bai 26 ke chu in hoa net thanh net dam

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO CÙNG CÁC EM HỌC SINH QUẬN NGÔ QUYỀN TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN

Slide 2: 

KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Chữ in hoa nét thanh nét đậm có đặc điểm gì? Câu 2: Khi kẻ chữ in hoa nét thanh nét đậm chúng ta phải thực hiện theo nguyên tắc nào ?

Slide 3: 

TẬP KẺ KIỂU CHỮ IN HOA NÉT THANH NÉT ĐẬM BÀI 26: VẼ TRANG TRÍ Thứ ngày tháng năm 2010 Mĩ thuật

Slide 4: 

I. Quan sát, nhận xét: DẠY TỐT – HỌC TỐT DẠY TỐT – HỌC TỐT DẠY TỐT – HỌC TỐT 1 2 3

Slide 5: 

I. Quan sát, nhận xét: DẠY TỐT – HỌC TỐT 3

Bài 26: Vẽ trang trí Tập kẻ kiểu chữ in hoa nét thanh, nét đậm : 

Thứ ngày thỏng năm 2010 Mĩ thuật Bài 26: Vẽ trang trí Tập kẻ kiểu chữ in hoa nét thanh, nét đậm II/ cỏch kẻ dũng chữ MĨ THUẬT Bước 1: Xác định chiều cao, chiều dài của dòng chữ cho phù hợp với khổ giấy, kẻ 2 đường thẳng song song.

Slide 7: 

Bước 2: Tỡm khuôn khổ chữ và khoảng cách giữa các con chữ, các tiếng cho phù hợp. Thứ ngày tháng năm 2010 Mĩ thuật Bài 26: Vẽ trang trí Tập kẻ kiểu chữ in hoa nét thanh, nét đậm MĨ THUẬT

Slide 8: 

                Bước 3: Phác hỡnh chữ và kẻ nét thanh nét đậm. Thứ ngày tháng năm 2010 Bài 26: Vẽ trang trí Tập kẻ kiểu chữ in hoa nét thanh, nét đậm Mĩ thuật MĨ THUẬT

Slide 9: 

Bước 3: Phác hỡnh chữ và kẻ nét thanh nét đậm. Mĩ thuật Thứ ngày tháng năm 2010 Bài 26: Vẽ trang trí Tập kẻ kiểu chữ in hoa nét thanh, nét đậm MĨ THUẬT

Slide 10: 

Bước 4: Hoàn chỉnh dòng chữ . Thứ ngày tháng năm 2010 Bài 26: Vẽ trang trí Tập kẻ kiểu chữ in hoa nét thanh, nét đậm Mĩ thuật

Slide 11: 

Bước 5: Vẽ màu chữ và nền cho rõ và đẹp. Thứ ngày tháng năm 2010 Bài 26: Vẽ trang trí Tập kẻ kiểu chữ in hoa nét thanh, nét đậm Mĩ thuật

Slide 12: 

Thứ ngày tháng năm 2010 Bài 26: Vẽ trang trí Tập kẻ kiểu chữ in hoa nét thanh, nét đậm Mĩ thuật Bước 1: Xác định chiều cao, chiều dài của dòng chữ cho phù hợp với khổ giấy, kẻ 2 đường thẳng song song. Bước 2: Tỡm khuôn khổ chữ và khoảng cách giữa các con chữ, các tiếng cho phù hợp. Bước 3: Phác hỡnh chữ và kẻ nét thanh nét đậm. Bước 4: Hoàn chỉnh dòng chữ. Bước 5: Vẽ màu chữ và nền cho rõ và đẹp.

Slide 13: 

Quan sát, nhận xét bài của học sinh năm trước: 1 2

Slide 14: 

Yêu cầu: Trang trí dòng chữ học tập a) Kẻ theo những nét chấm và vẽ màu theo ý thích. b) Kẻ lại dòng chữ như trên và vẽ màu theo ý thích. III. Thực hành:

Slide 15: 

IV. Nhận xét và đánh giá : V. Dặn dò :

Slide 16: 

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH.

authorStream Live Help