bai 34 de tai tu chon

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆT YÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG THÁI BÀI 34: VẼ TRANH ĐỀTÀI TỰ CHỌN Giáo viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Mai

Slide 2: 

Tranh 2 Tranh 4 Tranh 3 Tranh 1 Tranh 5 Tranh 6

THỨ BA ,NGÀY 4 THÁNG 5 NĂM 2010 : 

THỨ BA ,NGÀY 4 THÁNG 5 NĂM 2010 Mĩ thuật BÀI 34: Vẽ tranh Đề tài tự chọn

Slide 4: 

Tranh 2 Tranh 4 Tranh 3 Tranh 1 Tranh 5 Tranh 6 Hoạt động 1: Tìm chọn nội dung đề tài

Slide 11: 

Tranh 2 Tranh 4 Tranh 3 Tranh 1 Tranh 5 Tranh 6 - Em thích bức tranh nào nhất?

Slide 12: 

Đề tài tự chọn rất phong phú và đa dạng. Các em có thể vẽ về phong cảnh, chân dung, các hoạt động vui chơi hay đề tài An toàn giao thông, Bảo vệ môi trường , đề tài nhà trường, quân đội, ngày lễ hội, mùa xuân v.v.v…

Slide 13: 

- Vẽ tranh về đề tài Nhà trường có thể vẽ những nội dung gì? 1 2 3 4

Slide 14: 

1 2 3 - Vẽ tranh về đề tài vui chơi có thể vẽ những nội dung gì? 4

Slide 15: 

- Vẽ tranh về đề tài An toàn giao thông có thể vẽ những nội dung gì? 1 2 3 4

Slide 16: 

- Vẽ tranh về đề tài Bảo vệ môi trường có thể vẽ những nội dung gì? 1 2 3 4 1

Slide 17: 

Đề tài Lễ hội, mùa xuân 1 2 3 4

Slide 18: 

Từ mỗi đề tài khác nhau chúng ta có thể vẽ được nhiều tranh có nội dung khác nhau

Hoạt động 2: Cách vẽ tranh đề tài : 

Hoạt động 2: Cách vẽ tranh đề tài

. Cách vẽ: : 

. Cách vẽ: B1: Vẽ hình ảnh chính trước sao cho rõ nội dung.

. Cách vẽ: : 

. Cách vẽ: B2: Vẽ thêm các hình ảnh phụ cho sinh động như: người, con vật…

. Cách vẽ: : 

. Cách vẽ: B3: Vẽ màu cho phù hợp với nội dung có đậm, có nhạt.

. Cách vẽ: : 

. Cách vẽ: B1: Vẽ hình ảnh chính trước sao cho rõ nội dung. B2: Vẽ thêm các hình ảnh phụ cho sinh động như: người, con vật… B3: Vẽ màu cho phù hợp với nội dung có đậm, có nhạt.

Slide 24: 

- Em hãy nêu các bước của một bài vẽ tranh đề tài ? Bước 1: Vẽ hỡnh ảnh chớnh sao cho rừ nội dung đề tài đó chọn. Bước 2: Tỡm và vẽ cỏc hỡnh ảnh phụ phự hợp với nội dung. Bước 3: Vẽ màu phự hợp với nội dung.

Hoạt động 3: Thực hành : 

Hoạt động 3: Thực hành Vẽ một bức tranh theo ý thích

Hoạt động 4: Nhận xột đỏnh giỏ : 

Hoạt động 4: Nhận xột đỏnh giỏ Những bài vẽ trên bảng thể hiện đề tài gì? Nhận xột về cỏch vẽ hỡnh trong cỏc bài vẽ? Nhận xột về cỏch vễ màu trong cỏc bài vẽ? Em hóy tự xếp loại cho cỏc bài vẽ?

Slide 28: 

-Qua bài học hôm nay các em hiểu thế nào là vẽ tranh theo đề tài tự chọn?

Slide 29: 

Tự chọn các bài vẽ đẹp, bài nặn đẹp trong năm để chuẩn bị cho trưng bày kết quả học tập cuối năm

authorStream Live Help