bai 25 Xem tranh Bac Ho di cong tac

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

TRƯỜNG TIỂU HỌC SÔNG ĐÀ KÍNH CHÀO THẦY, CÔ GIÁO CÙNG CÁC EM HỌC SINH Mĩ thuật 5 Xem tranh: Bác Hồ đi công tác GV. Phạm Thị Hiền

Slide 2: 

Mĩ thuật Thường thức mĩ thuật Xem tranh Bác Hồ đi công tác Thứ 4 ngày 3 tháng 3 năm 2010 1.Vài nét về hoạ sĩ Nguyễn Thụ. Hoạ sĩ Nguyễn Thụ sinh năm 1930, quê ở Xã Đắc Sở, Huyện Hoài Đức tỉnh Hà Tây. Ông là hiệu trưởng trường Đại học Mĩ thuật từ năm 1985 đến năm 1992

Slide 3: 

Họa sĩ được phong phó giáo sư năm 1984 và nhà giáo nhân dân năm 1988.Ông trưởng thành trong kháng chiến. Ông vẽ tranh bằng nhiều chất liệu khác nhau nhưng thành công nhất là tranh lụa .Đề tài ông yêu thích là tranh phong cảnh và sinh hoạt của nhân dân miền núi phía bắc, nhân vật trong tranh là cụ già, thiếu nữ, em bé, vv..thể hiện sinh động, duyên dáng, bố cục phóng khoáng, giản dị. Ông có nhiều bức tranh được giải thưởng trong nước và quốc tế như tranh Dân quân, Đấu vật, Làng ven núi, Mùa đông, Bác Hồ đi công tác v..v..

Slide 4: 

2.Xem tranh Bác Hồ đi công tác Tranh lôa cña ho¹ sÜ NguyÔn Thô

Slide 5: 

+ Hình ảnh chính trong bức tranh là gì? + Dáng vẻ của từng nhân vật trong tranh như thế nào? + Hình dáng hai con ngựa như thế nào? + Màu sắc của tranh rực rỡ hay trầm ấm? + Cách vẽ trong tranh mạnh mẽ hay nhẹ nhàng, uyển chuyển? a. Xem tranh và thảo luận b. Nhận xét chung

Slide 6: 

Néi dung tranh: + H×nh ¶nh chÝnh trong tranh là B¸c Hå và anh c¶nh vÖ c­ìi ngùa qua suèi trªn ®­êng ®i c«ng t¸c, B¸c ngåi ung dung th­ th¸i trªn l­ng ngùa víi chiÕc tói kho¸c trªn vai cho thÊy phong c¸ch gi¶n dÞ, gÇn gòi cña Ng­êi. + Nh÷ng bôi lau tr¾ng lay ®éng ng¶ theo chiÒu giã, dßng suèi mê h¬i n­íc…gîi lªn vÎ yªn ả, th¬ méng cña nói rõng ViÖt B¾c. b. Nhận xét chung

Slide 7: 

Màu sắc và bố cục của tranh + Mầu nâu hồng làm chủ đạo trong tranh cùng với độ đậm nhạt, tinh tế đã tạo nên một hoà sắc nhẹ nhàng, trầm ấm, hấp dẫn người xem. + Với bố cục tập trung, hình ảnh cô đọng, mầu sắc giản dị, bức tranh Bác Hồ đi công tác là một trong những tác phẩm thành công vẽ về vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc

Slide 8: 

3.Xem tranh tham kh¶o Bác Hồ bên cửa sổ- Tranh lụa của hoạ sĩ Nguyễn Thụ Bỏc Hồ thăm lớp vỡ lũng – Tranh sơn dầu của hoạ sĩ Đỗ Hữu Huề

Slide 9: 

Một số hình ảnh về Bác Hồ Nhận xét bố cục và màu sắc của tranh

Slide 10: 

Nhận xét về hình ảnh và bố cục trong tranh.

Slide 11: 

Em hãy đặt tên cho bức tranh.

Slide 12: 

Sưu tầm một số tranh ¶nh VÒ B¸c d¸n vµo trang vë bµi tËp S­u tÇm vµi dßng ch÷ in hoa nÐt thanh nÐt đậm ở sách báo. 4. Dặn dũ

Slide 13: 

CHÚC CÁC THẦY CÔ GIÁO MẠNH KHỎE HẠNH PHÚC TẠM BIỆT THẦY CÔ CÙNG CÁC EM

authorStream Live Help