Su dung nang luong chat dot 2

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

MÔN KHOA HỌC Lớp 5 : 

MÔN KHOA HỌC Lớp 5

SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG CHẤT ĐỐT (TIẾT 2) : 

SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG CHẤT ĐỐT (TIẾT 2)

Slide 3: 

PHÁ RỪNG BỪA BÃI Chặt cây lấy gỗ

Slide 4: 

PHÁ RỪNG BỪA BÃI Chặt cây lấy gỗ

Slide 5: 

PHÁ RỪNG BỪA BÃI Đốt cây lấy đất canh tác:

Slide 6: 

PHÁ RỪNG BỪA BÃI Đốt cây lấy đất canh tác:

Slide 7: 

PHÁ RỪNG BỪA BÃI

Slide 8: 

Than đá:

Slide 9: 

Dầu mỏ:

Slide 10: 

Khí gas:

Slide 11: 

CÁC LOẠI CHẤT ĐỐT

Slide 12: 

SỬ DỤNG CHẤT ĐỐT MỘT CÁCH LÃNG PHÍ Tắc đường gây tốn xăng:

Slide 13: 

SỬ DỤNG CHẤT ĐỐT MỘT CÁCH LÃNG PHÍ Tắc đường gây tốn xăng:

Slide 14: 

SỬ DỤNG CHẤT ĐỐT MỘT CÁCH LÃNG PHÍ Đun nước sôi quá:

Slide 15: 

SỬ DỤNG CHẤT ĐỐT MỘT CÁCH LÃNG PHÍ Bật bếp để không:

Slide 16: 

SỬ DỤNG CHẤT ĐỐT MỘT CÁCH LÃNG PHÍ Bật bếp quá to:

Slide 17: 

SỬ DỤNG CHẤT ĐỐT MỘT CÁCH LÃNG PHÍ Củi, gỗ để mục, không sử dụng làm chất đốt:

Slide 18: 

SỬ DỤNG CHẤT ĐỐT MỘT CÁCH LÃNG PHÍ Củi, gỗ để mục, không sử dụng làm chất đốt:

Slide 19: 

CÁC TAI NẠN KHI SỬ DỤNG CHẤT ĐỐT KHÔNG ĐÚNG Bỏng do không giám sát trẻ em:

Slide 20: 

CÁC TAI NẠN KHI SỬ DỤNG CHẤT ĐỐT KHÔNG ĐÚNG Bỏng do không giám sát trẻ em:

Slide 21: 

CÁC TAI NẠN KHI SỬ DỤNG CHẤT ĐỐT KHÔNG ĐÚNG Sang nạp ga không tuân thủ quy tắc an toàn gây nổ bình ga:

Slide 22: 

CÁC TAI NẠN KHI SỬ DỤNG CHẤT ĐỐT KHÔNG ĐÚNG Sang nạp ga không tuân thủ quy tắc an toàn gây nổ bình ga:

Slide 23: 

CÁC TAI NẠN KHI SỬ DỤNG CHẤT ĐỐT KHÔNG ĐÚNG Bỏng do nướng mực bằng cồn:

Slide 24: 

CÁC TAI NẠN KHI SỬ DỤNG CHẤT ĐỐT KHÔNG ĐÚNG Bỏng do nướng mực bằng cồn:

Slide 25: 

NHỮNG BIỆN PHÁP GIẢM TÁC HẠI CỦA CHẤT ĐỐT ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG Nhà máy có ống khói cao để thoát khí thải:

Slide 26: 

NHỮNG BIỆN PHÁP GIẢM TÁC HẠI CỦA CHẤT ĐỐT ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG Nhà máy có ống khói cao để thoát khí thải:

Slide 27: 

NHỮNG BIỆN PHÁP GIẢM TÁC HẠI CỦA CHẤT ĐỐT ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG Máy hút không khí dùng trong nhà bếp:

Slide 28: 

NHỮNG BIỆN PHÁP GIẢM TÁC HẠI CỦA CHẤT ĐỐT ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG Máy hút không khí dùng trong nhà bếp:

Slide 29: 

NHỮNG BIỆN PHÁP GIẢM TÁC HẠI CỦA CHẤT ĐỐT ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG Dùng bếp từ, lò vi sóng:

Slide 30: 

NHỮNG BIỆN PHÁP GIẢM TÁC HẠI CỦA CHẤT ĐỐT ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG Dùng bếp từ, lò vi sóng:

MÔN KHOA HỌC Lớp 5 : 

MÔN KHOA HỌC Lớp 5

Slide 32: 

CÂU 1: Nêu một số việc làm để tiết kiệm, chống lãng phí chất đốt

Slide 33: 

CÂU 2: Nêu một số cách phòng tránh tai nạn khi sử dụng chất đốt

Slide 34: 

GHI NHỚ: Nêu một số cách phòng tránh tai nạn khi sử dụng chất đốt

Thứ tư, ngày 23 tháng 01 năm 2008 Môn: Khoa học Bài dạy: SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG CHẤT ĐỐT B. Bài mới:Hoạt động 2: Công dụng của than đá và việc khai thác than đá và việc khai thác than . : 

Thứ tư, ngày 23 tháng 01 năm 2008 Môn: Khoa học Bài dạy: SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG CHẤT ĐỐT B. Bài mới:Hoạt động 2: Công dụng của than đá và việc khai thác than đá và việc khai thác than . 1/ Than đá được sử dụng vào những việc gì ? 2/ Ở nước ta, than đá được khai thác chủ yếu ở đâu ? 3/ Ngoài than đá ra, bạn còn biết tên nào khác ?

Slide 36: 

Than đáù Thể rắn. Đun nấu, sưởi ấm, sấy khô. Chạy máy phát điện của nhà máy nhiệt điện và một số lọai động cơ. Chủ yếu ở các mỏ than thuộc tỉnh Quảng Ninh. Than bùn, than củi.

Thứ tư, ngày 23 tháng 01 năm 2008 Môn: Khoa học Bài dạy:SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG CHẤT ĐỐT B.Bài mới: Hoạt động 3: Công dụng của dầu mỏ và việc khai thác dầu.

Thứ tư, ngày 23 tháng 01 năm 2008 Môn: Khoa học Bài dạy:SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG CHẤT ĐỐT B.Bài mới: Hoạt động 3: Công dụng của dầu mỏ và việc khai thác dầu. 1/ Xăng , dầu được sử dụng vào những việc gì ? 2/ Ở nước ta , dầu mỏ được khai thác chủ yếu ở đâu ?

Thứ tư, ngày 23 tháng 01 năm 2008 Môn: Khoa học Bài dạy:SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG CHẤT ĐỐT B.Bài mới: Hoạt động 3: Công dụng của dầu mỏ và việc khai thác dầu. Xăng Thể lỏng Chạy máy,các lọai động cơ Lấy ra từ dầu mỏ Dầu hỏa Thể lỏng Chất đốt,thắp sáng,chạy các lọai động cơ Lấy ra từ dầu mỏ

Thứ tư, ngày 23 tháng 01 năm 2008 Môn: Khoa họcBài dạy:SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG CHẤT ĐỐT B. Bài mới: : 

Thứ tư, ngày 23 tháng 01 năm 2008 Môn: Khoa họcBài dạy:SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG CHẤT ĐỐT B. Bài mới: Hoạt động 4: Công dụng của chất đốt ở thể khí và việc khai thác. + Có những loại khí đốt nào ? Có 2 loại khí đốt: Khí đốt tự nhiên và khí đốt sinh học. + Khí đốt tự nhiên được lấy từ đâu ? Khí đốt tự nhiên có sẵn trong tự nhiên , con người khai thác được từ các mỏ . + Người ta làm thế nào để tạo ra khí sinh học ? Người ta ủ chất thải , phân súc vật , mùn rác vào trong các bãi chứa . Các chất trên phân hủy tạo ra khí sinh học.

Thứ tư, ngày 23 tháng 01 năm 2008 Môn: Khoa họcBài dạy:SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG CHẤT ĐỐT B. Bài mới: Hoạt động 4: Công dụng của chất đốt ở thể khí và việc khai thác. : 

Thứ tư, ngày 23 tháng 01 năm 2008 Môn: Khoa họcBài dạy:SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG CHẤT ĐỐT B. Bài mới: Hoạt động 4: Công dụng của chất đốt ở thể khí và việc khai thác. Ga Thể khí Đun nấu - Từ mỏ. - Từ chất thải, phân súc vật.

Củng cố : : 

Củng cố :

Trò chơi : “Giải đáp ô chữ” : 

Trò chơi : “Giải đáp ô chữ” 1/ Một loại chất đốt ở thể khí có 2 chữ cái ? 2/ Một loại chất đốt ở thể lỏng có 6 chữ cái ? G A D A U H O A 3/ Chất gì được lấy ra từ dầu mỏ dùng để chạy các loại động cơ gồm 4 chữ cái ? X A N G 4/ Một loại chất đốt rắn lấy từ cây dùng để đun nấu có 3 chữ cái ? C U I 5/ Một loại chất đốt rắn màu đen được khai thác từ mỏ gồm có 6 chữ cái ? T A H N Đ A 1 2 3 4 5

Dặn dò : : 

Dặn dò :

authorStream Live Help