Luyen tap tinh dien tich

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ, THĂM LỚP. MÔN : TOÁN LỚP 5 (Tuần 21, tiết 102) BÀI : LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH (tiếp theo) THỰC HIỆN: NGUYỄN VĂN HÀO

Slide 2: 

Thứ ba ngày 26 tháng 1 năm 2010 Toán: 1/ Bài cũ: a/Viết công thức tính diện tích hình chữ nhật, hình tam giác, hình thang. Hình chữ nhật: S= a x b Hình tam giác : S= a x h : 2 Hình thang : S= (a + b)x h ; 2

Slide 3: 

Thứ ba ngày 26 tháng 1 năm 2010 Toán: 1/ Bài cũ: b/ Đọc bài giải BT1/ 108 4,2m 3,5m 6,5m 3,5m 3,5m B A D N M Q P C Chiều dài DC của hình chữ nhật ABCD: 3,5 + 3,5 + 4,2 = 11,2 (m) Diện tích hình chữ nhật ABCD là: 11,2 x 3,5 = 39,2 (m ) Diện tích hình chữ nhật NMQP là : 6,5 x 4,2 = 27,3 ( m ) Diện tích hình đã cho ABCMQPND là: 39,2 + 27,3 = 66,5 (m ) Đáp số: 66,5 m 2 2 2 2

Slide 4: 

Thứ ba ngày 26 tháng 1 năm 2010 Toán: 2/ Luyện tập: a/ Ví dụ: A B C D E M N Đo các khoảng cách trên mặt đất. Giả sử ta có bảng số liệu các kết quả đo như sau: Đoạn thẳng Độ dài BC AD BM EN 30m 55m 22m 27m Luyện tập về tính diện tích (tt)

Slide 5: 

Thứ ba ngày 26 tháng 1 năm 2010 Toán: Tính: Hình Diện tích = 935(m ) 2 2 2 Hình thang ABCD Hình tam giác ADE Hình ABCDE (55 + 30) x 22 2 55 x 27 2 935 +742,5 = = 742,5 (m) 1677,5(m ) Vậy diện tích mảnh đất là 1677,5 m 2

Slide 6: 

Thứ ba ngày 26 tháng 1 năm 2010 Toán: b/ Bài tập: 1/ Tính diện tích mảnh đất có hình dạng như hình vẽ dưới đây, biết: AD = 63 m ; AE = 84m BE = 28m ; GC = 30m A B C D E G

Slide 7: 

Thứ ba ngày 26 tháng 1 năm 2010 Toán: A B C D E G Bài tập 1: Diện tích hình chũ nhật AEGD: 84 x 63 = 5292(m ) 2 2 2 2 2 Diện tích hình tam giác ABE: 84 x 28 : 2 = 1176(m ) Đường cao BG của tam giác BGC 63 + 28 = 91(m) Diện tích hình tam giác BGC: 91 x 30 : 2 = 1365(m ) Diện tích của mảnh đất ABCD : 5292 + 1176 + 1365 = 7833(m ) Đáp số: 7833 m

Slide 8: 

Thứ ba ngày 26 tháng 1 năm 2010 Toán: Bài tập 2: B C D N M A (Hướng dẫn HS làm ở nhà)

Slide 9: 

Chúc quý thầy cô sức khỏe

authorStream Live Help