em yeu que huong (2)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Thứ ngày tháng năm 2007 : 

Thứ ngày tháng năm 2007 Đạo đức Em yêu quê hương ( tiết 2)

Chuẩn bị bài mới : : 

Chuẩn bị bài mới : Tổ 1 và tổ 2 : Sưu tầm ảnh về cảnh đẹp quê hương Tổ 3 và tổ 4 : Vẽ tranh về quê hương

Triển lãm nhỏ: : 

Triển lãm nhỏ: Giới thiệu những tranh vẽ và hình ảnh về quê hương

Cam Ranh quê em

Nha Trang – Khánh Hoà

Slide 6: 

Quê hương Việt Nam

Bµi tËp 2 : 

Em tán thành với những ý kiến nào dưới đây? Bµi tËp 2 Tán thành Không tán thành a/Tham gia xây dựng quê hương là biểu hiện của tình yêu quê hương. b/Chỉ cần tham gia xây dựng quê hương ở nơi mình đang sống. c/Chỉ người giàu mới cần có trách nhiệm đóng góp xây dựng quê hương. d/Cần phải giữ gìn và phát huy nghề truyền thống của quê hương.

Bày tỏ thái độ: : 

Bày tỏ thái độ: Tán thành: Không tán thành: a/Tham gia xây dựng quê hương là biểu hiện của tình yêu quê hương. b/Chỉ cần tham gia xây dựng quê hương ở nơi mình đang sống. c/Chỉ người giàu mới cần có trách nhiệm đóng góp xây dựng quê hương. d/Cần phải giữ gìn và phát huy nghề truyền thống của quê hương.

Bài tập 3: Em hãy cùng các bạn trong nhóm thảo luận để xử lí các tình huống sau: : 

Bài tập 3: Em hãy cùng các bạn trong nhóm thảo luận để xử lí các tình huống sau: a/Thôn của Tuấn đang lập tủ sách dùng chung. Tuấn băn khoăn không biết cần làm gì để góp phần xây dựng tủ sách… Các em có thể gợi ý giúp Tuấn nên làm những việc gì? b/Đội thiếu niên quyết định tổng vệ sinh đường làng vào sáng thứ bảy. Sáng hôm ấy, đang chuẩn bị đi thì Hằng chợt nhớ đến một chương trình trên ti vi mà bạn đã đợi cả tuần… Theo các em, bạn Hằng cần làm gì khi đó? Vì sao?

Tình huống 1: : 

Tình huống 1: Thôn của Tuấn đang lập tủ sách dùng chung. Tuấn băn khoăn không biết cần làm gì để góp phần xây dựng tủ sách… Các em có thể gợi ý giúp Tuấn nên làm những việc gì?

Tình huống 2: : 

Tình huống 2: Đội thiếu niên quyết định tổng vệ sinh đường làng vào sáng thứ bảy. Sáng hôm ấy, đang chuẩn bị đi thì Hằng chợt nhớ đến một chương trình trên ti vi mà bạn đã đợi cả tuần… Theo các em, bạn Hằng cần làm gì khi đó? Vì sao?

Thể hiện tình cảm : 

Thể hiện tình cảm Hãy giới thiệu về một danh nhân, anh hùng của quê hương. Hãy giới thiệu về một phong tục tập quán tốt đẹp của quê hương, đất nước. Hãy hát hoặc đọc một bài thơ ca ngợi quê hương đất nước Hãy giới thiệu về một cảnh đẹp của quê hương.

Slide 13: 

Em sẽ làm gì để thể hiện tình yêu quê hương ?

Quê hương mỗi người chỉ mộtNhư là chỉ một mẹ thôiQuê hương nếu ai không nhớSẽ không lớn nổi thành người. : 

Quê hương mỗi người chỉ mộtNhư là chỉ một mẹ thôiQuê hương nếu ai không nhớSẽ không lớn nổi thành người.

Dặn dò: : 

*Thể hiện tình yêu quê hương bằng những việc làm cụ thể. *Tìm hiểu về Uỷ ban Nhân dân xã ở địa phương em: Trụ sở Uỷ ban ở đâu? Ai làm chủ tịch xã? Uỷ ban Nhân dân xã giải quyết những việc gì cho người dân ở địa phương? Dặn dò:

Slide 16: 

Chúc các em học tốt

Slide 17: 

Đạo đức Em yêu quê hương(Tiết 2) Thứ ngày tháng năm 2007

authorStream Live Help