bai 33 Trang tri cong trai

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

MĨ THUẬT NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG Gv: Trần Cẩm Phong TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG HẢI

Slide 2: 

Thứ …ngày … tháng …năm 2010 Bài 33: Vẽ trang trí TRANG TRÍ CỔNG LỀU TRẠI THIẾU NHI

Slide 3: 

Trong tranh các bạn đang làm gì ? Hội trại thường tổ chức vào những dịp nào ? ở đâu?

Slide 4: 

Thứ...ngày ... tháng 4 năm 2010 Mĩ thuật. Bài 33: Vẽ trang trí TRANG TRÍ CỔNG TRẠI HOẶC LỀU TRẠI THIẾU NHI I./ Quan sát nhận xét. + Hội trại thường tổ chức vào dịp nào ở đâu? + Trại gồm những bộ phận chính nào? + Những vật liệu cần thiết để dựng trại? - Chào mừng các ngày lễ lớn, dịp kỉ niệm… - Sân trường, công viên, các địa điểm văn hóa lịch sử… - Cổng trại và lều trại. - Gỗ, tre, nứa, vải, lá cây…

Slide 5: 

I./ Quan sát nhận xét. II./ Cách vẽ Thứ...ngày ... tháng 4 năm 2010 Mĩ thuật. Bài 33: Vẽ trang trí TRANG TRÍ CỔNG TRẠI HOẶC LỀU TRẠI THIẾU NHI

Slide 6: 

Bước 1: Phân mảng chính phụ Bước 2: Vẽ phác hình vào mảng đã phân Bước 3: Hoàn thiện hình tẩy đi các nét thừa Bước 4: Vẽ màu theo ý thích CÁC BƯỚC VẼ TRANG TRÍ LỀU TRẠI

Slide 7: 

BÀI VẼ TRANG TRÍ LỀU TRẠI

Slide 8: 

Em hãy trang trí theo ý thích vào hình vẽ lều trại trong vở mĩ thuật Thứ...ngày ... tháng 4 năm 2010 Mĩ thuật. Bài 33: Vẽ trang trí TRANG TRÍ CỔNG TRẠI HOẶC LỀU TRẠI THIẾU NHI I./ Quan sát nhận xét. II./ Cách vẽ III./ Thực hành

Slide 9: 

BÀI VẼ TRANG TRÍ LỀU TRẠI

Slide 12: 

Nhận xét đánh giá: Em có nhận xét gì về các bài vẽ ? + Hình vẽ? + Màu sắc? + Độ đậm nhạt?

Slide 13: 

Về nhà:

authorStream Live Help