Dien tich hinh tron

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

KÍNH CHÀO CÁC THẦY CÔ GIÁO THÂN ÁI CHÀO CÁC EM HỌC SINH! Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố năm học: 2009-2010 Phòng giáo dục Thành phố Đồng Hới Giáo viên:Trần Thị Lệ Hằng TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 ĐỒNG SƠN

Slide 2: 

Đoạn thẳng nối từ tâm đến 1 điểm bất kì trên trên đường tròn gọi là: KIỂM TRA BÀI CŨ: Đường kính Bán kính Thứ tư ngày 20 tháng 1 năm 2010Toán: 1

Slide 3: 

Đoạn thẳng nối hai điểm của đường tròn và đi qua tâm gọi là: KIỂM TRA BÀI CŨ: Bán kính Đường kính 2 Thứ tư ngày 20 tháng 1 năm 2010Toán:

Slide 4: 

Đường kính thì : KIỂM TRA BÀI CŨ: Gấp 2 lần bán kính Gấp 3 lần bán kính Gấp 4 lần bán kính 3 Thứ tư ngày 20 tháng 1 năm 2010Toán:

Slide 5: 

KIỂM TRA BÀI CŨ: C = d x 2 x 3,14 Gọi C là chu vi hình tròn ; r là bán kính hình tròn d là đường kính hình tròn. Công thức tính chu vi hình tròn là: C = d x 2 C = d x 3,14 4 Thứ tư ngày 20 tháng 1 năm 2010Toán:

Slide 6: 

Muốn tính diện tích của hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14. (S là diện tích hình tròn, r là bán kính hình tròn). S = r x r x 3,14 Thứ tư ngày 20 tháng 1 năm 2010 Toán: Diện tích hình tròn I. Giới thiệu quy tắc và công thức tính diện tích hình tròn

Slide 7: 

Tính diện tích hình tròn có bán kính 2 dm? 0 2 dm Thứ tư ngày 20 tháng 1 năm 2010 Toán: Diện tích hình tròn Bài giải: Diện tích của hình tròn là: 2 x 2 x 3,14 = 12,56 (cm2) Đáp số: 12,56 cm I. Giới thiệu quy tắc và công thức tính diện tích hình tròn S = r x r x 3,14

Slide 8: 

1 Tính diện tích hình tròn có bán kính r: a) r = 5 cm b) r = 0,4 dm Thứ tư ngày 20 tháng 1 năm 2010 Toán: Diện tích hình tròn II.Luyện tập: S = r x r x 3,14

Slide 9: 

1 Tính diện tích hình tròn có bán kính r: a) r = 5 cm b) r = 0,4 dm Diện tích hình tròn là: Diện tích hình tròn là: Giải Giải 5 x 5 x 3,14 = 78,5 (cm2) Đáp số : 78,5 cm2 Đáp số : 0,5024 dm2 0,4 x 0,4 x 3,14 = 0,5024(dm2) Thứ tư ngày 20 tháng 1 năm 2010 Toán: Diện tích hình tròn S = r x r x 3,14 II. Luyện tập:

Slide 10: 

1 Tính diện tích hình tròn có bán kính r: Diện tích hình tròn là: Giải Diện tích hình tròn là: 0,6 x 0,6 x 3,14 = 1,1304 (m2) Giải Cách 1: Cách 2: Đáp số : 1,1304 m2 Đáp số : 1,1304 m2 S = r x r x 3,14 Thứ tư ngày 20 tháng 1 năm 2010 Toán: Diện tích hình tròn II.Luyện tập:

Slide 11: 

2 Tính diện tích hình tròn có đường kính d: a) d = 12 cm b) d = 7,2 dm Diện tích hình tròn là: Giải Giải 6 x 6 x 3,14 = 113,04 (cm2) Đáp số: 113,04 cm2 c) d = m Bán kính hình tròn là: 12 : 2 = 6 (cm) Diện tích hình tròn là: 3,6 x 3,6 x 3,14 = 40,694(cm2) Đáp số: 40,694 cm2 Bán kính hình tròn là: 7,2 : 2 = 3,6 (cm) Thứ tư ngày 20 tháng 1 năm 2010 Toán: Diện tích hình tròn S = r x r x 3,14 II.Luyện tập:

Slide 12: 

2 Tính diện tích hình tròn có đường kính d: c) d = m Diện tích hình tròn là Giải Diện tích hình tròn là: 0,4 x 0,4 x 3,14 = 0,5024 (m2) Giải Cách 1: Cách 2: Bán kính hình tròn: Đáp số :0,5024 m2 Bán kính hình tròn: 0,8 : 2 = 0,4(m) Đáp số :0,5024 m2 Thứ tư ngày 20 tháng 1 năm 2010 Toán: Diện tích hình tròn S = r x r x 3,14 II.Luyện tập:

Slide 13: 

3 Tính diện tích của một mặt bàn hình tròn có bán kính 45 cm? Diện tích mặt bàn là 45 x 45 x 3,14 = 6358,5 (cm2) Đáp số : 6358,5 cm2 Giải Thứ tư ngày 20 tháng 1 năm 2010 Toán: Diện tích hình tròn S = r x r x 3,14 II. Luyện tập:

Slide 14: 

Đường kính hình tròn là 5dm, diện tích hình tròn là: Trò chơi: Ai nhanh, ai đúng? 5 x 2 x 3,14 (5 : 2) x (5 : 2) x 3,14 1 5 x 5 x 3,14 Thứ tư ngày 20 tháng 1 năm 2010 Toán: Diện tích hình tròn

Slide 15: 

Trò chơi: Ai nhanh, ai đúng? S = 314 cm2 Bán kính của hình tròn 10 dm, diện tích hình tròn là: S = 3,14 dm2 S = 314 dm2 2 Thứ tư ngày 20 tháng 1 năm 2010 Toán: Diện tích hình tròn

Slide 16: 

Thứ tư ngày 20 tháng 1 năm 2010 Toán: Diện tích hình tròn I.Giới thiệu quy tắc và công thức tính diện tích hình tròn. II. Luyện tập:

Slide 17: 

Thứ tư ngày 20 tháng 1 năm 2010 Toán: Diện tích hình tròn

Slide 18: 

Xin chân thành cảm ơn các thầy, các cô Kính chúc các Thầy, các Cô và các em học sinh Sức khoẻ!

authorStream Live Help