Moi truong va tai nguyen thien nhien

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC VỊ GIÁM KHẢO VỀ DỰ HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI HUYỆN

Slide 2: 

Thứ năm ngày 17 tháng 4 năm 2008 Khoa học ? Em hãy nêu tên một số loài động vật đẻ con ? KIỂM TRA BÀI CŨ

Slide 3: 

MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

Slide 4: 

Thứ năm ngày 17 tháng 4 năm 2008 Bài 62. Môi trường Khoa học Đọc các thông tin kết hợp với quan sát hình trong sách giáo khoa trang 128 ; 129 và tìm xem mỗi thông tin trong khung chữ ứng với hình nào ? 1

Slide 5: 

a/ - Con người, động vật, thực vật… - Làng xóm, đồng ruộng, phương tiện giao thông,… Nước, không khí, ánh sáng, đất… b/ - Con người, động vật, thực vật… Nhà cửa, phố xá, nhà máy, phương tiện giao thông… Nước, không khí, ánh sáng, đất… c/ - Thực vật, động vật, … (sống trên cạn, dưới nước) Nước, không khí, ánh sáng, đất… d/ - Thực vật, động vật, … (sống dưới nước) Nước, không khí, ánh sáng, đất… Môi trường nước Môi trường làng quê Môi trường rừng Môi trường đô thị 4 3 2 1

Slide 6: 

Thứ năm ngày 17 tháng 4 năm 2008 Bài 62. Môi trường Khoa học Có thể phân biệt môi trường tự nhiên : mặt trời, khí quyển, đồi núi…; môi trường nhân tạo : làng mạc, thành phố, nhà máy… Môi trường là tất cả những gì có xung quanh ta, những gì có trên trái đất này trong đó có những yếu tố cần thiết cho sự sống và những yếu tố ảnh hưởng đến sự tồn tại, phát triển của sự sống.

Slide 7: 

4 3 1 2

Slide 8: 

7 8 6 5

Slide 9: 

Thứ năm ngày 17 tháng 4 năm 2008 Khoa học - Bạn sống ở đâu, làng quê hay đô thị ? - Hãy nêu một số thành phần của môi trường nơi bạn sống ? Bài 62. Môi trường 2

Slide 11: 

Thứ năm ngày 17 tháng 4 năm 2008 Khoa học TRÒ CHƠI Bài 62. Môi trường a/ Những thành phần có trong thiên nhiên. b/ Những thành phần do con người tạo ra. 1. Môi trường là : c/ Tất cả những gì có trên trái đất. Chọn đáp án cho câu trả lời đúng nhất.

Slide 12: 

Thứ năm ngày 17 tháng 4 năm 2008 Khoa học TRÒ CHƠI Bài 62. Môi trường a/ Thành phố và làng mạc 2.Môi trường bao gồm những thành phần : c/ Đất đai và động, thực vật Chọn đáp án cho câu trả lời đúng nhất. b/ Tự nhiên và nhân tạo

Slide 13: 

Thứ năm ngày 17 tháng 4 năm 2008 Khoa học TRÒ CHƠI Bài 62. Môi trường b/ Đất đai, không khí và nước c/ Đất đai, không khí và động thực vật 3. Bức tranh sau đây mô tả những thành phần nào của môi trường : a/ Đất đai, không khí, thực vật Chọn đáp án cho câu trả lời đúng nhất.

Slide 15: 

Thứ năm ngày 17 tháng 4 năm 2008 Khoa học TRÒ CHƠI Bài 62. Môi trường b/ Đất đai, không khí và nước c/ Đất đai, không khí và động thực vật 3. Bức tranh sau đây mô tả những thành phần nào của môi trường : a/ Đất đai, không khí, thực vật Chọn đáp án cho câu trả lời đúng nhất.

Slide 16: 

Thứ năm ngày 17 tháng 4 năm 2008 Bài 62. Môi trường Khoa học - Môi trường là tất cả những gì có xung quanh ta. - Có thể phân biệt môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo.

authorStream Live Help