Thay thuoc nhu me hien

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Phòng Giáo dục Quận Gò Vấp TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THƯỢNG HIỀN

Slide 2: 

KHỞI ĐỘNG

Slide 3: 

Thứ sáu , ngày 2 tháng 1 năm 2007 Tập đọc Thầy thuốc như mẹ hiền Thầy thuốc như mẹ hiền Trần Phương Hạnh

Slide 4: 

Hải Thượng Lãn Ông là một thầy thuốc giàu lòng nhân ái, không màng danh lợi. Có lần, một người thuyền chài có đứa con nhỏ bị bệnh đậu nặng, nhưng nhà nghèo, không có tiền chữa. Lãn Ông biết tin bèn đến thăm. Giữa mùa hè nóng nực, cháu bé nằm trong chiếc thuyền nhỏ hẹp, người đầy mụn mủ, mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc. Nhưng Lãn Ông vẫn không ngại khổ. Ông ân cần chăm sóc đứa bé suốt một tháng trời và chữa khỏi bệnh cho nó. Khi từ giã nhà thuyền chài, ông chẳng những không lấy tiền mà còn cho thêm gạo, củi. Một lần khác, có người phụ nữ được ông cho thuốc và giảm bệnh. Nhưng rồi bệnh tái phát, người chồng đến xin đơn thuốc mới. Lúc ấy, trời đã khuya nên Lãn Ông hẹn hôm sau đến khám kĩ mới cho thuốc. Hôm sau ông đến thì được tin người chồng đã lấy thuốc khác, nhưng không cứu được vợ. Lãn Ông rất hối hận. Ông ghi trong sổ thuốc của mình: “Xét về việc thì người bệnh chết do tay thầy thuốc khác, song về tình thì tôi như mắc phải tội giết người. Càng nghĩ càng hối hận”. Là thầy thuốc nổi tiếng, Lãn Ông nhiều lần được vua chúa vời vào cung chữa bệnh và được tiến cử vào chức Ngự y, song ông đã khéo chối từ. Suốt đời, Lãn Ông không vương vào vòng danh lợi. Ông có hai câu thơ tỏ chí của mình: Công danh trước mắt trôi như nướcNhân nghĩa trong lòng chẳng đổi phương THẦY THUỐC NHƯ MẸ HIỀN Theo TRẦN PHƯƠNG HẠNH

Slide 5: 

õ s uya ứu

Slide 6: 

Thứ sáu, ngày 2 tháng 1 năm 2007 Tập đọc Thầy thuốc như mẹ hiền Trần Phương Hạnh Luyện đọc Tìm hiểu bài Từ: - Lãn Ông - chữa bệnh - khuya - cứu Từ ngữ: - - -

Slide 7: 

là một thầy thuốc giàu lòng nhân ái, Có lần, một người thuyền chài có đứa con nhỏ bị nặng, nhưng nhà nghèo, không có tiền chữa. Lãn Ông biết tin bèn đến thăm. Giữa mùa hè nóng nực, cháu bé nằm trong chiếc thuyền nhỏ hẹp, người đầy mụn mủ, mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc. Nhưng Lãn Ông vẫn không ngại khổ. Ông ân cần chăm sóc đứa bé suốt một tháng trời và chữa khỏi bệnh cho nó. Khi từ giã nhà thuyền chài, ông chẳng những không lấy tiền mà còn cho thêm gạo, củi. Một lần khác, có người phụ nữ được ông cho thuốc và giảm bệnh. Nhưng rồi bệnh , người chồng đến xin đơn thuốc mới. Lúc ấy, trời đã khuya nên Lãn Ông hẹn hôm sau đến khám kĩ mới cho thuốc. Hôm sau ông đến thì được tin người chồng đã lấy thuốc khác, nhưng không cứu được vợ. Lãn Ông rất hối hận. Ông ghi trong sổ thuốc của mình: “Xét về việc thì người bệnh chết do tay thầy thuốc khác, song về tình thì tôi như mắc phải tội giết người. Càng nghĩ càng hối hận”. Là thầy thuốc nổi tiếng, Lãn Ông nhiều lần được vua chúa vào cung chữa bệnh và được tiến cử vào chức , song ông đã khéo chối từ. Suốt đời, Lãn Ông không vương vào vòng danh lợi. Ông có hai câu thơ tỏ chí của mình: Công danh trước mắt trôi như nướcNhân nghĩa trong lòng chẳng đổi phương THẦY THUỐC NHƯ MẸ HIỀN Theo TRẦN PHƯƠNG HẠNH Hải Thượng Lãn Ông không màng tái phát vời Ngự y bệnh đậu danh lợi.

Slide 8: 

Hải Thượng Lãn Ông 1 7 2 0 - 1 7 9 2

Slide 9: 

là một thầy thuốc giàu lòng nhân ái, Có lần, một người thuyền chài có đứa con nhỏ bị nặng, nhưng nhà nghèo, không có tiền chữa. Lãn Ông biết tin bèn đến thăm. Giữa mùa hè nóng nực, cháu bé nằm trong chiếc thuyền nhỏ hẹp, người đầy mụn mủ, mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc. Nhưng Lãn Ông vẫn không ngại khổ. Ông ân cần chăm sóc đứa bé suốt một tháng trời và chữa khỏi bệnh cho nó. Khi từ giã nhà thuyền chài, ông chẳng những không lấy tiền mà còn cho thêm gạo, củi. Một lần khác, có người phụ nữ được ông cho thuốc và giảm bệnh. Nhưng rồi bệnh , người chồng đến xin đơn thuốc mới. Lúc ấy, trời đã khuya nên Lãn Ông hẹn hôm sau đến khám kĩ mới cho thuốc. Hôm sau ông đến thì được tin người chồng đã lấy thuốc khác, nhưng không cứu được vợ. Lãn Ông rất hối hận. Ông ghi trong sổ thuốc của mình: “Xét về việc thì người bệnh chết do tay thầy thuốc khác, song về tình thì tôi như mắc phải tội giết người. Càng nghĩ càng hối hận”. Là thầy thuốc nổi tiếng, Lãn Ông nhiều lần được vua chúa vào cung chữa bệnh và được tiến cử vào chức , song ông đã khéo chối từ. Suốt đời, Lãn Ông không vương vào vòng danh lợi. Ông có hai câu thơ tỏ chí của mình: Công danh trước mắt trôi như nướcNhân nghĩa trong lòng chẳng đổi phương THẦY THUỐC NHƯ MẸ HIỀN Theo TRẦN PHƯƠNG HẠNH Hải Thượng Lãn Ông không màng tái phát vời Ngự y bệnh đậu danh lợi.

Slide 10: 

Thứ sáu, ngày 2 tháng 1 năm 2007 Tập đọc Thầy thuốc như mẹ hiền Trần Phương Hạnh Luyện đọc Tìm hiểu bài  Từ: - Lãn Ông - chữa bệnh - khuya - cứu  Từ ngữ: - không màng danh lợi

Slide 11: 

là một thầy thuốc giàu lòng nhân ái, Có lần, một người thuyền chài có đứa con nhỏ bị nặng, nhưng nhà nghèo, không có tiền chữa. Lãn Ông biết tin bèn đến thăm. Giữa mùa hè nóng nực, cháu bé nằm trong chiếc thuyền nhỏ hẹp, người đầy mụn mủ, mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc. Nhưng Lãn Ông vẫn không ngại khổ. Ông ân cần chăm sóc đứa bé suốt một tháng trời và chữa khỏi bệnh cho nó. Khi từ giã nhà thuyền chài, ông chẳng những không lấy tiền mà còn cho thêm gạo, củi. Một lần khác, có người phụ nữ được ông cho thuốc và giảm bệnh. Nhưng rồi bệnh , người chồng đến xin đơn thuốc mới. Lúc ấy, trời đã khuya nên Lãn Ông hẹn hôm sau đến khám kĩ mới cho thuốc. Hôm sau ông đến thì được tin người chồng đã lấy thuốc khác, nhưng không cứu được vợ. Lãn Ông rất hối hận. Ông ghi trong sổ thuốc của mình: “Xét về việc thì người bệnh chết do tay thầy thuốc khác, song về tình thì tôi như mắc phải tội giết người. Càng nghĩ càng hối hận”. Là thầy thuốc nổi tiếng, Lãn Ông nhiều lần được vua chúa vào cung chữa bệnh và được tiến cử vào chức , song ông đã khéo chối từ. Suốt đời, Lãn Ông không vương vào vòng danh lợi. Ông có hai câu thơ tỏ chí của mình: Công danh trước mắt trôi như nướcNhân nghĩa trong lòng chẳng đổi phương THẦY THUỐC NHƯ MẸ HIỀN Theo TRẦN PHƯƠNG HẠNH Hải Thượng Lãn Ông không màng tái phát vời Ngự y bệnh đậu danh lợi.

Slide 12: 

Người bị bệnh đậu mùa

Slide 13: 

Bệnh đậu (đậu mùa) Bệnh thủy đậu (trái rạ)

Slide 14: 

là một thầy thuốc giàu lòng nhân ái, Có lần, một người thuyền chài có đứa con nhỏ bị nặng, nhưng nhà nghèo, không có tiền chữa. Lãn Ông biết tin bèn đến thăm. Giữa mùa hè nóng nực, cháu bé nằm trong chiếc thuyền nhỏ hẹp, người đầy mụn mủ, mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc. Nhưng Lãn Ông vẫn không ngại khổ. Ông ân cần chăm sóc đứa bé suốt một tháng trời và chữa khỏi bệnh cho nó. Khi từ giã nhà thuyền chài, ông chẳng những không lấy tiền mà còn cho thêm gạo, củi. Một lần khác, có người phụ nữ được ông cho thuốc và giảm bệnh. Nhưng rồi bệnh , người chồng đến xin đơn thuốc mới. Lúc ấy, trời đã khuya nên Lãn Ông hẹn hôm sau đến khám kĩ mới cho thuốc. Hôm sau ông đến thì được tin người chồng đã lấy thuốc khác, nhưng không cứu được vợ. Lãn Ông rất hối hận. Ông ghi trong sổ thuốc của mình: “Xét về việc thì người bệnh chết do tay thầy thuốc khác, song về tình thì tôi như mắc phải tội giết người. Càng nghĩ càng hối hận”. Là thầy thuốc nổi tiếng, Lãn Ông nhiều lần được vua chúa vào cung chữa bệnh và được tiến cử vào chức , song ông đã khéo chối từ. Suốt đời, Lãn Ông không vương vào vòng danh lợi. Ông có hai câu thơ tỏ chí của mình: Công danh trước mắt trôi như nướcNhân nghĩa trong lòng chẳng đổi phương THẦY THUỐC NHƯ MẸ HIỀN Theo TRẦN PHƯƠNG HẠNH Hải Thượng Lãn Ông không màng tái phát vời Ngự y bệnh đậu danh lợi.

Slide 17: 

Thứ sáu, ngày 2 tháng 1 năm 2007 Tập đọc Thầy thuốc như mẹ hiền Trần Phương Hạnh Luyện đọc Tìm hiểu bài  Từ: - Lãn Ông - chữa bệnh - khuya - cứu  Từ ngữ: - không màng danh lợi - không ngại khổ - ân cần chăm sóc

Slide 18: 

Hải Thượng Lãn Ông chăm sóc em bé bị bệnh đậu mùa

Slide 19: 

Hai mẩu chuyện Hải Thượng Lãn Ông chữa bệnh nói lên lòng nhân ái của ông là: Ông yêu thương con người. Ông hết lòng với người bệnh. Ông chữa bệnh nhưng ngại khó, ngại bẩn. Ông tận tình chăm sóc bệnh nhân.

Slide 20: 

0 0 1 1 2 2 9 3 3 4 4 5 5 6 7 8

Slide 23: 

Câu 3: Em hiểu nội dung hai câu thơ cuối bài như thế nào ? “Công danh trước mắt trôi như nước Nhân nghĩa trong lòng chẳng đổi phương.”

Slide 24: 

Câu 4: Thế nào là “Thầy thuốc như mẹ hiền” ?

Slide 27: 

Thứ sáu, ngày 2 tháng 1 năm 2007 Tập đọc Thầy thuốc như mẹ hiền Trần Phương Hạnh Luyện đọc Tìm hiểu bài  Từ: - Lãn Ông - chữa bệnh - khuya - cứu  Từ ngữ: - không màng danh lợi - không ngại khổ - ân cần chăm sóc  Ý chính: Bài văn ca ngợi tài năng, tấm lòng nhân hậu và nhân cách cao thượng của danh y Hải Thượng Lãn Ông.

Slide 29: 

Có lần, một người thuyền chài có đứa con nhỏ bị bệnh đậu nặng, nhưng nhà nghèo, không có tiền chữa. Lãn Ông biết tin bèn đến thăm. Giữa mùa hè nóng nực, cháu bé nằm trong chiếc thuyền nhỏ hẹp, người đầy mụn mủ, mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc. Nhưng Lãn Ông vẫn không ngại khổ. Ông ân cần chăm sóc đứa bé suốt một tháng trời và chữa khỏi bệnh cho nó. Khi từ giã nhà thuyền chài, ông chẳng những không lấy tiền mà còn cho thêm gạo, củi. Luyện đọc diễn cảm // // // // // // / / / / / / / /

Slide 30: 

Thứ sáu, ngày 2 tháng 1 năm 2007 Tập đọc Thầy thuốc như mẹ hiền Trần Phương Hạnh

Slide 31: 

Dặn dò: - Luyện đọc diễn cảm và trả lời câu hỏi bài “Thầy thuốc như mẹ hiền”. - Chuẩn bị: “Thầy cúng đi bệnh viện” (176/SGK): * Đọc bài. * Đọc chú giải. * Tìm hiểu nội dung câu hỏi.

authorStream Live Help