chat deo

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY GIÁO, CÔ GIÁO NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY GIÁO, CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ LỚP 5B Môn Khoa học

Slide 2: 

Thứ sáu ngày 27 tháng 11 năm 2009 Khoa học Kiểm tra bài cũ Nêu tính chất của cao su? Chất dẻo 1. Đặc điểm của những đồ dùng bằng nhựa.

Slide 3: 

Thứ sáu ngày 27 tháng 11 năm 2009 Khoa học Chất dẻo

Slide 4: 

Thứ sáu ngày 27 tháng 11 năm 2009 Khoa học Chất dẻo

Slide 5: 

Thứ sáu ngày 27 tháng 11 năm 2009 Khoa học Chất dẻo

Slide 6: 

Thứ sáu ngày 27 tháng 11 năm 2009 Khoa học Chất dẻo

Slide 7: 

Thứ sáu ngày 27 tháng 11 năm 2009 Khoa học Chất dẻo 1. Đặc điểm của những đồ dùng bằng nhựa. Kết luận : Những đồ dùng bằng nhựa chúng ta thường gặp được làm ra từ chất dẻo. 2.Tính chất của chất dẻo. Bài tập 3 (VBT) Đánh dấu x vào trước câu trả lời đúng nhất Than đá Cả hai vật liệu trên Dầu mỏ a. Chất dẻo được làm ra từ vật liệu gì?

Slide 8: 

Bài tập 3 (VBT) Đánh dấu x vào trước câu trả lời đúng nhất a. Chất dẻo được làm ra từ vật liệu gì? Thứ sáu ngày 27 tháng 11 năm 2009 Khoa học Chất dẻo 1. Đặc điểm của những đồ dùng bằng nhựa. 2.Tính chất của chất dẻo. b. Chất dẻo có tính chất gì ? Không dẫn điện Không dẫn nhiệt Nhẹ Rất bền khó vỡ Tất cả các tính chất trên

Slide 9: 

Bài tập 3 (VBT) Đánh dấu x vào trước câu trả lời đúng nhất a. Chất dẻo được làm ra từ vật liệu gì? Thứ sáu ngày 27 tháng 11 năm 2009 Khoa học Chất dẻo 1. Đặc điểm của những đồ dùng bằng nhựa. 2.Tính chất của chất dẻo. b. Chất dẻo có tính chất gì ? c.Các sản phẩm làm ra từ chất dẻo có thể dùng để thay thế cho những sản phẩm được làm ra từ vật liệu nào dưới đây ? Gỗ Vải Da Thuỷ tinh Kim loại Tất cả các vật liệu trên

Slide 10: 

Thứ sáu ngày 27 tháng 11 năm 2009 Khoa học Chất dẻo 1. Đặc điểm của những đồ dùng bằng nhựa. 2.Tính chất của chất dẻo. Kết luận : - Chất dẻo được làm ra từ dầu mỏ và than đá. Chất dẻo có tính chất chung là cách điện, cách nhiệt, nhẹ, rất bền, khó vỡ, có tính dẻo ở nhiệt độ cao. Ngày nay, các sản phẩm làm ra từ chất dẻo được dùng rộng rãi để thay thế cho các sản phẩm làm bằng gỗ, da, thuỷ tinh, vải và kim loại vì chúng không đắt tiền, tiện dụng, bền và có nhiều màu sắc đẹp.

Slide 11: 

Trò chơi Thi kể tên các đồ dùng làm bằng chất dẻo Thứ sáu ngày 27 tháng 11 năm 2009 Khoa học Chất dẻo

Slide 12: 

Chân thành cảm ơn các quý thầy cô Chân thành cảm ơn các quý thầy cô

authorStream Live Help