bai 11 ve ve ngay 20-11

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

: : 

: Chào mừng các thầy cô về dự giờ Trường tiểu học vân canh MÔN: MĨ THUẬT LỚP : 5 LÊ THỊ KIM PHƯỢNG

Slide 2: 

Vẽ tranh Mỹ thuật: Bài 11 Đề tài: Ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11

Slide 4: 

I- Tìm, chọn nội dung đề tài. Tranh 1 Tranh 3 Tranh 2 Tranh 4

Slide 5: 

Tranh 1 Tranh 3 Tranh 4 Tranh 5 I- Quan sát tranh và nhận xét: Tranh 2

Slide 6: 

III- c¸ch vÏ. Tranh 1 Tranh 3 Tranh 4 Tranh 2

Slide 7: 

Nhận xét đánh giá bài theo yêu cầu sau: + Nội dung + Bố cục. + Hình vẽ. + Màu sắc. III- nhËn xÐt ®¸nh gi¸

Slide 12: 

Bước 1: Phác mảng chính phụ Bước 2: Vẽ hình vào mảng Bước 3: Vẽ chi tiết. Bước 4: Vẽ màu.

authorStream Live Help