On tap tinh dien tich the tich

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

CHÀO MỪNG THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP GV giảng dạy: NGUYỄN THỊ MỴ PHÒNG GD&ĐT ĐẠI LỘC-QUẢNG NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ PHONG MÔN: TOÁN : LỚP 5

Slide 2: 

Thứ bảy ngày 25 tháng 04 năm 2009 Toán: Kiểm tra bài cũ: Một hình thang có đáy lớn 12 cm, đáy bé 8 cm và diện tích bằng diện tích hình vuông có cạnh 10 cm. Tính chiều cao hình thang.

Slide 3: 

Thứ bảy ngày 25 tháng 04 năm 2009 Toán: Ôn tập về tính diện tích , thể tích một số hình. a b c a Hình hộp chữ nhật Hình lập phương Sxung quanh= Stoàn phần = V = (a+b) x 2 x c Sxq +Sđáy x 2 a x bx c Sxung quanh = Stoàn phần = V = a x a x 4 a x a x 6 a x a x a

Slide 4: 

1/Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 4,5 m và chiều cao 4 m. Người ta muốn quét vôi trần nhà và bốn bức tường phía trong phòng.Biết rằng diện tích các cửa bằng 8,5 , hãy tính diện tích cần quét vôi. Thứ bảy ngày 25 tháng 04 năm 2009 Toán: Ôn tập về tính diện tích , thể tích một số hình.

Slide 5: 

Thứ bảy ngày 25 tháng 04 năm 2009 Toán: Ôn tập về tính diện tích , thể tích một số hình. Giải: Diện tích xung quanh của căn phòng là: ( 6 + 4,5 ) x 2 x 4 = 84( ) Diện tích của trần nhà là: 6 x 4,5 = 27 ( ) Diện tích cần quét vôi là: 84 + 27 - 8,5 = 102,5 ( ) Đáp số : 102,5 ( )

Slide 6: 

Thứ bảy ngày 25 tháng 04 năm 2009 Toán: Ôn tập về tính diện tích , thể tích một số hình. 2/ Bạn An làm một cái hộp dạng hình lập phương bằng bìa có cạnh 10 cm. a/ Tính thể tích hộp đó. b/ Nếu dán giấy màu tất cả các mặt ngoài của hộp đó thì bạn An cần dùng bao nhiêu xăng-ti-mét vuông giấy màu?

Slide 7: 

Thứ bảy ngày 25 tháng 04 năm 2009 Ôn tập về tính diện tích , thể tích một số hình. Toán: Giải: a/ Thể tích cái hộp hình lập phương là: 10 x 10 x 10 = 1000 ( ) Đáp số: 1000 ( ) b/ Diện tích giấy màu cần dùng là; 10 x 10 x 6 = 600 ( ) Đáp số: 600( )

Slide 8: 

Thứ bảy ngày 25 tháng 04 năm 2009 Toán: Ôn tập về tính diện tích , thể tích một số hình. 3/ Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước ở trong lòng bể là: chiều dài 2m, chiều rộng 1,5m và chiều cao 1m. Khi bể không có nước người ta mở vòi cho nước chảy vào bể, mỗi giờ được 0,5 . Hỏi sau mấy giờ bể sẽ đầy nước?

Slide 9: 

Thứ bảy ngày 25 tháng 04 năm 2009 Toán : Ôn tập về tính diện tích , thể tích một số hình. Giải: Thể tích của bể là: 2 x 1,5 x 1 = 3 ( ) Thời gian để vòi nước chảy đầy bể là: 3 : 0,5 = 6 ( giờ) Đáp số : 6 ( giờ )

Slide 10: 

TRÒ CHƠI: RUNG CHUÔNG VÀNG 1 Diện tích xq của hình hộp CN? 1 Thể tích của hình lập phương. Diện tích toàn phần của HLP. Thể tích của hình hộp CN. Diện tích xung quanh của HLP. Diện tích tp của hình hộp CN. 2 3 4 5 Sxq+Sđáyx2 a x bx c a x a x 4 a x a x 6 a x a x a (a+b) x 2xc 2 3 4 5 6 Công thức tính: S, V của hình hộp chữ nhật và hình lập phương. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Slide 11: 

Chúc các em sức khỏe, học giỏi.

authorStream Live Help