Mo rong von tu truyen thong

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Phòng Giáo dục - Đào tạo Diên Khánh LUYỆN TỪ VÀ CÂU 5 Diên Thọ, tháng 3 năm 2009. GIÁO VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN THỊ UYÊN TRÂM TRƯỜNG TIỂU HỌC DIÊN THỌ

Slide 2: 

Xin chào mừng quý thầy cô giáo và các em học sinh

Slide 3: 

TUẦN 27 MỞ RỘNG VỐN TỪ: TRUYỀN THỐNG Tiết 53

Slide 4: 

KIỂM TRA BÀI CŨ Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu

Slide 5: 

Thứ ba ngày 24 tháng 3 năm 2009 Luyện từ và câu: Bài cũ: Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu÷ Hãy thay thế những từ ngữ lặp lại trong hai đoạn văn sau bằng đại từ hoặc từ ngữ đồng nghĩa: Triệu Thị Trinh quê ở vùng núi Quan Yên (Thanh Hoá). Triệu Thị Trinh xinh xắn, tính cách mạnh mẽ, thích võ nghệ. Triệu Thị Trinh bắn cung rất giỏi, thường theo các phường săn đi săn thú. Có lần, Triệu Thị Trinh đã bắn hạ một con báo gấm hung dữ trước sự thán phục của trai tráng trong vùng. Hằng ngày, chứng kiến cảnh nhân dân bị giặc Ngô đánh đập, cướp bóc, Triệu Thị Trinh vô cùng uất hận, nung nấu ý chí trả thù nhà, đền nợ nước, quét sạch chúng ra khỏi bờ cõi. Năm 248, Triệu Thị Trinh cùng anh là Triệu Quốc Đạt lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống quân xâm lược. Cuộc khởi nghĩa tuy không thành công nhưng tám gương anh dũng của Triệu Thị Trinh sáng mãi với non sông, đất nước. Theo TỪ ĐIỂN NHÂN VẬT LỊCH SỬ VIỆT NAM

Slide 6: 

Thứ ba ngày 24 tháng 3 năm 2009 Luyện từ và câu: Bài cũ: Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu÷ Đọc đoạn văn kể về một tấm gương hiếu học, trong đó có sử dụng phép thay thế từ ngữ để liên kết câu. + Vì sao ta phải thay thế các từ trên?

Slide 7: 

Thứ ba ngày 24 tháng 3 năm 2009 Luyện từ và câu: Bài cũ: Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu÷ Hãy thay thế những từ ngữ lặp lại trong hai đoạn văn sau bằng đại từ hoặc từ ngữ đồng nghĩa: quê ở vùng núi Quan Yên (Thanh Hoá). xinh xắn, tính cách mạnh mẽ, thích võ nghệ. bắn cung rất giỏi, thường theo các phường săn đi săn thú. Có lần, đã bắn hạ một con báo gấm hung dữ trước sự thán phục của trai tráng trong vùng. Hằng ngày, chứng kiến cảnh nhân dân bị giặc Ngô đánh đập, cướp bóc, vô cùng uất hận, nung nấu ý chí trả thù nhà, đền nợ nước, quét sạch chúng ra khỏi bờ cõi. Năm 248, cùng anh là Triệu Quốc Đạt lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống quân xâm lược. Cuộc khởi nghĩa tuy không thành công nhưng tám gương anh dũng của sáng mãi với non sông, đất nước. Theo TỪ ĐIỂN NHÂN VẬT LỊCH SỬ VIỆT NAM Triệu Thị Trinh Triệu Thị Trinh Triệu Thị Trinh Triệu Thị Trinh Triệu Thị Trinh Triệu Thị Trinh Triệu Thị Trinh bà bà Bà Bà bà chịø chịø chịø Chị Chịø

Slide 8: 

Thứ ba ngày 24 tháng 3 năm 2009 Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Truyền thống÷ 1. Kho tàng tục ngữ, ca dao đã ghi lại nhiều truyền thống quý báu của dân tộc ta. Em hãy minh hoạ mỗi truyền thống nêu dưới đây bằng một câu rục ngữ hoặc ca dao: a) Yêu nước M: Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh. b) Lao động cần cù c) Đoàn kết d) Nhân ái

Slide 9: 

TRÒ CHƠI Ô CHỮ

Slide 10: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16                 C Ầ U K I Ề K H Á C G I N Ú I X E N U Ố N G G Ồ I N H I Ê N G G T H Ư Ơ N G N H A U C Á Ư Ơ N N H Ớ K Ẻ C H O N Ư Ớ C C Ò N L Ạ C H N À O V Ữ N G N H Ư C Â Y N H Ớ T H Ư Ơ N G T H Ì N Ê N Ă N G Ạ O U Ố N C Â Y C Ơ Đ Ồ N H À C Ó N Ó C TỪ KHOÁ Muốn sang thì bắc …… Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy Bầu ơi thương lấy bí cùng Tuy rằng ……… nhưng chung một giàn Núi cao bởi có đất đồi Núi chê đất thấp ……… ở đâu Nực cười châu chấu đá xe Tưởng rằng chấu ngã, ai dè……… Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người trong một nước phải ……… cùng Cá không ăn muối ……… Con cưỡng cha mẹ trăm đường con hư Ăn quả nhớ kẻ trồng cây Ăn khoai ……… dây mà trồng Muôn dòng sông đổ biển sâu Biển chê sông nhỏ, biển đâu……… Lên non mới biết non cao Lội sông mới biết ……… cạn sâu Dù ai nói đông nói tây Lòng ta vẫn ……… giữa rừng Chiều chiều gió ngược, gió xuôi Ngó không thấy mẹ, ngùi ngùi……… Nói chín ……… làm mười Nói mười làm chín, kẻ cười người chê Ăn quả nhớ kẻ trồng cây ……… nhớ kẻ đâm, xay, giần, sàng ……… từ thuở còn non Dạy con từ thuở hãy còn thơ ngay Nước lã mà vã nên hồ Tay không mà nổi ……… mới ngoan Con có cha như ……… Con không cha như nòng nọc đứt đuôi

Slide 11: 

Thứ ba ngày 24 tháng 3 năm 2009 Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Truyền thống÷ VỀ NHÀ: - Chuẩn bị tiết sau: Liên kết câu bằng từ ngữ nối.

authorStream Live Help