Luyen tu va cau Cau Ai the nao

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

LUYỆN TỪ VÀ CÂU CÂU KỂ : “AI -THẾ NÀO ? ” : 

LUYỆN TỪ VÀ CÂU CÂU KỂ : “AI -THẾ NÀO ? ” GIÁO VIÊN : HỒ THỊ THUỶ TRƯỜNG TIỂU HỌC BẢO SƠN 2

MỤC TIÊU BÀI HỌC : 

MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi học xong bài này HS có khả năng : Kiến thức: Nêu đựợc ghi nhớ của kiểu câu kể : “ Ai thế nào ” Nhận diện được dạng câu kể : “ Ai - thế nào ” Đặt câu có dạng : “ Ai - thế nào “ Xác định CN - VN trong câu kiểu “Ai - thế nào” Kỹ năng: Phân biệt câu kể dạng : “ ai - thế nào ” với các dạng câu kể kiểu “Ai - là gì”, “Ai - làm gì” Sử dụng câu kể kiểu Ai - thế nào vào văn tả .

Kiểm tra bài cũ : 

Kiểm tra bài cũ Đoạn văn kể lại công việc trực nhật có sử dụng câu kể dạng “ Ai - làm gì “ Hôm nay, tổ tôi làm trực nhật lớp . Vừa đến lớp, chúng tôi vội bắt tay vào công việc . Lan quét lớp. Hùng lau bảng. Tôi và Thu thì kê bàn ghế cho ngay ngắn. Loáng cái , lớp học đã sạch sẽ và gọn gàng .Chúng tôi nghĩ đến nét mặt hài lòng của cô giáo và cùng cười rạng rỡ. Tìm câu có dạng “A i - làm gì “ trong đoạn văn.

Kiểm tra bài cũ : 

Kiểm tra bài cũ Câu kể trong đoạn văn có kiểu “ Ai - làm gì “ Hôm nay, tổ tôi làm trực nhật lớp . Vừa đến lớp, chúng tôi vội bắt tay vào công việc . Lan quét lớp. Hùng lau bảng. Tôi và Thu thì kê bàn ghế cho ngay ngắn. Loáng cái , lớp học đã sạch sẽ và gọn gàng .Chúng tôi nghĩ đến nét mặt hài lòng của cô giáo và cùng cười rạng rỡ.

VÀO BÀI MỚI : 

VÀO BÀI MỚI Hôm nay chúng ta học thêm một dạng câu kể nữa đó là câu kể có dạng “Ai - thế nào “ . Sau khi học xong các em phải : Nhận diện được câu kể “ Ai - Thế nào ” Xác định được CN - VN trong dạng câu này Đặt câu có dạng “ Ai - thế nào “ Sử dụng câu kể “ Ai - thế nào “ để viết văn tả. Phân biệt được câu kể dạng “ Ai - thế nào “ với các dạng câu kể khác.

CÂU KỂ DẠNG “AI - THẾ NÀO” : 

CÂU KỂ DẠNG “AI - THẾ NÀO” I - Nhận xét : 1 : Đọc đoạn văn sau : Bên đường cây cối xanh um . Nhà cửa thưa thớt dấn. Đàn voi bước đi chậm rãi. Chúng hiền làng và thật cam chịu . Người quản tượng ngồi vắt vẻo trên chú voi đi đầu. Anh trẻ và thật khoẻ mạnh . Thỉnh thoảng, anh lại cúi xuống như nói điều gì đó với chú voi Các em dùng bút gạch chân dưới những từ chỉ tính chất, đặc điểm của sự vật ( người và vật ) trong đoạn văn trên.

Slide 7: 

Câu 1 : Bên đường cây cối xanh um Câu 2 : Nhà cửa thưa thớt dần. Câu 6 : Anh trẻ và thật khoẻ mạnh Câu 3 : Đàn voi bước đi chậm rãi. Câu 4 : Chúng hiền lành và thật cam chịu.

Câu hỏi cho các từ ngữ vừa tìm được : 

Câu hỏi cho các từ ngữ vừa tìm được Câu 1 : Bên đường , cây cối xanh um - Bên đường , cây cối thế nào ? Câu 2 : Nhà cửa thưa thớt dần. - Nhà cửa thế nào ? Câu 3 : Đàn voi bước đi chậm rãi. - Đàn voi thế nào ? Từ , ngữ trả lời cho câu hỏi thế nào chính là VN của câu

Slide 9: 

Câu 1 : Bên đường cây cối xanh um Câu 2 : Nhà cửa thưa thớt dần. Câu 6 : Anh trẻ và thật khoẻ mạnh Câu 3 : Đàn voi bước đi chậm rãi. Câu 4 : Chúng hiền lành và thật cam chịu. Những từ ngữ chỉ các sự vật được miêu tả trong câu :

Câu hỏi cho các từ ngữ vừa tìm được : 

Câu hỏi cho các từ ngữ vừa tìm được Câu 4 : Chúng hiền lành và thật cam chịu . - Những con gì hiền lành và thật cam chịu ? Câu 6 :Anh trẻ và thật khoẻ mạnh . - Ai trẻ và thật khoẻ mạnh? Từ , ngữ trả lời cho câu hỏi Ai ( cái gì , con gì ) chính là CN của câu

Ghi nhớ : 

Ghi nhớ Câu kể kiểu : Ai - thế nào gồm hai bộ phận chính : - Chủ ngữ trả lời cho câu hỏi : Ai ( cái gì , con gì ) - Vị ngữ trả lời cho câu hỏi: Thế nào ?

Slide 12: 

Luyện tập Rồi những người con cũng lớn lên và lần lượt lên đường. Căn nhà trống vắng. Những đêm không ngủ , mẹ lại nghĩ về họ . Anh Khoa hồn nhiên , ruột để ngoài da. Anh Đức lầm lì, ít nói. Còn anh Tịnh thì đĩnh đạc chu đáo.

Slide 13: 

Luyện tập 1 - Tìm các câu kể kiểu Ai - thế nào trong đoạn văn. 2 - Xác định CN - VN trong các câu vừa tìm được . - CN các conviết chữ màu xanh. - VN các con viết chữ màu đỏ. Các con làm việc theo nhóm 3, mỗi bàn một nhóm viết ra giẩy to. Chúng ta thi xem nhóm nào làm nhanh và chính xác.

Slide 14: 

Câu kể Ai - thế nào trong đoạn văn : Câu 1 :Rồi những người con cũng lớn lên và lần lượt lên đường. Câu 4 : Anh Đức lầm lì ít nói Câu 2 : Căn nhà trống vắng. Câu 3 : Anh Khoa hồn nhiên ruột để ngoài da. Câu 5 : Còn anh Tịnh thì đĩnh đạc chu đáo

Slide 15: 

Bài 2 Hãy kể về các bạn trong bức tranh dưới đây, trong đó sử dụng một số câu kể kiểu Ai - thế nào. ( từ 3 đến 5 câu )

Slide 16: 

Đoạn văn kể các bạn trong bức tranh có sử dụng một số câu kiểu Ai - thế nào Tổ của tôi có 4 người . Mạnh thì nghịch ngợm hay ngắt lá , bẻ cành. Hùng vui tính. Hắn thường gọi điện trêu đùa bạn bè. Thắng trầm ngâm .Các bạn gọi nó là nhà Bác học . Còn tôi luôn chăm chỉ học hành nên các bạn bầu làm tổ trưởng.

Slide 17: 

Củng cố , dặn dò Hôm nay cô khen ngợi cả lớp chúng ta đã rất cố gắng làm bài và chú ý nghe giảng. Đặc biệt cô khen nhóm bàn 4, 5, 7 các con đã đoàn kết để nhanh chóng hoàn thành xuất sắc bài của nhóm mình. Nhắc lại cho cô ghi nhớ của bài học hôm nay

BÀI TẬP VỀ NHÀ : 

BÀI TẬP VỀ NHÀ Học thuộc lòng ghi nhớ. Đặt 3 câu có dạng Ai - thế nào và xác định chủ ngữ - vị ngữ trong câu vừa đặt Viết đoạn văn ngắn ( khoảng 5 câu ) kể về những người trong gia đình em.

authorStream Live Help