bai 20 Ve cai tui xach

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Chào quý thầy cô và các em học sinh thân mến

Slide 2: 

Kiểm tra bài cũ

Slide 3: 

Giới thiệu bài

Slide 4: 

Mĩ thuật Bài 20: Vẽ theo mẫu Vẽ cái túi xách

Slide 5: 

Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét.  Các em quan sát các túi xách dưới đây và trả lời câu hỏi:  Hình dáng của các túi xách dưới đây như thế nào?  Em hãy kể màu sắc và cách trang trí của các túi xách dưới đây?  Em hãy kể các bộ phận chính của túi xách?

Slide 6: 

 Các em quan sát cái túi xách treo trên bảng và cho biết bố cục của hình vẽ cái túi xách nào dưới đây là hợp lý? Hoạt động 2: Cách vẽ cái túi xách.

Slide 7: 

Cách vẽ cái túi xách.  Phát nét phần chính của cái túi xách và tay xách.  Vẽ tay xách.  Vẽ nét đáy.  Vẽ nét cong

Slide 8: 

 Xóa nét thừa và hoàn thành sản phẩm.

Slide 9: 

Trang trí kín mặt túi bằng hình hoa, lá, quả, chim thú hoặc phong cảnh.

Slide 10: 

Trang trí bằng đường diềm.

Slide 11: 

Chỉ trang trí bằng vẽ màu.

Slide 12: 

Các em xem một số bài vẽ túi xách. Em thích túi xách nào nhất? Tại sao?

Slide 13: 

Các em vẽ túi xách theo các bước sau.

Slide 14: 

Hoạt động 3: Thực hành (20 phút) Các em quan sát túi xách và vẽ vào phần giấy đã chuẩn bị.

Slide 15: 

Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá. Các em nhận xét theo các tiêu chí sau: Vẽ hình gần đúng mẫu. Vẽ màu hoặc trang trí đẹp. Bố cục cân đối. Các em chọn bài A+

Slide 16: 

Hoan hô các bạn đạt A+

Slide 17: 

Dặn dò Quan sát dáng đi, đứng, chạy, … của bạn để chuẩn bị cho bài 21. Chuẩn bị đất nặn.

Slide 18: 

Giáo viên phụ trách Huỳnh Thái Minh thaiminhbvd@ymail.com

authorStream Live Help