Tre nga ben lang Bac

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

TRƯỜNG TIỂU HỌC TAÂN AN A Môn âm nhac lớp: 5

Slide 2: 

Thứ ba ngày 26 tháng 01 năm 2010 Âm nhạc Trò chơi âm nhạc Xem tranh và đoán tên bài hát Tiết 22

Slide 3: 

Thứ ba ngày 26 tháng 01 năm 2010 Âm nhạc Trò chơi âm nhạc Em hãy cho biết tranh minh họa cho bài hát nào vừa được học ở học kỳ 2? 1. Hát mừng 2. Em yêu hòa bình 3. Con chim hay hót 4. Tre ngà bên Lăng Bác 4 Tiết 22

Slide 4: 

Trò chơi âm nhạc Bài hát Tre ngà bên Lăng Bác do nhạc sĩ nào sáng tác? 1. Hoàng Long 3. Hàn Ngọc Bích 2. Hoàng Lân 4. Mộng Lân 3. Hàn Ngọc Bích

Slide 5: 

Thứ ba ngày 26 tháng 01 năm 2010 ÔN TẬP BÀI HÁT: TRE NGÀ BÊN LĂNG BÁC Âm nhạc Nghe bài hát: Tiết 22

Slide 6: 

Thứ ba ngày 26 tháng 01 năm 2010 ÔN TẬP BÀI HÁT: TRE NGÀ BÊN LĂNG BÁC Âm nhạc Khởi động giọng: O U I A Tiết 22

Slide 7: 

*Hát kết hợp gõ đệm theo phách. Thứ ba ngày 26 tháng 01 năm 2010 ÔN TẬP BÀI HÁT: TRE NGÀ BÊN LĂNG BÁC Âm nhạc Tiết 22 *Hát lĩnh xướng kết hợp gõ đệm theo nhịp. *Hát kết hợp gõ đệm 2 âm sắc theo phách.

Slide 8: 

*Hát kết hợp vận động phụ họa. Thứ ba ngày 26 tháng 01 năm 2010 ÔN TẬP BÀI HÁT: TRE NGÀ BÊN LĂNG BÁC Âm nhạc Tiết 22

Slide 9: 

Thứ ba ngày 26 tháng 01 năm 2010 ÔN TẬP BÀI HÁT: TRE NGÀ BÊN LĂNG BÁC Âm nhạc TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 6 Tiết 22

Slide 10: 

Thứ ba ngày 26 tháng 01 năm 2010 ÔN TẬP BÀI HÁT: TRE NGÀ BÊN LĂNG BÁC Âm nhạc TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 6 Tiết 22 Luyện tập cao độ o o o o

Slide 11: 

Luyện tiết tấu Thứ ba ngày 26 tháng 01 năm 2010 ÔN TẬP BÀI HÁT: TRE NGÀ BÊN LĂNG BÁC Âm nhạc TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 6 Tiết 22

Slide 12: 

Thứ ba ngày 26 tháng 01 năm 2010 ÔN TẬP BÀI HÁT: TRE NGÀ BÊN LĂNG BÁC Âm nhạc TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 6 Tiết 22

Slide 13: 

Câu 1 Tập đọc từng câu Thứ ba ngày 26 tháng 01 năm 2010 ÔN TẬP BÀI HÁT: TRE NGÀ BÊN LĂNG BÁC Âm nhạc TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 6 Tiết 22

Slide 14: 

Đọc nhạc cả bài Thứ ba ngày 26 tháng 01 năm 2010 ÔN TẬP BÀI HÁT: TRE NGÀ BÊN LĂNG BÁC Âm nhạc TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 6 Tiết 22

Slide 15: 

Ghép lời ca Thứ ba ngày 26 tháng 01 năm 2010 ÔN TẬP BÀI HÁT: TRE NGÀ BÊN LĂNG BÁC Âm nhạc TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 6 Tiết 22

Slide 16: 

Đọc nhạc ghép lời kết hợp gõ đệm theo phách Thứ ba ngày 26 tháng 01 năm 2010 ÔN TẬP BÀI HÁT: TRE NGÀ BÊN LĂNG BÁC Âm nhạc TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 6 Tiết 22

Slide 17: 

Thứ ba ngày 26 tháng 01 năm 2010 ÔN TẬP BÀI HÁT: TRE NGÀ BÊN LĂNG BÁC Âm nhạc TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 6 Tiết 22

Coâng vieäc ôû nhaø: : 

Coâng vieäc ôû nhaø: Ôn lại bài hát : Tre ngà bên Lăng Bác. Ôn lại bài TĐN vừa học : Đọc nhạc, hát ghép lời ca, kết hợp tập gõ đệm theo phách. Nhận xét lớp

Slide 19: 

Tiết học kết thúc Chúc quí thầy cô vui vẻ, Chúc các em học thật giỏi.

authorStream Live Help