bai 14 Trang tri duong diem o do vat

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ TIẾT MĨ THUẬT Phòng Giáo dục - đào tạo tp tam kỳ Trường Tiểu Học kim đồng Giáo viên thực hiện: Phan Thị Mỹ Trang

Slide 2: 

Thöù ba ngaøy 23 thaùng 11 naêm 2010 KIỂM TRA DỤNG CỤ

Slide 3: 

Thứ ba ngày 23 tháng 11 năm 2010 Trên đồ vật có gì? Đây là đồ vật gì?

Slide 4: 

TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM Ở ĐỒ VẬT Bài 14: Vẽ trang trí Thứ ba ngày 23 tháng 11 năm 2010

Slide 5: 

1. Quan sát, nhận xét : TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM Ở ĐỒ VẬT Bài 14: Vẽ trang trí Thứ ba ngày 23 tháng 11 năm 2010

Slide 6: 

TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM Ở ĐỒ VẬT Bài 14: Vẽ trang trí Thứ ba ngày 23 tháng 11 năm 2010 1. Quan sát, nhận xét :

Slide 7: 

TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM Ở ĐỒ VẬT Bài 14: Vẽ trang trí Thứ ba ngày 23 tháng 11 năm 2010 1. Quan sát, nhận xét : -Sử dụng đường diềm trang trí có tác dụng gì? -Đường diềm thường được dùng để trang trí cho những đồ vật nào?

Slide 8: 

` -Trong trang trí đường diềm người ta thường sử dụng những họa tiết nào? TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM Ở ĐỒ VẬT Bài 14: Vẽ trang trí Thứ ba ngày 23 tháng 11 năm 2010 1. Quan sát, nhận xét :

Slide 9: 

TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM Ở ĐỒ VẬT Bài 14: Vẽ trang trí Thứ ba ngày 23 tháng 11 năm 2010 1. Quan sát, nhận xét : -Đường diềm thường được trang trí ở vị trí nào trên đồ vật?

Slide 10: 

Em có nhận xét gì về cách sắp xếp họa tiết? Màu sắc trong trang trí đường diềm như thế nào? TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM Ở ĐỒ VẬT Bài 14: Vẽ trang trí Thứ ba ngày 23 tháng 11 năm 2010 1. Quan sát, nhận xét :

Slide 11: 

2. Cách trang trí : Bước 2: Tìm vị trí thích hợp để vẽ đường diềm Bước 1: Vẽ 1 cái ca Bước 4: Vẽ màu theo ý thích Bước 3: Chia khoảng cách và tìm hình mảng để vẽ họa tiết TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM Ở ĐỒ VẬT Bài 14: Vẽ trang trí Thứ ba ngày 23 tháng 11 năm 2010 1. Quan sát, nhận xét :

Slide 12: 

2. Cách trang trí : TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM Ở ĐỒ VẬT Bài 14: Vẽ trang trí Thứ ba ngày 23 tháng 11 năm 2010 1. Quan sát, nhận xét : 3. Thực hành: Tự tạo dáng một đồ vật ( Khay, đĩa, túi xách, lọ hoa ….) và sử dụng đường diềm để trang trí

aâp5 : 

aâp5 Một số đường diềm sử dụng để trang trí

Slide 14: 

2. Cách trang trí : TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM Ở ĐỒ VẬT Bài 14: Vẽ trang trí Thứ ba ngày 23 tháng 11 năm 2010 1. Quan sát, nhận xét : 3. Thực hành: Tự tạo dáng một đồ vật ( Khay, đĩa, túi xách, lọ hoa ….) và sử dụng đường diềm để trang trí

aâp5 : 

aâp5 4. Nhận xét, đánh giá: - Hình vẽ họa tiết. - Cách sắp xếp họa tiết. - Màu sắc. 2. Cách trang trí : TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM Ở ĐỒ VẬT Bài 14: Vẽ trang trí Thứ ba ngày 23 tháng 11 năm 2010 1. Quan sát, nhận xét : 3. Thực hành:

aâp5 : 

aâp5 5. Dặn dò: - Sưu tầm tranh ảnh về quân đội để chuẩn bị cho bài sau. 4. Nhận xét, đánh giá: 2. Cách trang trí : TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM Ở ĐỒ VẬT Bài 14: Vẽ trang trí Thứ ba ngày 23 tháng 11 năm 2010 1. Quan sát, nhận xét : 3. Thực hành:

Slide 17: 

Bài học kết thúc Chúc thầy cô và các em mạnh khỏe

authorStream Live Help