on tap ve tu loai

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Nguyễn Thị Tân Chào đón các thầy cô giáo về dự giờ lớp 5c Trường Tiểu học Hải Vĩnh Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Tõn

Thứ tư ngày 2 tháng 12 năm 2009Luyện từ và câu : 

Nguyễn Thị Tân Thứ tư ngày 2 tháng 12 năm 2009Luyện từ và câu Kiểm tra bài cũ a.Lan nói: Thưa bác (1), bác (2 ) cháu gửi biếu bác (3) chai mật ong ạ ! b. Hạnh thì thầm vào tai Liên: - Chị (1) là người chị (2) tốt nhất của em. Hãy tìm danh từ và đại từ trong các từ in đậm Danh từ: bác (2), chị (2) Đại từ: bác (1), bác (3) chị (1)

Thứ tư ngày 2 tháng 12 năm 2009Luyện từ và câu : 

Nguyễn Thị Tân Kiểm tra bài cũ a.Lan nói: Thưa bác (1), bác (2 ) cháu gửi biếu bác (3) chai mật ong ạ ! b. Hạnh thì thầm vào tai Liên: - Chị (1) là người chị (2) tốt nhất của em. Danh từ: Bác (2), chị (2) Đại từ: Bác (1), bác (3) chị (1) Câu trên thuộc kiểu câu gì? Tìm thành phần chủ ngữ trong câu. Câu trên thuộc kiểu câu “Ai là gì?”. Thành phần chủ ngữ trong câu: chị (1). Thứ tư ngày 2 tháng 12 năm 2009Luyện từ và câu

Thứ tư ngày 2 tháng 12 năm 2009Luyện từ và câu : 

Nguyễn Thị Tân Thứ tư ngày 2 tháng 12 năm 2009Luyện từ và câu *Nêu đặc điểm của một số từ loại đã học. -Động từ,tính từ,quan hệ từ. Ôn tập về từ loại (tiết 2)

Thứ tư ngày 2 tháng 12 năm 2009Luyện từ và câu Ôn tập về từ loại ( tiết 2) : 

Nguyễn Thị Tân Thứ tư ngày 2 tháng 12 năm 2009Luyện từ và câu Ôn tập về từ loại ( tiết 2) Từ loại Động từ là từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật. Tính từ là những từ miêu tả đặc điểm hay tính chất của sự vật, hoạt động, trạng thái. Quan hệ từ là những từ nối các từ ngữ hoặc các câu với nhau,nhằm thể hiện mối quan hệ giữa các từ ngữ hoặc câu ấy.

Thứ tư ngày 2 tháng 12 năm 2009Luyện từ và câu Ôn tập về từ loại ( tiết 2) : 

Nguyễn Thị Tân Thứ tư ngày 2 tháng 12 năm 2009Luyện từ và câu Ôn tập về từ loại ( tiết 2) Bài tập1: Xếp các từ in đậm trong đoạn văn sau vào bảng phân loại ở bên dưới:

Thứ tư ngày 2 tháng 12 năm 2009Luyện từ và câu Ôn tập về từ loại ( tiết 2) : 

Nguyễn Thị Tân Thứ tư ngày 2 tháng 12 năm 2009Luyện từ và câu Ôn tập về từ loại ( tiết 2) Bài tập 1: Không thấy Nguyên trả lời, tôi nhìn sang. Hai tay Nguyên vịn vào song cửa sổ,mắt nhìn xa vời vợi. Qua ánh đèn ngoài đường hắt vào, tôi thấy ở khoé mắt nó hai giọt lệ lớn sắp sửa lăn xuống má.Tự nhiên nước mắt tôi trào ra.Cũng giờ này năm ngoái, tôi còn đón giao thừa với ba ở bệnh viện.Năm nay ba bỏ con một mình, ba ơi! Xếp các từ in đậm vào bảng phân loại.

Thứ tư ngày 2 tháng 12 năm 2009Luyện từ và câu Ôn tập về từ loại ( tiết 2) : 

Nguyễn Thị Tân Thứ tư ngày 2 tháng 12 năm 2009Luyện từ và câu Ôn tập về từ loại ( tiết 2) Bài tập 1: Không thấy Nguyên trả lời, tôi nhìn sang.Hai tay Nguyên vịn vào song cửa sổ,mắt nhìn xa vời vợi. Qua ánh đèn ngoài đường hắt vào, tôi thấy ở khoé mắt nó hai giọt lệ lớn sắp sửa lăn xuống má.Tự nhiên nước mắt tôi trào ra.Cũng giờ này năm ngoái, tôi còn đón giao thừa với ba ở bệnh viện.Năm nay ba bỏ con một mình, ba ơi! Tìm động từ chỉ hoạt động . Tìm động từ chỉ trạng thái . Động từ chỉ hoạt động: nhìn, vịn, đón. Động từ chỉ trạng thái: hắt, thấy, trào, bỏ, lăn.

Thứ tư ngày 2 tháng 12 năm 2009Luyện từ và câu Ôn tập về từ loại ( tiết 2) : 

Nguyễn Thị Tân Bài 2: Dựa vào ý khổ thơ 2 trong bài thơ Hạt gạo làng ta của Trần Đăng Khoa, viết một đoạn văn ngắn tả người mẹ cấy lúa giữa trưa tháng 6 nóng bức.Chỉ ra một động từ,một tính từ và một quan hệ từ em đã dùng trong đoạn văn ấy. Thứ tư ngày 2 tháng 12 năm 2009Luyện từ và câu Ôn tập về từ loại ( tiết 2)

Thứ tư ngày 2 tháng 12 năm 2009Luyện từ và câu Ôn tập về từ loại ( tiết 2) : 

Nguyễn Thị Tân Thứ tư ngày 2 tháng 12 năm 2009Luyện từ và câu Ôn tập về từ loại ( tiết 2) Bài tập2: Hạt gạo làng ta Có bão tháng bảy Có mưa tháng ba Giọt mồ hôi sa Những trưa tháng sáu Nước như ai nấu Chết cả cá cờ Cua ngoi lên bờ Mẹ em xuống cấy. Khổ thơ nói lên điều gì? * Khổ thơ nói lên: - Sự vất vả của người mẹ khi làm ra hạt gạo. - Qua đó ca ngợi công lao của những người mẹ cần cù,vất vả lao động để làm ra hạt gạo. Dựa vào ý của khổ thơ trên hãy viết đoạn văn ngắn có sử dụng (ĐT,TT,QHT.)

Thứ tư ngày 2 tháng 12 năm 2009Luyện từ và câu Ôn tập về từ loại ( tiết 2) : 

Nguyễn Thị Tân Thứ tư ngày 2 tháng 12 năm 2009Luyện từ và câu Ôn tập về từ loại ( tiết 2) Trưa tháng sáu nắng như đổ lửa.Nước ở các thửa ruộng nóng như có ai nấu lên.Thế mà, giữa trời nắng chang chang, mẹ em lội ruộng cấy lúa.Mẹ đội chiếc nón lá,gương mặt mẹ đỏ bừng.Lưng phơi giữa nắng, mồ hôi mẹ ướt đẫm chiếc áo màu nâu…Mỗi hạt gạo làm ra chứa bao giọt mồ hôi, bao nỗi vất vả của mẹ. Đọc và tìm trong đoạn văn một động từ, một tính từ, một quan hệ từ. đổ Thế mà nắng chang chang

Slide 12: 

Nguyễn Thị Tân Từ loại Động từ là từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật. Tính từ là những từ miêu tả đặc điểm hoặc tính chất của sự vật, hoạt động, trạng thái... Quan hệ từ là những từ nối các từ ngữ hoặc các câu với nhau, nhằm thể hiện mối quan hệ giữa các từ ngữ hoặc các câu ấy. Cả lớp đã chú ý nghe giảng! Thứ tư ngày 2 tháng 12 năm 2009 Luyện từ và câu Ôn tập về từ loại ( tiết 2)

Slide 13: 

Nguyễn Thị Tân Vận dụng tốt cách sử dụng động từ,tính từ,quan hệ từ,khi viết văn. Thứ tư ngày 2 tháng 12 năm 2009 Luyện từ và câu Ôn tập về từ loại ( tiết 2)

Slide 14: 

Nguyễn Thị Tân

Slide 15: 

Nguyễn Thị Tân

Slide 16: 

Nguyễn Thị Tân Kính chúc các thầy cô mạnh khỏe - hạnh phúc

authorStream Live Help