nhac 5-22

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN ĐỨC THỌ NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ THAM DỰ TIẾT ÂM NHẠC LỚP 5

Slide 2: 

Âm nhạc TRÒ CHƠI ÂM NHẠC Xem tranh và đoán tên bài hát Tiết 22

Slide 3: 

Âm nhạc EM HÃY CHO BIẾT BỨC TRANH TRÊN LÀ NỘI DUNG CỦA BÀI HÁT NÀO? 1. HÁT MỪNG 2. Em yªu hoµ b×nh 3. CON CHIM HAY HÓT 4. Tre ngµ bªn l¨ng B¸c Tiết 22

Slide 4: 

BÀI HÁT TRE NGÀ BÊN LĂNG BÁC DO NHẠC SĨ NÀO SÁNG TÁC? 1. Hoàng Long 3. Hàn Ngọc Bích 2. Hoàng Lân 4. Mộng Lân

Slide 5: 

ÔN TẬP BÀI HÁT: TRE NGÀ BÊN LĂNG BÁC Âm nhạc Nghe bài hát: Tiết 22

Slide 6: 

ÔN TẬP BÀI HÁT: TRE NGÀ BÊN LĂNG BÁC Âm nhạc Khởi động giọng: Lµ l¸ lµ la la Tiết 22

Slide 7: 

*Hát kết hợp gõ đệm theo phách. ÔN TẬP BÀI HÁT: TRE NGÀ BÊN LĂNG BÁC Âm nhạc Tiết 22 *Hát lĩnh xướng kết hợp gõ đệm theo nhịp. *Hát kết hợp gõ đệm 2 âm sắc theo phách.

Slide 8: 

*Hát kết hợp vận động phụ họa. ÔN TẬP BÀI HÁT: TRE NGÀ BÊN LĂNG BÁC Âm nhạc Tiết 22

Slide 9: 

hứ ba ngày 26 tháng 01 năm 2010 ÔN TẬP BÀI HÁT: TRE NGÀ BÊN LĂNG BÁC Âm nhạc TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 6 Tiết 22

Slide 10: 

ÔN TẬP BÀI HÁT: TRE NGÀ BÊN LĂNG BÁC Âm nhạc TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 6 Tiết 22 Luyện tập cao độ o o o o

Slide 11: 

LUYỆN TIẾT TẤU ÔN TẬP BÀI HÁT: TRE NGÀ BÊN LĂNG BÁC Âm nhạc TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 6 Tiết 22

Slide 12: 

ÔN TẬP BÀI HÁT: TRE NGÀ BÊN LĂNG BÁC Âm nhạc TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 6 Tiết 22

Slide 13: 

Câu 1 Tập đọc từng câu ÔN TẬP BÀI HÁT: TRE NGÀ BÊN LĂNG BÁC Âm nhạc TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 6 Tiết 22

Slide 14: 

ÔN TẬP BÀI HÁT: TRE NGÀ BÊN LĂNG BÁC Âm nhạc TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 6 Tiết 22

Slide 15: 

GHÉP LỜI CA ÔN TẬP BÀI HÁT: TRE NGÀ BÊN LĂNG BÁC ¢m nh¹c TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 6 Tiết 22

Slide 16: 

Đọc nhạc ghép lời kết hợp gõ đệm theo phách ÔN TẬP BÀI HÁT: TRE NGÀ BÊN LĂNG BÁC Âm nhạc TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 6 Tiết 22

Slide 17: 

ÔN TẬP BÀI HÁT: TRE NGÀ BÊN LĂNG BÁC Âm nhạc TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 6 Tiết 22

Slide 18: 

TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY XIN KẾT THÚC KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ SỨC KHOẺ HẸN GẶP LẠI

authorStream Live Help