nhac 5-5

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Môn: Âm nhạc lớp 5 PHÒNG GIÁO DUC THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI Chào mừng các em! TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN PHÚ Người thực hiện:Đặng Thị Thắm

Slide 2: 

Thứ hai, ngày 21 tháng 9 năm 2010 Âm nhạc Kiểm tra bài cũ: Nghe tiết tấu đoán tên bài hát

Slide 3: 

Thứ hai, ngày 21 tháng 9 năm 2010 Âm nhạc Tiết 5: Ôn bài hát-Hãy giữ cho em bầu trời xanh Nhạc và lời: Huy Trân 1.Hoạt động 1: Ôn bài hát - Nghe hát mẫu. - Hát kết hợp vỗ tay theo nhịp. Hát theo kiểu đối đáp. Nhóm 1: H·y xua tan nh÷ng m©y mï ®en tèi. Nhóm 2: §Ĩ bÇu trêi t­¬i m·i mét mµu xanh. Nhóm 1: H·y bay lªn chim bå c©u tr¾ng. Nhóm 2:Cho bÇy em ca h¸t d­íi trêi xanh. ĐK: La la la la la, la la la la la. La la la la la, la la la la la. Lời 2 tương tự, (Đổi bên)

Slide 4: 

Thứ hai, ngày 21 tháng 9 năm 2010 Âm nhạc Tiết 5: Ôn bài hát-Hãy giữ cho em bầu trời xanh Nhạc và lời: Huy Trân 1.Hoạt động 1: Ôn bài hát 2.Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ. - Các nhóm thi đua biểu diễn các động tác đã chuẩn bị. ĐT 1: Hai tay đưa lên cao vẫy kép be6n trái, bên phải theo nhịp 2 ĐT 2: Hai tay giang ngang giả làm cánh chim bay. ĐT 3: Hai tay bắc lên miệng thân nghiêng nhịp nhàng theo nhịp 2 ĐT 4: ( ĐK) Vỗ tay theo tiết tấu ĐT 5: (Lời 2) tay phải chống hông tay trái đưa từ trong ra ngoài. ĐT 6: Hai tay đặt nhẹ lên đầu vai chân nhún nhịp 2 ĐT 7, 8, 9: Như đt 3,4,5

Slide 5: 

Thứ hai, ngày 21 tháng 9 năm 2010 Âm nhạc Tiết 5: Ôn bài hát-Hãy giữ cho em bầu trời xanh 1.Hoạt động 1: Ôn bài hát 2.Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ. 3.Hoạt động 3 Tập đọc nhạc: TĐN số 2- Mặt trời lên Tập đọc nhạc: TĐN số 2- Mặt trời lên G Bức ảnh gợi tả caûnh gì, vào buổi nào?

Slide 6: 

Thứ hai, ngày 21 tháng 9 năm 2010 Âm nhạc Tiết 5: Ôn bài hát-Hãy giữ cho em bầu trời xanh Tập đọc nhạc: TĐN số 2- Mặt trời lên Nhịp nhàng - Vừa phải &=3==R====R====R===!===d====V===!===V====W====W===!===f¶==! Mặt trời vừa lên chim ca hót khắp nơi. &===W====W====W===!====c=====V===!====V====T=====S==!===b²==. Cất bước tới trường tiếng hát vang yêu đời.

Slide 7: 

Tìm hiểu bài Về nhịp và sắc thái Thứ hai, ngày 20 tháng 9 năm 2010 Âm nhạc Tập đọc nhạc: TĐN số 2- Mặt trời lên Tiết 5: Ôn bài hát-Hãy giữ cho em bầu trời xanh Cao độ Hình nốt So sánh câu A Nhịp nhàng - Vừa phải &=3==R====R====R===!===d====V===!===V====W====W===!===f¶==! Mặt trời vừa lên chim ca hót khắp nơi. &===W====W====W===!====c=====V===!====V====T=====S==!===b²==. Cất bước tới trường tiếng hát vang yêu đời.

Slide 8: 

Luyện cao độ Thứ hai, ngày 21 tháng 9 năm 2010 Âm nhạc Tập đọc nhạc: TĐN số 2- Mặt trời lên Tiết 5: Ôn bài hát-Hãy giữ cho em bầu trời xanh Luyện cao độ =&=====r=========s=========t=========v========y=====.

Slide 9: 

Luyện tiết tấu Thứ hai, ngày 21 tháng 9 năm 2010 Âm nhạc Tập đọc nhạc: TĐN số 2- Mặt trời lên Tiết 5: Ôn bài hát-Hãy giữ cho em bầu trời xanh Luyện tiết tấu # q q q ' h q \ q q q \ d * Nốt h = qq * Nốt d = qqq

Slide 10: 

Đọc nốt Thứ hai, ngày 21 tháng 9 năm 2010 Âm nhạc Tập đọc nhạc: TĐN số 2- Mặt trời lên Tiết 5: Ôn bài hát-Hãy giữ cho em bầu trời xanh Nhịp nhàng - Vừa phải &=3==R====R====R===!===d====V===!===V====W====W===!===f¶==! &===W====W====W===!====c=====V===!====V====T=====S==!===b²==.

Slide 11: 

Âm nhạc Tập đọc nhạc: TĐN số 2- Mặt trời lên Tiết 5: Ôn bài hát-Hãy giữ cho em bầu trời xanh Thứ hai, ngày 21 tháng 9 năm 2010 Ghép câu Nhịp nhàng - Vừa phải &=3==R====R====R===!===d====V===!===V====W====W===!===f¶==! &===W====W====W===!====c=====V===!====V====T=====S==!===b²==.

Slide 12: 

Thứ hai, ngày 9 tháng 9 năm 2010 Âm nhạc Tiết 4: Học bài hát-Hãy giữ cho em bầu trời xanh Nhạc và lời: Huy Trân Tập đọc nhạc: TĐN số 2- Mặt trời lên Ghép lời cả bài A Nhịp nhàng - Vừa phải &=3==R====R====R===!===d====V===!===V====W====W===!===f¶==! Mặt trời vừa lên chim ca hót khắp nơi. &===W====W====W===!====c=====V===!====V====T=====S==!===b²==. Cất bước tới trường tiếng hát vang yêu đời.

Slide 13: 

Tiết 5: Học bài hát-Hãy giữ cho em bầu trời xanh Nhạc và lời: Huy Trân Thứ hai, ngày 20 tháng 9 năm 2010 Âm nhạc Củng cố Cùng trình bày bài hát nhé! Tập đọc nhạc: TĐN số 2- Mặt trời lên

Slide 14: 

Tạm biệt các em ! Tiết học đã kết thúc

Slide 15: 

Thứ hai, ngày 9 tháng 9 năm 2010 Âm nhạc Tiết 4: Học bài hát-Hãy giữ cho em bầu trời xanh Nhạc và lời: Huy Trân Tập đọc nhạc: TĐN số 2- Mặt trời lên

Slide 16: 

Thứ hai, ngày 9 tháng 9 năm 2010 Âm nhạc Tiết 4: Học bài hát-Hãy giữ cho em bầu trời xanh Nhạc và lời: Huy Trân Tập đọc nhạc: TĐN số 2- Mặt trời lên

Slide 17: 

Thứ hai, ngày 21 tháng 9 năm 2010 Âm nhạc Tập đọc nhạc: TĐN số 2- Mặt trời lên Tiết 5: Ôn bài hát-Hãy giữ cho em bầu trời xanh Ghép lời cả bài

authorStream Live Help