su sinh san cua ech

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ LỚP 5E MÔN KHOA HỌC LỚP 5 SỰ SINH SẢN CỦA ẾCH GV:Trương Thị Nguyệt- Tiểu học Diễn Thành-Diễn Châu

Slide 2: 

Kiểm tra bài cũ Em hãy vẽ sơ đồ về chu trình sinh sản của gián ? 2. Em hãy vẽ sơ đồ về chu trình sinh sản của ruồi ?

Slide 3: 

BÀI MỚI : SỰ SINH SẢN CỦA ẾCH

Slide 4: 

Trò chơi giả tiếng ếch kêu

Đây là tiếng ếch kêu: : 

Đây là tiếng ếch kêu:

Slide 6: 

HOẠT ĐỘNG 1 : Quan sát tranh hình 1, hình 2 (sgk trang 116 ) cả lớp

Slide 7: 

1

Slide 8: 

2

Slide 9: 

1 2

Slide 10: 

1. Ếch thường sống ở đâu ? 2. Ếch là loài đẻ trứng hay đẻ con ? 3. Ếch thường đẻ trứng vào mùa nào ? Vì sao ? 4. Ếch đẻ trứng ở đâu ? 5.Trứng ếch nở thành gì ? 6. Ếch thường kêu vào lúc nào ? DÃY 2 DÃY 1 DÃY 3

Slide 11: 

1 2

Slide 12: 

Ếch sống được cả trên cạn và dưới nước .Ếch thường sống ở ao, hồ, đầm lầy… ếch đẻ trứng vào mùa mưa, trứng nổi thành chùm trên mặt nước , trứng nở ra thành nòng nọc , nòng nọc phát triển thành ếch . Kết luận

Slide 13: 

HOẠT ĐỘNG 2 : Thảo luận nhóm bàn Quan sát tất cả tranh (sgk trang 116 ,117) Nêu nội dung từng bức tranh ?

Slide 14: 

1 2

Slide 15: 

H.3 H.4 H.5 H.6 H.7 H.8

Slide 16: 

Ếch đực gọi ếch cái , hai túi kêu phía dưới miệng phồng to, ếch cái không có túi miệng. H.1 Nội dung bức tranh H.2 Trứng ếch ếch cái ếch đực

Slide 17: 

H.3 H.4 Trứng ếch mới nở Nòng nọc con (đầu tròn, đuôi dài , dẹp.)

Slide 18: 

Nòng nọc lớn dần lên, mọc ra hai chân phía sau. Nòng nọc mọc tiếp hai chân phía trước. H.5 H.6

Slide 19: 

Ếch đã hình thành đủ 4 chân , đuôi ngắn dần, và bắt đầu nhảy lên bờ. Ếch trưởng thành H.8 H.7

Câu hỏi: : 

Câu hỏi: -Nòng nọc sống ở đâu? Nòng nọc sống ở dưới nước Trả lời -Khi lớn nòng nọc mọc chân nào trước?, chân nào sau ? Trả lời Khi lớn Nòng nọc mọc hai chân sau trước, hai chân trước sau. -Ếch Sống ở đâu? Trả lời Ếch vừa sống trên cạn, vừa sống dưới nước. - Em hãy nêu sự khác nhau giữa ếch và nòng nọc? Trả lời

Slide 21: 

Sự khác nhau giữa ếch và nòng nọc thể hiện ở bảng

Slide 22: 

Kết luận : Ếch là động vật đẻ trứng . Trong quá trình phát triển, con ếch vừa trải qua đời sống dưới nước, vừa trải qua đời sống trên cạn .

Slide 23: 

Vẽ sơ đồ chu trình sinh sản của ếch . TRÒ CHƠI HOẠT ĐỘNG 3

Slide 24: 

Chu trình sinh của của ếch .

Slide 25: 

chúc thầy cô sức khoẻ Chúc các em chăm ngoan học tốt

authorStream Live Help