ben tre dong khoi

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Nhiệt Liệt Chào Mừng Các thầy cô giáo về dự tiết học LỊCH SỬ LỚP 5 CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 NĂM HỌC 2010-2011 NGƯỜI THỰC HIỆN : NGÔ THỊ HẠNH GIÁO VIÊN KHỐI 5

Slide 2: 

Thứ bảy, ngày 13 tháng 11 năm 2010 Lịch sử: Kiểm tra bài cũ: Nêu tình hình nước ta sau hiệp định Giơ-ne-vơ?

Slide 3: 

Thứ bảy, ngày 13 tháng 11 năm 2010 Lịch sử: Kiểm tra bài cũ: Muốn xoá bỏ nỗi đau chia cắt dân tộc ta phảI làm gì?

Slide 4: 

Thứ bảy, ngày 13 tháng 11 năm 2010 Lịch sử: BẾN TRE ĐỒNG KHỞI

Slide 5: 

Thứ bảy, ngày 13 tháng 11 năm 2010 Lịch sử: BẾN TRE ĐỒNG KHỞI 1. Hoàn cảnh bùng nổ phong trào “Đồng khởi” Bến Tre Vì sao nhân dân miền Nam đồng loạt đứng lên chống lại Mĩ Diệm?

Slide 6: 

Thứ bảy, ngày 13 tháng 11 năm 2010 Lịch sử: BẾN TRE ĐỒNG KHỞI 1.Nguyên nhân bùng nổ phong trào “Đồng khởi” Bến Tre - Mĩ Diệm tàn sát đồng bào miền Nam.

Slide 7: 

Thứ bảy, ngày 13 tháng 11 năm 2010 Lịch sử: BẾN TRE ĐỒNG KHỞI 1.Nguyên nhân bùng nổ phong trào “Đồng khởi” Bến Tre Phong trào bùng nổ vào thời gian nào? Tiêu biểu nhất ở đâu?

Slide 8: 

Thứ bảy, ngày 13 tháng 11 năm 2010 Lịch sử: BẾN TRE ĐỒNG KHỞI 1. Hoàn cảnh bùng nổ phong trào “Đồng khởi” Bến Tre Mĩ Diệm tàn sát đồng bào Bến Tre. Bùng nổ vào cuối năm 1959 đầu năm 1960, tiêu biểu nhất ở Bến Tre.

Slide 9: 

Mĩ- Diệm tàn sát dân lành

Slide 10: 

Mĩ thảm sát đồng bào ta

Slide 11: 

Thứ bảy, ngày 13 tháng 11 năm 2010 Lịch sử: BẾN TRE ĐỒNG KHỞI 2. Phong trào “Đồng khởi” của nhân dân Bến Tre CÂU HỎI THẢO LUẬN Câu 1: Phong trào ‘Đồng khởi” của nhân dân Bến Tre diễn ra vào thời gian nào?Và bắt đầu từ đâu? Câu 2: Thuật lại sự kiệnngày 17-1-1960 ở huyện Mỏ Cày? Câu 3: Sự kiện này ảnh hưởng gì đến các huyện khác ở Bến Tre? Kết quả của phong trào “ Đồng khởi” ở Bến tre? Câu 4: Thắng lợi của phong trào ‘Đồng khởi” Bến Tre cỏ ảnh hưởng như thế nào đối với cách mạng miền Nam ? Câu 5: ý nghĩa của phong trào “ Đồng khởi” Bến Tre?

Slide 12: 

Thứ bảy, ngày 13 tháng 11 năm 2010 Lịch sử: BẾN TRE ĐỒNG KHỞI 2. Phong trào “Đồng khởi” của nhân dân Bến Tre CÂU HỎI THẢO LUẬN Câu 1: Phong trào ‘Đồng khởi” của nhân dân Bến Tre diễn ra vào thời gian nào?Và bắt đầu từ đâu? - DIỄN RA VÀO NGÀY 17 THÁNG 1 NĂM 1960, BẮT ĐẦU Ở HUYỆN MỎ CÀY.

Slide 13: 

Thứ bảy, ngày 13 tháng 11 năm 2010 Lịch sử: BẾN TRE ĐỒNG KHỞI 2. Phong trào “Đồng khởi” của nhân dân Bến Tre CÂU HỎI THẢO LUẬN Ngày 17 tháng 01 năm 1960 nhân dân Mỏ Cày đứng lên khởi nghĩa, mở đầu cho phong trào “Đồng khởi” tỉnh Bến Tre. Câu 2: Thuật lại sự kiệnngày 17-1-1960 ở huyện Mỏ Cày?

Slide 14: 

Thứ bảy, ngày 13 tháng 11 năm 2010 Lịch sử: BẾN TRE ĐỒNG KHỞI 2. Phong trào “Đồng khởi” của nhân dân Bến Tre CÂU HỎI THẢO LUẬN Cuộc khởi nghĩa Mỏ Cày, phong trào lan nhanh ra cácc huyện khác. Trong 1 tuần, ở Bến Tre có 22 xã được giảI phóng, 29 xã tiêu diệt ác ôn, vây đồn, giảI phóng nhiều ấp. Câu 3: Sự kiện này ảnh hưởng gì đến các huyện khác ở Bến Tre? Kết quả của phong trào “ Đồng khởi” ở Bến tre?

Slide 15: 

Thứ bảy, ngày 13 tháng 11 năm 2010 Lịch sử: BẾN TRE ĐỒNG KHỞI 2. Phong trào “Đồng khởi” của nhân dân Bến Tre CÂU HỎI THẢO LUẬN Phong trào đã trở thành ngọn cờ tiên phong, đẩy mạnh cuộc đấu tranh của đồng bào miền Nam ở cả nông thôn và thành thị. Năm 1960 có hơn 10 triệu lượt người bao gồm nông dân, công nhân, trí thức… tham gia đấu tranh. Câu 4: Thắng lợi của phong trào ‘Đồng khởi” Bến Tre cỏ ảnh hưởng như thế nào đối với cách mạng miền Nam ?

Slide 16: 

Thứ bảy, ngày 13 tháng 11 năm 2010 Lịch sử: BẾN TRE ĐỒNG KHỞI 2. Phong trào “Đồng khởi” của nhân dân Bến Tre CÂU HỎI THẢO LUẬN Phong trào mở ra thời kỳ mới cho đấu tranh của nhân dân miền Nam. Nhân dân miền Nam cầm vũ khí chống quân thù, đẩy Mĩ và quân đội Sài Gòn vào thế bị động, lúng túng Câu 5: ý nghĩa của phong trào “ Đồng khởi” Bến Tre?

Slide 17: 

Thứ bảy, ngày 13 tháng 11 năm 2010 Lịch sử: BẾN TRE ĐỒNG KHỞI 1. Hoàn cảnh bùng nổ phong trào “Đồng khởi” Bến Tre Mĩ Diệm tàn sát đồng bào Bến Tre. Bùng nổ vào cuối năm 1959 đầu năm 1960, tiêu biểu nhất ở Bến Tre. 2. Phong trào “Đồng khởi” của nhân dân Bến Tre - DIỄN RA VÀO NGÀY 17 THÁNG 1 NĂM 1960, BẮT ĐẦU Ở HUYỆN MỎ CÀY. Ngày 17 tháng 01 năm 1960 nhân dân Mỏ Cày đứng lên khởi nghĩa, mở đầu cho phong trào “Đồng khởi” tỉnh Bến Tre. Cuộc khởi nghĩa Mỏ Cày, phong trào lan nhanh ra cácc huyện khác. Trong 1 tuần, ở Bến Tre có 22 xã được giảI phóng, 29 xã tiêu diệt ác ôn, vây đồn, giảI phóng nhiều ấp. Phong trào đã trở thành ngọn cờ tiên phong, đẩy mạnh cuộc đấu tranh của đồng bào miền Nam ở cả nông thôn và thành thị. Năm 1960 có hơn 10 triệu lượt người bao gồm nông dân, công nhân, trí thức… tham gia đấu tranh. Phong trào mở ra thời kỳ mới cho đấu tranh của nhân dân miền Nam. Nhân dân miền Nam cầm vũ khí chống quân thù, đẩy Mĩ và quân đội Sài Gòn vào thế bị động, lúng túng

Slide 18: 

Thứ bảy, ngày 13 tháng 11 năm 2010 Lịch sử: BẾN TRE ĐỒNG KHỞI

Slide 19: 

Thứ bảy, ngày 13 tháng 11 năm 2010 Lịch sử: BẾN TRE ĐỒNG KHỞI Quan sát hình trên, em có nhận xét gì về khí thế nổi dậy của đồng bào miền Nam?

Slide 20: 

Thứ bảy, ngày 13 tháng 11 năm 2010 Lịch sử: BẾN TRE ĐỒNG KHỞI

Slide 21: 

Thứ bảy, ngày 13 tháng 11 năm 2010 Lịch sử: BẾN TRE ĐỒNG KHỞI Cuối năm 1959 - đầu năm 1960, phong trào “Đồng khởi” nổ ra và thắng lợi ở nhiều vùng nông thôn miền Nam. Bến Tre là nơi tiêu biểu của phong trào “Đồng khởi”. Ghi nhớ:

Slide 22: 

1. Nguyên nhân: Mĩ Diệm tàn sát đồng bào miền Nam. 2. Diễn biến: – 17/1/1960 nhân dân huyện Mỏ Cày khởi nghĩa. – Không khí sôi nổi, rầm rộ khắp nơi. – Từ Mỏ cày phong trào lan nhanh ra các huyện khác. 3. Kết quả: – Chính quyền của địch bị tê liệt, tan rã ở nhiều nơi. – Chính quyền cách mạng được thành lập ở các thôn, xã. – Nhân dân được chia ruộng đất, được làm chủ quê hương. 4. Ý nghĩa: Phong trào “Đồng khởi” ở Bến Tre đã trở thành ngọn cờ tiên phong, đẩy mạnh cuộc đấu tranh của đồng bào ở khắp miền Nam. Thứ bảy, ngày 13 tháng 11 năm 2010 Lịch sử: BẾN TRE ĐỒNG KHỞI

Slide 24: 

Con giáp được làm từ gáo dừa.

Slide 25: 

Giỏ xách được là từ gáo dừa.

Slide 26: 

Các sản phẩm mỹ nghệ làm từ dừa.

Slide 27: 

Tranh ghép từ gáo dừa.

Slide 28: 

Cầu Rạch Miễu

Slide 29: 

Cầu Rạch Miễu

Slide 30: 

Giờ học kết thúc Xin chõn thành cảm ơn và kớnh chỳc cỏc thầy cụ giỏo mạnh khoẻ - Hạnh phỳc Chỳc cỏc em học sinh chăm ngoan, học giỏi, Made by: Tạ Xuân Sinh Email: Sinhdaphu@yahoo.com Tân Tiến, thỏng 11 năm 2010.

authorStream Live Help