Su bien doi hoa hoc

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO YÊN THẾ : 

PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO YÊN THẾ TRƯỜNG TIỂU HỌC CẦU GỒ Sự biến đổi hóa học MÔN KHOA HỌC LỚP 5

Bài 38-39 SỰ BIẾN ĐỔI HÓA HỌC : 

Hoạt động 1. Thí nghiệm Bài 38-39 SỰ BIẾN ĐỔI HÓA HỌC

Slide 3: 

Bài 38-39 SỰ BIẾN ĐỔI HÓA HỌC Chưng đường trên ngọn lửa

Slide 4: 

ĐƯỜNG Nhận xét sự biến đổi màu của đường dưới tác dụng của nhiệt? Đường màu nâu thẩm hoặc đen. Có vị đắng

Ghi nhớ : 

Ghi nhớ Sự biến đổi từ chất này thành chất khác gọi là sự biến đổi hóa học.

Hoạt động 2. Thảo luận : 

Hoạt động 2. Thảo luận Sự biến đổi hóa học và sự biến đổi lí học

Trong các trường hợp sau đây trường hợp nào có sự biến đổi hóa học? Tại sao? : 

Trong các trường hợp sau đây trường hợp nào có sự biến đổi hóa học? Tại sao? Nước Vôi sống

Trong các trường hợp sau đây trường hợp nào có sự biến đổi hóa học? Tại sao? : 

Trong các trường hợp sau đây trường hợp nào có sự biến đổi hóa học? Tại sao? Cho vôi sống vào nước

Slide 9: 

Có biến đổi hóa học không ? Tại sao? Cho vôi sống vào nước Đã biến thành vôi tôi dẻo quánh, kèm theo sự tỏa nhiệt, nên có sự biến đổi hóa học

Xé giấy thành những mãnh vụncó sự biến đổi hóa học không? Tại sao? : 

Giấy xé vụn vẫn là giấy. Chỉ biến đổi lí học. (hình dạng khác) Xé giấy thành những mãnh vụncó sự biến đổi hóa học không? Tại sao?

Xi măng trộn cát có sự biến đổi hóa học không? Tại sao? : 

Tính chất vẫn giữ nguyên, không đổi. Chỉ biến đổi theo lí học. Xi măng trộn cát có sự biến đổi hóa học không? Tại sao?

ơppư : 

ơppư tt Xi măng trộn cát và nước có sự biến đổi hóa học không? Tại sao? Thành chất mới gọi là vữa xi măng. Biến đổi hóa học

qq : 

qq Tác dụng hơi nước trong không khí đinh bị gỉ. Biến đổi hóa học Đinh mới, đinh gỉ có sự biến đổi hóa học không? Tại sao?

Thổi thủy tinh có sự biến đổi hóa học không? Tại sao? : 

Thổi thủy tinh có sự biến đổi hóa học không? Tại sao? Thủy tinh ở thể rắn Thủy tinh ở thể lỏng Thể rắn hay lỏng tính chất không thay đổi. Lí học

Ghi nhớ : 

Ghi nhớ Sự biến đổi từ chất này thành chất khác gọi là sự biến đổi hóa học.

Hoạt động3. Trò chơi : 

Hoạt động3. Trò chơi Vai trò của nhiệt trong biến đổi hóa học Làm việc theo nhóm. Vật dụng được chuẩn bị trước. Từng nhóm giới thiệu bức thư của nhóm mình với các bạn trong nhóm khác.

Slide 17: 

Bức thư bí mật được viết bằng nước ở chai trên. Để khô làm thế nào đọc được Chai gấm hoặc nước chanh ( có thể hành lấy nước) ?

Slide 18: 

Bức thư bí mật viết gì? Nội dung thư : Đưa bức thư gần lửa để đọc

Kết luận : 

Kết luận Sự biến đổi hóa học có thể xãy ra dưới tác dụng của nhiệt

Hoạt động 4.Thực hành xử lí thông tin : 

Hoạt động 4.Thực hành xử lí thông tin Học sinh học theo nhóm. Nhóm trưởng điều khiển. Sau đó đại diện nhóm trình bày trước lớp. Giải thích hiện tượng.

GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG : 

GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG

GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG : 

GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG

GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG : 

GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG

GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG : 

GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG

Sự biến đổi lí học hay hóa học ? : 

Sự biến đổi lí học hay hóa học ? Chất hóa học

Sự biến đổi lí học hay hóa học ? : 

Bôi chất hóa học lên tờ giấy Sự biến đổi lí học hay hóa học ?

Slide 27: 

Đặt tấm phim đã chụp ảnh cho áp sát vào tờ giấy đã bôi hóa chất đem phơi nắng.

Slide 28: 

Hiện tượng này chứng tỏ có sự biến đổi lí học hay hóa học? Lấy phim ra

Kết luận : 

Kết luận Sự biến đổi hóa học có thể xảy ra dưới tác dụng của ánh sáng.

Slide 30: 

Kính chúc thầy,cô giáo Vui Khỏe Hạnh Phúc .

authorStream Live Help