bai 32 ve tinh vat

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Kính chào quý thầy cô về dự giờ thăm lớp Môn Giáo viên: Trần Đức Hoàn Mỹ Thuật

Thứ 5 ngày 22 tháng 4 năn 2010Mỹ thuật. : 

Thứ 5 ngày 22 tháng 4 năn 2010Mỹ thuật. Kiểm tra bài vẽ: Đề tài Ước mơ của em 2 1 3 4 L. Nhật Yến Phong H.Nhung A A+ A A

Thứ 5 ngày 22 tháng 4 năm 2010 Mỹ thuật: Vẽ theo mẫu: Vẽ tĩnh vật ( Vẽ màu ) : 

Thứ 5 ngày 22 tháng 4 năm 2010 Mỹ thuật: Vẽ theo mẫu: Vẽ tĩnh vật ( Vẽ màu ) 1. Quan sát, nhận xét Lọ hoa, quả trong các mẫu vật trên có dạng hình gì ? So sánh vị trí của các vật mẫu trong các mẫu vật trên? So sánh tỉ lệ của các vật mẫu ? Tranh tĩnh vật là tranh vẽ đồ vật ở trạng thái như thế nào? Tranh tĩnh vật có thể vẽ bằng những chất liệu gì?

Slide 4: 

2.Cách vẽ Quan sát hình hướng dẫn cách vẽ và nêu các bước tiến hành. Bước 1: Dựng khung hình chung Bước 2: Dựng khung hình riêng Bước 3: Vẽ phác hình ảnh Bước 4: Hoàn chỉnh hình Bước 5: Vẽ màu

Slide 5: 

2. Cách vẽ Lệch Không cân đối H×nh ¶nh thiÕu xa - gÇn Cân đối Đẹp Thứ 5 ngày 22 tháng 4 năm 2010 Mỹ thuật: Vẽ theo mẫu: Vẽ tĩnh vật (Vẽ màu) Bài vẽ nào có bố cục đẹp,vì sao?

Thứ 5 ngày 22 tháng 4 năm 2010Mỹ thuật: Vẽ theo mẫu.Vẽ tĩnh vật ( Vẽ màu ) : 

Thứ 5 ngày 22 tháng 4 năm 2010Mỹ thuật: Vẽ theo mẫu.Vẽ tĩnh vật ( Vẽ màu ) Tham khảo một số bài vẽ của học sinh. Tham khảo một số bài vẽ của các họa sĩ.

Mỹ thuật: Vẽ theo mẫu.Vẽ tĩnh vật ( Vẽ màu ) : 

3. Thực hành: Vẽ theo mẫuVẽ lọ, hoa, quả (vẽ màu) Mỹ thuật: Vẽ theo mẫu.Vẽ tĩnh vật ( Vẽ màu )

Slide 8: 

1. Để hoàn thiện một bài vẽ theo mẫu ta trải qua mấy bước, đó là những bước nào ? 2. Tranh tĩnh vật là tranh vẽ các vật ở trạng thái như thế nào ? 3. Một bài vẽ tranh đề tài gồm mấy bước, đó là những bước nào ? 4. Hình vẽ của một bài vẽ theo mẫu phải đảm bảo yếu tố gì ? Trường Tiểu Học Phù Hóa Trò chơi mở ô chữ

Slide 9: 

Thứ 5 ngày 22 tháng 4 năm 2010 Mỹ thuật: Vẽ theo mẫu: Vẽ tĩnh vật (Vẽ màu) Hướng dẫn về nhà Sưu tầm tranh tĩnh vật của họa sĩ, của HS. Chuẩn bị bài sau : Vẽ tranh : Đề tài tự chọn. Tìm hiểu và quan sát tranh, ảnh về đề tài mà em thích.

Slide 10: 

Chào tạm biệt

Slide 11: 

Góp ý: phần kiểm tra bài cũ nên gọn lại chỉ khoảng vài phút thôi không cần để HS phân tích quá dài. Cách vẽ: Gv nên vẽ mẫu, cần có mẫu vật thật.

authorStream Live Help