Ve tranh an toan giao thong

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MĨ THUẬT LỚP 5 Người soạn: Nguyễn Thanh Thuỷ Trường Tiểu học Phương Mai

Slide 3: 

Mĩ thuật Bài 7: Vẽ tranh Đề tài An toàn giao thông Thứ sáu ngày 23 tháng 10 năm 2009

Slide 4: 

Mĩ thuật Bài 7: Vẽ tranh Đề tài An toàn giao thông Thứ sáu ngày 23 tháng 10 năm 2009 1. Tìm, chọn nội dung đề tài:

Slide 6: 

* Các bạn vừa được xem đoạn phim nói về nội dung gì? - Mọi người đang tham gia giao thông.

Slide 7: 

* Trong đoạn phim theo các bạn ai là người đã vi phạm luật giao thông?

Slide 9: 

Bạn nào kể cho cô và các bạn nghe về các loại đường giao thông? Đường sắt, đường bộ, đường thủy, đường hàng không. Ai có thể kể tên các phương tiện giao thông? Máy bay, tàu thủy, ô tô, xe máy, xe đạp,tàu hỏa.

Slide 11: 

Mĩ thuật Bài 7: Vẽ tranh Đề tài An toàn giao thông Thứ sáu ngày 23 tháng 10 năm 2009 2. Cách vẽ: 1. Tìm, chọn nội dung đề tài:

Slide 12: 

Tìm, chọn các hình ảnh cụ thể.

Slide 13: 

Bước 1: Vẽ hình ảnh chính.

Slide 14: 

Bước 2: Vẽ hình ảnh phụ.

Slide 15: 

Bước 3: Vẽ màu.

Slide 16: 

Bước 3: Vẽ màu.

Slide 17: 

Bước 3: Vẽ màu.

Slide 20: 

Mĩ thuật Bài 7: Vẽ tranh Đề tài An toàn giao thông Thứ sáu ngày 23 tháng 10 năm 2009 2. Cách vẽ: 1. Tìm, chọn nội dung đề tài: 3. Thực hành:

Slide 21: 

Thực hành Vẽ bài vào vở tập vẽ trang 15. Chú ý: - Bố cục. - Màu sắc.

Slide 22: 

THỜI GIAN 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Slide 23: 

DẶN DÒ + HÀNG NGÀY KHI CÁC EM THAM GIA GIAO THÔNG NHỚ THỰC HIỆN TỐT LUẬT GIAO THÔNG. + VỀ NHÀ CÁC EM QUAN SÁT KỸ CÁC ĐỒ VẬT CÓ DẠNG HÌNH TRỤ VÀ HÌNH CẦU CHUẨN BỊ CHO BÀI HỌC SAU.

Slide 24: 

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH

authorStream Live Help