! - Ngân hãy chăm chỉ nào! - Giang phải phấn đấu học giỏi! - Giang hãy phấn đấu học giỏi lên!

Bài 2. Đặt câu cầu khiến phù hợp với các tình huống: : 

Bài 2. Đặt câu cầu khiến phù hợp với các tình huống: Vào giờ kiểm tra, chẳng may bút của em bị hỏng. Em biết bạn em có hai bút. Hẵy nói với bạn một câu để mượn bút. b) Em gọi điện cho ban, gặp người ở đầu dây bên kia là bố của bạn. Hãy nói một câu với bác ấy để bác ấy chuyển máy cho em nói chuyện với bạn em. c)Em đang tìm nhà bạn bỗng gặp một chú từ một nhà gần đấy bước ra. Hãy nói một câu nhờ chú ấy chỉ đường. Hằng ơi, cho tớ mượn bút của cậu với! Nhờ bác chuyển máy cho cháu nói chuyện với bạn Giang ạ. Nhờ bác giúp cháu chỉ nhà bạn Duy Anh a!

Bài 3 và 4Đặt câu khiến theo những yêu cầu dưới đây, nêu tình huống có thể dùng mỗi câu khiến rồi ghi vào chỗ trống.a) Câu khiến có hãy ở trước động từb) Câu khiến có đi hoặc nào ở sau động từc) Câu khiến có xin hoặc mong ở trướ chủ ngữ. : 

Bài 3 và 4Đặt câu khiến theo những yêu cầu dưới đây, nêu tình huống có thể dùng mỗi câu khiến rồi ghi vào chỗ trống.a) Câu khiến có hãy ở trước động từb) Câu khiến có đi hoặc nào ở sau động từc) Câu khiến có xin hoặc mong ở trướ chủ ngữ. Hãy giúp mình giải bài toán này với! Chúng ta cùng đi nào! Xin thầy cho em được vào lớp ạ! Em không giải được bài toán khó, nhờ bạn hướng dẫn cách giải. Em rủ các bạn cùng làm một việc gì đó. Xin người lớn cho phép làm việc gì đó. Thể hiện mong muốn điều gì đó tốt đẹp.

II. Ghi nhớ : 

II. Ghi nhớ Muốn đặt câu khiến, có thể dùng một trong các cách sau: Thêm từ hãy hoặc đừng, chớ, nên, phải,… vào trước động từ. Thêm từ lên hoặc đi, thôi, nào,…vào cuối câu. Thêm từ đề nghị hoặc xin, mong,…vào đầu câu. Dùng giọng điệu phù hợp với câu khiến.

authorStream Live Help