Ca dao ve lao dong san xuat

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ ĐẠO ĐỨC TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 LAO BẢO Giáo viên : Nguyễn Thị Hồng

Slide 2: 

Kiểm tra bài cũ Thứ tư ngày 22 tháng 12 năm 2010 Tập đọc Ông Lìn đã nghĩ ra cách gì để đưa nước về thôn? Ông lần mò cả tháng trong rừng tìm nguồn nước, cùng vợ con đào suốt một năm trời được gần bốn cây số mương xuyên đồi dẫn nước từ rừng già về thôn.

Slide 3: 

QUA CÕU CHUYỆN GIỲP EM HIỂU ĐIỀU GỠ ? Thứ tư ngày 22 tháng 12 năm 2010 Tập đọc QUA CÕU CHUYỆN GIỲP EM HIỂU ĐIỀU GỠ ? Kiểm tra bài cũ

Slide 4: 

Thứ tư ngày 22 tháng 12 năm 2010 Tập đọc Ca ngợi ông Lìn với tinh thần dám nghĩ dám làm đã thay đổi tập quán canh tác của cả một vùng, làm giàu cho mình và cuộc sống của cả thôn.

Slide 5: 

Quan sát tranh Thứ tư ngày 22 tháng 12 năm 2010 Tập đọc

Slide 7: 

Thứ tư ngày 22 tháng 12 năm 2010 Tập đọc BÀI CA DAO GỒM MẤY ĐOẠN? CA DAO VỀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT ĐÕY LÀ THỂ THƠ GỠ? THEO EM NỜN NGẮT NHỊP THƠ NHƯ THẾ NÀO ?

Slide 8: 

Luyện đọc Thứ tư ngày 22 tháng 12 năm 2010 Tập đọc CA DAO VỀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT Tìm hiểu bài

Slide 9: 

Cày đồng đang buổi ban trưa, Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày. Ai ơi, bưng bát cơm đầy, Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần Thứ tư ngày 22 tháng 12 năm 2010 Tập đọc CA DAO VỀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT

Slide 10: 

Thứ tư ngày 22 tháng 12 năm 2010 Tập đọc CA DAO VỀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT

Slide 11: 

Luyện đọc EM HIỂU THỎNH THÚT LÀ NHƯ THẾ NÀO? Thánh thót là nhỏ từng giọt liên tục như giọt mưa Thứ tư ngày 22 tháng 12 năm 2010 Tập đọc CA DAO VỀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT

Slide 13: 

Luyện đọc theo cặp ĐỌC BÀI THEO NHÓM

Slide 14: 

Luyện đọc: Tìm hiểu bài: Từ: đắng cay, bừa cạn, công lênh, nhiều bề, biển lặng… Câu:. CA DAO VỀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT Cày đồng đang buổi ban trưa, Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày. Ai ơi, bưng bát cơm đầy, Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần Thứ tư ngày 22 tháng 12 năm 2010 Tập đọc

Slide 15: 

Đọc thầm đoạn 1 và đoạn 3, trả lời câu hỏi: 1. Tìm những hình ảnh nói lên nỗi vất vả, lo lắng của người nông dân trong sản xuất? Cày đồng đang buổi ban trưa Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày. Ai ơi bưng bát cơm đầy, Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần + Sự lo lắng: + Nỗi vất vả: Đi cấy còn trông nhiều bề: Trông trời, trông đất, trông mây, trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm, trông cho chân cứng đá mềm; trời yên, biển lặng mới yên tấm lòng. Tìm những từ được lặp lại nhiều lần trong đoạn thơ?

Slide 16: 

Luyện đọc: Tìm hiểu bài: + Nỗi vất vả + Sự lo lắng Câu: Ý 1: Nỗi vất vả và sự lo lắng của người nông dân trong sản xuất CA DAO VỀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT Từ: đắng cay, bừa cạn, công lênh, nhiều bề, biển lặng… Cày đồng đang buổi ban trưa, Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày. Ai ơi, bưng bát cơm đầy, Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần Từ nỗi vât vả và sự lo lắng của người nông dân, ý đoạn 1 là gì? Thứ tư ngày 22 tháng 12 năm 2010 Tập đọc

Slide 17: 

Đọc đoạn 2, quan sát tranh và trả lời câu hỏi: Tìm những câu ca dao thể hiện tinh thần lạc quan của người dân?

Slide 18: 

Đọc đoạn 2, quan sát tranh và trả lời câu hỏi: Tìm những câu ca dao thể hiện tinh thần lạc quan của người dân? Ơn trời mưa nắng phải thì Nơi thì bừa cạn, nơi thì cày sâu. Công lênh chẳng quản lâu đâu, Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng. Ai ơi, đừng bỏ ruộng hoang, Bao nhiêu tấc đất , tấc vàng bấy nhiêu.

Slide 19: 

Luyện đọc: Tìm hiểu bài: + Nỗi vất vả + Sự lo lắng Câu: Ý 1: Nỗi vất vả và sự lo lắng của người nông dân trong sản xuất CA DAO VỀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT Từ: đắng cay, bừa cạn, công lênh, nhiều bề, biển lặng… Cày đồng đang buổi ban trưa, Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày. Ai ơi, bưng bát cơm đầy, Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần Ý 2: Tinh thần lạc quan của người nông dân. Ơn trời, chẳng quản lâu đâu, nước bạc, cơm vàng, đừng bỏ ruộng hoang, tấc đất, tấc vàng Ý đoạn 2 là gì? Thứ tư ngày 22 tháng 12 năm 2010 Tập đọc

Slide 20: 

CA DAO VỀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT THẢO LUẬN NHÚM Em hãy tìm những câu ứng với mỗi nội dung dưới đây? Thứ tư ngày 22 tháng 12 năm 2010 Tập đọc

Slide 21: 

Nhóm 1: a) Khuyên nông dân chăm chỉ cấy cày? .Nhóm 2 .b) Thể hiện quyết tâm trong lao động sản xuất? Nhóm 3. c)Nhắc nhở ta nhớ ơn người làm ra hạt gạo?

Slide 22: 

Nhóm 1: a) Khuyên nông dân chăm chỉ cấy cày? .Nhóm 2 .b) Thể hiện quyết tâm trong lao động sản xuất? Nhóm 3. c)Nhắc nhở ta nhớ ơn người làm ra hạt gạo? Ai ơi, đừng bỏ ruộng hoang, Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu. Trông cho chân cứng đá mềm, Trời yên biển lặng mới yên tấm lòng. Ai ơi, bưng bát cơm đầy, Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần

Slide 23: 

. Những nội dung của các câu ca dao trên nhắc nhở ta điều gì? Khuyên con người chăm chỉ lao động và nhớ ơn người làm ra hạt gạo.

Slide 24: 

Luyện đọc: Tìm hiểu bài: + Nỗi vất vả + Sự lo lắng Câu: Ý 1: Nỗi vất vả và sự lo lắng của người nông dân trong sản xuất CA DAO VỀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT Từ: đắng cay, bừa cạn, công lênh, nhiều bề, biển lặng… Cày đồng đang buổi ban trưa, Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày. Ai ơi, bưng bát cơm đầy, Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần Ý 2: Tinh thần lạc quan của người nông dân. Ơn trời, chẳng quản lâu đâu, nước bạc, cơm vàng, đừng bỏ ruộng hoang, tấc đất, tấc vàng Ý 3. Bài ca dao khuyên con người chăm chỉ lao động và nhớ ơn người làm ra hạt gạo. Thứ tư ngày 22 tháng 12 năm 2010 Tập đọc

Slide 25: 

Qua các bài ca dao trên em hiểu ý nghĩa của các bài ca dao này như thế nào?

Slide 26: 

Luyện đọc: Tìm hiểu bài: + Nỗi vất vả + Sự lo lắng Câu: Ý 1: Nỗi vất vả và sự lo lắng của người nông dân trong sản xuất CA DAO VỀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT Từ: đắng cay, bừa cạn, công lênh, nhiều bề, biển lặng… Cày đồng đang buổi ban trưa, Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày. Ai ơi, bưng bát cơm đầy, Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần Ý 2: Tinh thần lạc quan của người nông dân. Ơn trời, chẳng quản lâu đâu, nước bạc, cơm vàng, đừng bỏ ruộng hoang, tấc đất, tấc vàng Ý 3. Bài ca dao khuyên con người chăm chỉ lao động và nhớ ơn người làm ra hạt gạo. Nội dung: Lao động vất vả trên đồng ruộng của người nông dân đã làm ra hạt gạo và mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho mọi người. Lao động vất vả trên đồng ruộng của người nông dân đã làm ra hạt gạo và mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho mọi người. Nội dung: Lao động vất vả trên đồng ruộng của người nông dân đã làm ra hạt gạo và mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho mọi người. Thứ tư ngày 22 tháng 12 năm 2010 Tập đọc

Slide 27: 

Toàn bài đọc với giọng như thế nào? Toàn bài đọc: Lưu loát với giọng tâm tình nhẹ nhàng các bài ca dao theo thể thơ lục bát, ngắt nhịp 2/4 hoặc 4/4 Đọc diễn cảm

Slide 28: 

Cày đồng đang buổi ban trưa, Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày. Ai ơi! Bưng bát cơm đầy, Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần! thánh thót như mưa Bưng bát Dẻo thơm đắng cay

Slide 29: 

LUYỆN ĐỌC

Slide 30: 

Từ: A-ri-ôn, Xi-xin, boong tàu, dong buồm, sửng sốt, truyền lệnh boong tàu, dong buồm, hành trình, sửng sốt, Câu: Có lẽ đó là đồng tiền được ra đời để ghi lại tình cảm yêu quý con người của loài cá heo thông minh. Ý 1: A-ri-ôn nhảy xuống biển vì thuỷ thủ trên tàu cướp tặng vật và đòi giết ông. Ý 2: A-ri-ôn được cá heo cứu và đưa trở về đất liền. Ý 3: Bọn cướp bị nhà vua trừng trị. Ý 4: Cá heo là loài vật thông minh, tốt bụng. Đọc diễn cảm Nội dung chính: Câu chuyện khen ngợi sự thông minh, tình cảm gắn bó đáng quý của loài cá heo đối với con người. HỌC THUỘC LÒNG BÀI CA DAO Thi đọc thuộc lòng

Slide 31: 

Bài ca dao nói lên điều gì? ? Nội dung: Lao động vất vả trên đồng ruộng của người nông dân đã làm ra hạt gạo và mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho mọi người. Để nhớ ơn người làm ra hạt gạo em cần làm gì?

Slide 32: 

Luyện đọc: Tìm hiểu bài: + Nỗi vất vả + Sự lo lắng Câu: Ý 1: Nỗi vất vả và sự lo lắng của người nông dân trong sản xuất Thứ hai ngày 20 tháng 12 năm 2010 Tập đọc: CA DAO VỀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT Từ: đắng cay, bừa cạn, công lênh, nhiều bề, biển lặng… Cày đồng đang buổi ban trưa, Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày. Ai ơi, bưng bát cơm đầy, Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần Ý 2: Tinh thần lạc quan của người nông dân. Ơn trời, chẳng quản lâu đâu, nước bạc, cơm vàng, đừng bỏ ruộng hoang, tấc đất, tấc vàng Ý 3. Bài ca dao khuyên con người chăm chỉ lao động và nhớ ơn người làm ra hạt gạo. Nội dung: Lao động vất vả trên đồng ruộng của người nông dân đã làm ra hạt gạo và mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho mọi người.

Slide 33: 

Nội dung: Lao động vất vả trên đồng ruộng của người nông dân đã làm ra hạt gạo và mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho mọi người.

Slide 34: 

Kính chúc các thầy các cô giáo mạnh khỏe - Hạnh phúc. CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN – HỌC GIỎI

authorStream Live Help