Giai toan ve ti so phan tram

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: candy79 (91 month(s) ago)

Bai rat hay, vui long gui mail de tham khao. candy08sweet@yahoo.com Thanks

Presentation Transcript

Slide 1: 

Bài Giải toán về tỉ số phần trăm

Slide 2: 

KIỂM TRA BÀI CŨ Viết (theo mẫu): Bài làm:

Slide 3: 

Giải toán về tỉ số phần trăm THẢO LUẬN NHÓM Nhóm 2 thảo luận, hoàn thành phiếu học tập. Hai nhóm 2 tạo thành nhóm 4 trao đổi, thống nhất kết quả của hai bài tập. Nhóm 4 ghi kết quả thảo luận ra giấy A2.

Slide 4: 

Giải toán về tỉ số phần trăm a) Tỉ số của số học sinh nữ và số học sinh toàn trường là 315 : 600 Bài làm: b) Ta có: 315 : 600 = 0,525 0,525 x 100 : 100 = 52,5 : 100 = 52,5% Vậy tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh toàn trường là 52,5% Thông thường ta viết gọn cách tính lại như sau: 315 : 600 = 0,525 = 52,5%

Slide 5: 

Giải toán về tỉ số phần trăm Tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển là: 2,8 : 80 = 0,035 0,035 = 3,5% Đáp số: 3,5% Bài làm:

Slide 6: 

Bài 1: Nối: Giải toán về tỉ số phần trăm

Slide 7: 

DIỆN TÍCH HÌNH THOI Bài 2: Tìm tỉ số phần trăm của hai số: Chú ý: Nếu phần thập phân của thương có nhiều chữ số thì chỉ lấy đến 4 chữ số. Bài làm: 19 : 30 = 0,6333… = 63,33% 45 : 61 = 0,7377… = 73,77% 1,2 : 26 = 0,0461… = 4,61%

Slide 8: 

Bài giải Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và học sinh cả lớp là: 13 : 25 = 0,52 0,52 = 52,5% Đáp số: 52,5% DIỆN TÍCH HÌNH THOI Bài 3: Một lớp học có 25 học sinh, trong đó có 13 học sinh nữ. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh của lớp học đó? Chọn đáp án đúng: 52,5% 52% 51,5%

authorStream Live Help