Hau phuong nhung nam sau chien dich bien gioi

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Thứ năm ngày 26 tháng 11 năm 2009Lịch sử : 

Thứ năm ngày 26 tháng 11 năm 2009Lịch sử

Slide 2: 

Lược đồ chiến dịch Biên giới Thu - đông 1950

Slide 3: 

Thứ năm ngày 26 tháng 11 năm 2009Lịch sử Bài 16: Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới 1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng

CÂU HỎI : 

CÂU HỎI 1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng diễn ra vào thời gian nào? 2. Đại hội đề ra nhiệm vụ gì?

Slide 5: 

Thứ năm ngày 27 tháng 12 năm 2007Lịch sử Bài 16: Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới 1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (2 - 1951)

CÂU HỎI : 

CÂU HỎI 1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng diễn ra vào thời gian nào? 2. Đại hội đề ra nhiệm vụ gì?

Slide 7: 

Thứ năm ngày 27 tháng 12 năm 2007Lịch sử Bài 16: Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới 1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (2-1951) Đưa kháng chiến thắng lợi hoàn toàn.

Slide 9: 

Thứ năm ngày 26 tháng 11 năm 2009Lịch sử Bài 16: Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới 1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (2-1951) Đưa kháng chiến thắng lợi hoàn toàn. 2. Sự lớn mạnh của hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới.

PHIẾU BÀI TẬPMÔN: LỊCH SỬBÀI 16: HẬU PHƯƠNG NHỮNG NĂM SAU CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI : 

PHIẾU BÀI TẬPMÔN: LỊCH SỬBÀI 16: HẬU PHƯƠNG NHỮNG NĂM SAU CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI 1. Sự lớn mạnh của hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới thể hiện như thế nào trên các mặt: + Kinh tế: ............................................................................. + Văn hoá - Giáo dục: .......................................................... .............................................................................................. 2. Vì sao hậu phương có thể phát triển vững mạnh như vậy? ............................................................................................... ............................................................................................... 3. Sự phát triển vững mạnh của hậu phương có tác động thế nào đến tiền tuyến? .............................................................. ..............................................................................................

Slide 11: 

Thứ năm ngày 26 tháng 11 năm 2009Lịch sử Bài 16: Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới 1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (2-1951) Đưa kháng chiến thắng lợi hoàn toàn. 2. Sự lớn mạnh của hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới. - Sản xuất nhiều lương thực, thực phẩm. - Đào tạo nhiều cán bộ phục vụ kháng chiến.

Slide 12: 

Thứ năm ngày 26 tháng 11 năm 2009Lịch sử Bài 16: Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới 1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (2-1951) Đưa kháng chiến thắng lợi hoàn toàn. 2. Sự lớn mạnh của hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới. - Sản xuất nhiều lương thực, thực phẩm. - Đào tạo nhiều cán bộ phục vụ kháng chiến. 3. Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc (1 - 5 - 1952)

Slide 14: 

Thứ năm ngày 26 tháng 11 năm 2009Lịch sử Bài 16: Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới 1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (2-1951) Đưa kháng chiến thắng lợi hoàn toàn. 2. Sự lớn mạnh của hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới. - Sản xuất nhiều lương thực, thực phẩm. - Đào tạo nhiều cán bộ phục vụ kháng chiến. 3. Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc (1 - 5 - 1952) Khẳng định những đóng góp to lớn của các tập thể và cá nhân.

Slide 15: 

Anh hùng Cù Chính Lan Anh hùng La Văn Cầu Anh hùng Nguyễn Thị Chiên Anh hùng Nguyễn Quốc Trị ANH HÙNG QUÂN ĐỘI

Slide 16: 

Anh hùng Ngô Gia Khảm Anh hùng Trần Đại Nghĩa Anh hùng Hoàng Hanh Đã có thành tích trong thâm canh, trồng trọt và phát triển chăn nuôi, cải tiến kĩ thuật và công cụ, tham gia tích cực tổ đổi công và hợp tác xã sản xuất nông nghiệp. ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Slide 17: 

Thứ năm ngày 26 tháng 11 năm 2009Lịch sử Bài 16: Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới 1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (2-1951) Đưa kháng chiến thắng lợi hoàn toàn. 2. Sự lớn mạnh của hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới. - Sản xuất nhiều lương thực, thực phẩm. - Đào tạo nhiều cán bộ phục vụ kháng chiến. 3. Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc (1 - 5 - 1952) Khẳng định những đóng góp to lớn của các tập thể và cá nhân.

Slide 18: 

TRÒ CHƠI “GHÉP THẺ”

Slide 19: 

TRÒ CHƠI “GHÉP THẺ”

Slide 20: 

Đảng phát động thi đua yêu nước, nhân dân tích cực thi đua Hậu phương lớn mạnh: + Sản xuất nhiều lương thực, thực phẩm. + Đào tạo được nhiều cán bộ. Tiền tuyến được chi viện đầy đủ, vững vàng chiến đấu THẮNG LỢI

Slide 21: 

CHÚC CÁC THẦY GIÁO, CÔ GIÁO MẠNH KHỎE, HẠNH PHÚC

authorStream Live Help