Châu phi

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Thứ năm ngày 4 tháng 3 năm 2010 Địa lí lớp 5

Slide 2: 

Thứ năm ngày 4 tháng 3 năm 2010 Kiểm tra bài cũ: 1. Dựa vào bài 2, trang 115, em hãy nêu những nét chính về châu Á (diện tích, khí hậu, địa hình, chủng tộc, hoạt động kinh tế)? Diện tích: Rộng 44 triệu km2, lớn nhất trong các châu lục. Khí hậu: có đủ các đới khí hậu từ nhiệt đới, ôn đới đến hàn đới. Địa hình: Núi và cao nguyên chiếm ¾ diện tích, có đỉnh núi Ê-vơ-rét cao nhất thế giới. Chủng tộc: Chủ yếu là da vàng. Hoạt động kinh tế: Làm nông nghiệp là chính.

Slide 3: 

Thứ năm ngày 4 tháng 3 năm 2010 Kiểm tra bài cũ: 2. Dựa vào bài 2, trang 115, em hãy nêu những nét chính về châu Âu (diện tích, khí hậu, địa hình, chủng tộc, hoạt động kinh tế)? Diện tích: Rộng 10 triệu km2 Khí hậu: chủ yếu ở đới khí hậu ôn hoà. Địa hình: Đồng bằng chiếm 2/3 diện tích, kéo dài từ tây sang đông. Chủng tộc: Chủ yếu là da trắng. Hoạt động kinh tế: Hoạt động công nghiệp phát triển.

Slide 4: 

Thứ năm ngày 4 tháng 3 năm 2010 CHÂU PHI Địa lí

Slide 5: 

Thứ năm ngày 4 tháng 3 năm 2010 Địa lí: Châu Phi 1.Vị trí địa lí, giới hạn: Châu Phi giáp với các châu lục, biển và đại dương nào? Đường xích đạo đi qua phần lãnh thổ nào của châu Phi?

Slide 6: 

Thứ năm ngày 4 tháng 3 năm 2010 Địa lí: Châu Phi 1.Vị trí địa lí, giới hạn:

Slide 7: 

Thứ năm ngày 4 tháng 3 năm 2010 Địa lí: Châu Phi Chí tuyến Bắc Chí tuyến Nam Xích đạo

Bảng số liệu về diện tích và dân số các châu lục : 

Thứ năm ngày 4 tháng 3 năm 2010 Bảng số liệu về diện tích và dân số các châu lục Địa lí: Châu Phi

Slide 9: 

Thứ năm ngày 4 tháng 3 năm 2010 Châu Phi nằm ở phía Nam châu Âu và phía Tây Nam châu Á; phía Tây giáp Đại Tây Dương; phía Đông giáp Ấn Độ Dương; phía Bắc giáp Địa Trung Hải; phía Đông Bắc giáp Biển Đỏ. Đường xích đạo đi ngang qua phần giữa lãnh thổ châu Phi. Diện tích châu Phi là 30 triệu km2, đứng thứ 3 trên thế giới sau châu Á và châu Mĩ. 1.Vị trí địa lí, giới hạn: Địa lí: Châu Phi Địa lí: Châu Phi

Slide 10: 

Thứ năm ngày 4 tháng 3 năm 2010 Địa lí: Châu Phi 2. Đặc điểm tự nhiên: 1.Vị trí địa lí, giới hạn: 1. Địa hình châu Phi có đặc điểm gì? 2. Đọc tên các cao nguyên và bồn địa ở châu Phi. 3. Tìm và đọc tên các sông lớn của châu Phi. 4. Khí hậu châu Phi có đặc điểm gì?

Slide 11: 

Thứ năm ngày 4 tháng 3 năm 2010 Địa lí: Châu Phi 2. Đặc điểm tự nhiên: 1.Vị trí địa lí, giới hạn: - Địa hình: tương đối cao. Toàn bộ châu lục được coi như một cao nguyên khổng lồ, trên có các bồn địa lớn.

Slide 12: 

Thứ năm ngày 4 tháng 3 năm 2010 Bồn địa Sát Bồn địa CÔN -GÔ Bồn địa Nin Thượng Cao nguyên Ê –ti- ô- pi Cao nguyên ĐÔNG PHI BỒN ĐỊA CA -LA- HA -RI Địa lí: Châu Phi

Slide 13: 

Thứ năm ngày 4 tháng 3 năm 2010 Sông Ni- giê Sông Nin Sông Côn- gô 3 Hồ Sát Hồ víc –to -ri -a s.Dăm-be -di Địa lí: Châu Phi

Slide 14: 

Thứ năm ngày 4 tháng 3 năm 2010 Hàn đới Hàn đới Ôn đới Ôn đới Nhiệt đới

Slide 15: 

Thứ năm ngày 4 tháng 3 năm 2010 Hàn đới Hàn đới Ôn đới Ôn đới Nhiệt đới

Slide 16: 

Thứ năm ngày 4 tháng 3 năm 2010 Địa lí: Châu Phi 2. Đặc điểm tự nhiên: 1.Vị trí địa lí và giới hạn: - Địa hình: tương đối cao. Toàn bộ châu lục được coi như một cao nguyên khổng lồ, trên có các bồn địa lớn. - Khí hậu: nóng và khô bậc nhất thế giới.

Slide 17: 

Thứ năm ngày 4 tháng 3 năm 2010 Hoang mạc Xa – ha – ra Tìm vị trí của hoang mạc Xa- ha -ra trên bản đồ Hoang mạc Xa-ha-ra nằm ở Bắc Phi. Khí hậu khô và nóng nhất thế giới. Sông hồ rất ít và hiếm nước. Thực vật và động vật nghèo nàn. Hoang mạc Xa –ha -ra

Slide 18: 

Thứ năm ngày 4 tháng 3 năm 2010 Rừng rậm nhiệt đới Tìm vị trí của rừng rậm nhiệt đới trên bản đồ Rừng rậm nhiệt đới Rừng rậm nhiệt đới có nhiều mưa, có các con sông lớn, hồ nước lớn, rừng cây rậm rạp, xanh tốt, động thực vật phong phú. - Rừng rậm nhiệt đới phân bố ở vùng ven biển, bồn địa Côn-gô.

Slide 19: 

Thứ năm ngày 4 tháng 3 năm 2010 Xa – van Tìm vị trí của Xa van trên bản đồ

Slide 20: 

Thứ năm ngày 4 tháng 3 năm 2010 Xa van Có ít mưa, có một vài con sông nhỏ, thực vật chủ yếu là cỏ, cây bao báp sống hàng nghìn năm. Động vật chủ yếu là loài ăn cỏ và ăn thịt. - Xa van phân bố vùng tiếp giáp với hoang mạc Xa-ha-ra, cao nguyên Đông Phi và bồn địa Ca-la-ha-ri Xa van Xa van

Slide 21: 

Thứ năm ngày 4 tháng 3 năm 2010 Vì sao ở hoang mạc Xa- ha –ra Động vật rất nghèo nàn? Vì sao ở Xa –van động vật chủ yếu là các loài ăn cỏ?

Slide 22: 

Thứ năm ngày 4 tháng 3 năm 2010

Slide 23: 

Thứ năm ngày 4 tháng 3 năm 2010 2, Đặc điểm tự nhiên a,Địa hình châu Phi Địa hình tương đối cao.Toàn bộ châu lục giống như một cao nguyên khổng lồ, trên có các bồn địa lớn. b, Khí hậu và cảnh quan châu Phi Châu Phi nằm trong vòng đai khí hậu nhiệt đới. Khí hậu châu Phi nóng và khô vào bậc nhất thế giới , châu Phi có cảnh quan tự nhiên: rừng rậm nhiệt đới, rừng thưa, xa van và hoang mạc. Trong đó đại bộ phận lãnh thổ là hoang mạc và xa van , Xa –ha –ra là hoang mạc nhiệt đới lớn nhất thế giới. Địa lí: Châu Phi Địa lí: Châu Phi

Slide 24: 

Thứ năm ngày 4 tháng 3 năm 2010 Châu Phi nằm ở phía nam châu Âu và phía tây nam Châu Á, có đường Xích đạo đi ngang qua giữa châu lục. Châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới, đại bộ phận lãnh thổ là hoang mạc và xa van. Xa-ha-ra là hoang mạc nhiệt đới lớn nhất thế giới. Địa lí: Châu Phi

Slide 25: 

Thứ năm ngày 4 tháng 3 năm 2010 XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI

authorStream Live Help