Dat Ca Mau

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BẰNG TẬP ĐỌC LỚP 5C Giáo viên: Töø Thò Dung

Slide 2: 

Thứ Ba, ngày 26 tháng 10 năm 2010 Bài cũ: Vì sao thầy cho rằng người lao động mới là quý nhất ? Vì không có người lao động sẽ không có lúa gạo, không có vàng bạc , thời gian cũng sẽ trôi qua vô ích.

Slide 3: 

TẬP ĐỌC Thứ Ba, ngày 26 tháng 10 năm 2010

Slide 4: 

Thứ Ba, ngày 26 tháng 10 năm 2010 TẬP ĐỌC ĐẤT CÀ MAU Theo Mai Văn Tạo LUYỆN ĐỌC TÌM HIỂU BÀI - phập phều - hằng hà sa số - thượng võ - mưa dông - lưu truyền - nung đúc

Slide 5: 

Mưa Cà Mau có gì khác thường? - Mưa Cà Mau là mưa dông rất đột ngột, rất dữ dội nhưng chóng tạnh. Em hãy đặt tên cho đoạn văn này? - Mưa ở Cà Mau Thứ Ba, ngày 26 tháng 10 năm 2010 TẬP ĐỌC ĐẤT CÀ MAU Theo Mai Văn Tạo

Slide 6: 

LUYỆN ĐỌC TÌM HIỂU BÀI - phập phều - hằng hà sa số - thượng võ - mưa dông - lưu truyền - nung đúc Ý 1: Mưa ở Caø Mau Thứ Ba, ngày 26 tháng 10 năm 2010 TẬP ĐỌC ĐẤT CÀ MAU Theo Mai Văn Tạo

Slide 7: 

- Cây cối trên đất Cà Mau mọc ra sao? - Người Cà Mau dựng nhà cửa như thế nào? Cây cối mọc thành chòm, thành rặng, rễ dài, cắm sâu vào lòng đất để chống chọi được với thời thiết khắc nghiệt. Cây bình bát, cây bần quây quần thành chòm thành rặng. Đước mọc san sát. Nhà cửa dựng dọc những bờ kênh, dưới những hàng đước, xanh rì, từ nhà nọ sang nhà kia phải leo trên cây cầu bằng thân cây đước. Thứ Ba, ngày 26 tháng 10 năm 2010 TẬP ĐỌC ĐẤT CÀ MAU Theo Mai Văn Tạo

Slide 8: 

LUYỆN ĐỌC TÌM HIỂU BÀI - phập phều - hằng hà sa số - thượng võ - mưa dông - lưu truyền - nung đúc Ý 1: Mưa ở Caø Mau Ý 2: Cây cối và nhà cửa ở Cà Mau Thứ Ba, ngày 26 tháng 10 năm 2010 TẬP ĐỌC ĐẤT CÀ MAU Theo Mai Văn Tạo

Slide 12: 

Người dân Cà Mau có tính cách như thế nào? Người dân Cà Mau thông minh giàu nghị lực, có tinh thần thượng võ, thích nghe kể và thích nghe những chuyện kì lạ về sức mạnh và trí thông minh của con người. “Sấu cản mũi thuyền”, cá sấu rất nhiều ở sông, “hổ rình xem hát” trên cạn hổ lúc nào cũng rình rập. Nói như vậy để thấy thiên nhiên ở đây rất khắc nghiệt. Em hiểu “sấu cản mũi thuyền”, “hổ rình xem hát” nghĩa là thế nào? Thứ Ba, ngày 26 tháng 10 năm 2010 TẬP ĐỌC ĐẤT CÀ MAU Theo Mai Văn Tạo

Slide 13: 

LUYỆN ĐỌC TÌM HIỂU BÀI - phập phều - hằng hà sa số - thượng võ - mưa dông - lưu truyền - nung đúc Ý 1: Mưa ở Caø Mau Ý 2: Cây cối và nhà cửa ở Cà Mau Ý 3: Tính cách con người ở Cà Mau Thứ Ba, ngày 26 tháng 10 năm 2010 TẬP ĐỌC ĐẤT CÀ MAU Theo Mai Văn Tạo

Slide 16: 

LUYỆN ĐỌC TÌM HIỂU BÀI - phập phều - hằng hà sa số - thượng võ - mưa dông - lưu truyền - nung đúc Ý 1: Mưa ở Caø Mau Ý 2: Cây cối và nhà cửa ở Cà Mau Ý 3: Tính cách con người ở Cà Mau Nội dung: Sự khắc nghiệt của thiên nhiên Cà Mau gĩp phần hun đúc tính cách kiên cường của con người Cà Mau. Thứ Ba, ngày 26 tháng 10 năm 2010 TẬP ĐỌC ĐẤT CÀ MAU Theo Mai Văn Tạo

Slide 17: 

Sống trên cái đất mà ngày xưa, dưới sông “sấu cản mũi thuyền”, trên cạn “hổ rình xem hát” này, con người phải thông minh và giàu nghị lực. Họ thích kể, thích nghe những huyền thoại về người vật hổ, bắt cá sấu, bắt rắn hổ mây. Tinh thần thượng võ của cha ông được nung đúc và lưu truyền để khai phá giữ gìn mũi đất tận cùng này của Tổ quốc Thứ Ba, ngày 26 tháng 10 năm 2010 TẬP ĐỌC ĐẤT CÀ MAU Theo Mai Văn Tạo

Slide 20: 

LUYỆN ĐỌC TÌM HIỂU BÀI - phập phều - hằng hà sa số - thượng võ - mưa dông - lưu truyền - nung đúc Ý 1: Mưa ở Caø Mau Ý 2: Cây cối và nhà cửa ở Cà Mau Ý 3: Tính cách con người ở Cà Mau Nội dung: Sự khắc nghiệt của thiên nhiên Cà Mau gĩp phần hun đúc tính cách kiên cường của con người Cà Mau. Thứ Ba, ngày 26 tháng 10 năm 2010 TẬP ĐỌC ĐẤT CÀ MAU Theo Mai Văn Tạo

Slide 21: 

CHÀO TẠM BIỆT

authorStream Live Help