duong truong son

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ Bài: ĐƯờng trường sơn MÔN LỊCH SỬ 5 GIÁO VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN THỊ HƯƠNG TRƯỜNG TIỂU HỌC CAM LỢI – CAM RANH – KHÁNH HOÀ GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ LỚP 5/3

Slide 2: 

Thứ năm ngày 28 tháng 01 năm 2010 Lịch sử:

Slide 3: 

Đường Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ.

Slide 4: 

Thứ năm ngày 28 tháng 01 năm 2010 Lịch sử: Đường Trường Sơn Hoạt động 1: Mục đích của việc mở đường Trường Sơn. Hoạt động 2: Tầm quan trọng của đường Trường Sơn.

Slide 6: 

1. Đường Trường Sơn có vị trí thế nào với 2 miền Nam-Bắc của nước ta? 2. Vì sao Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn? 3. Tại sao ta lại chọn mở đường qua dãy núi Trường Sơn? Câu hỏi thảo luận: Thứ năm ngày 28 tháng 01 năm 2010 Lịch sử: Đường Trường Sơn 1. Mục đích của việc mở đường Trường Sơn.

Slide 8: 

1. Đường Trường Sơn có vị trí thế nào với 2 miền Nam-Bắc của nước ta?

Slide 9: 

2. Vì sao Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn? Thứ năm ngày 26 tháng 01 năm 2010 Lịch sử: Đường Trường Sơn

Slide 11: 

3. Tại sao ta lại chọn mở đường qua dãy núi Trường Sơn? Thứ năm ngày 28 tháng 01 năm 2010 Lịch sử: Đường Trường Sơn

Slide 12: 

1.Mục đích của việc mở đường Trường Sơn: Để đáp ứng nhu cầu chi viện cho miền Nam, ngày 19 - 5 - 1959, Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn Thứ năm ngày 28 tháng 01 năm 2010 Lịch sử: Đường Trường Sơn 19 - 5 - 1959 (đường Hồ Chí Minh).

Slide 13: 

Anh Nguyễn Viết Sinh

Slide 15: 

Đài tưởng niệm 10 cô gái TNXP tại Ngã ba Đồng Lộc

Slide 16: 

2. Tầm quan trọng của đường Trường Sơn: Tuyến đường Trường Sơn có vai trò như thế nào trong sự nghiệp thống nhất đất nước cuả dân tộc ta? Thứ năm ngày 28 tháng 01 năm 2010 Lịch sử: Đường Trường Sơn

Slide 17: 

1.Mục đích của việc mở đường Trường Sơn: để đáp ứng nhu cầu chi viện cho miền Nam, ngày 19 - 5 - 1959, Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn (đường Hồ Chí Minh). 2.Tầm quan trọng của đường Trường Sơn: đây là con đường để miền Bắc chi viện sức người, sức của cho miền Nam, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng miền Nam. Thứ năm ngày 28 tháng 01 năm 2010 Lịch sử: Đường Trường Sơn

Slide 18: 

TNXP dựng cầu tạm TNXP và bộ đội cùng làm đường Lấp hố bom trên đường Trường Sơn

Slide 21: 

1. Mục đích của việc mở đường Trường Sơn: để đáp ứng nhu cầu chi viện cho miền Nam, ngày 19 - 5 - 1959, Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn. 2. Tầm quan trọng của đường Trường Sơn: đây là con đường để miền Bắc chi viện sức người, sức của cho miền Nam, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng miền Nam. Thứ năm ngày 28 tháng 01 năm 2010 Lịch sử: Đường Trường Sơn

Slide 22: 

RUNG CHUÔNG VÀNG TRÒ CHƠI

Slide 23: 

Em hãy chọn chữ cái đặt trước câu đúng. 19 - 5 - 1960 19 - 5 - 1954 19 - 5 - 1959 1. Thời gian Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn:

Slide 24: 

Em hãy chọn chữ cái đặt trước câu đúng. Cả hai ý trên đều đúng. 2. Mục đích của việc mở đường Trường Sơn: Để đáp ứng nhu cầu chi viện cho miền Nam, thực hiện nhiệm vụ thống nhất đất nước. Để mở đường thông thương bên Lào và Cam-pu-chia.

Slide 25: 

Em hãy chọn chữ cái đặt trước câu đúng. 3. Tầm quan trọng của đường Trường Sơn Đây là con đường để miền Bắc chi viện sức người, sức của cho miền Nam. Góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng miền Nam. Đây là con đường để miền Bắc chi viện sức người, sức của cho miền Nam. Góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng miền Nam.

Slide 26: 

1. Mục đích của việc mở đường Trường Sơn: để đáp ứng nhu cầu chi viện cho miền Nam, ngày 19 - 5 - 1959, Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn. 2. Tầm quan trọng của đường Trường Sơn: đây là con đường để miền Bắc chi viện sức người, sức của cho miền Nam, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng miền Nam. Thứ năm ngày 28 tháng 01 năm 2010 Lịch sử: Đường Trường Sơn

Slide 27: 

Kính chào quý thầy cô

authorStream Live Help