vung bien nuoc ta

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

TẬP THỂ LỚP 5/3 KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ!

Slide 2: 

1. Chỉ trên lược đồ và nêu tên các con sông lớn ở nước ta theo thứ tự từ Bắc vào Nam? Nêu vai trò sông ngòi ở nước ta.

Slide 3: 

Thứ sáu , ngày 1 tháng 10 năm 2010 Địa lí “Công cha như núi thái sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.” VÙNG BIỂN NƯỚC TA

Slide 4: 

Quan sát lược đồ và cho biết Biển Đông bao bọc ở những phía nào của phần đất liền Việt Nam? Em hãy chỉ vùng biển của nước ta trên lược đồ? - Vùng biển nước ta là một bộ phận của Biển Đông. - Biển Đông bao bọc phía đông, phía nam và phía tây nam phần đất liền của nước ta. ĐÔNG NAM TÂY NAM 1/ Vùng biển nước ta.

Slide 5: 

2/ Đặc điểm của vùng biển nước ta. Câu 2/ Mỗi đặc điểm trên có tác động thế nào đến đời sống và sản xuất của nhân dân ta ? Câu 1/ Tìm những đặc điểm của biển Việt Nam ? Thảo luận nhóm bàn: (5 phút)

Slide 6: 

2/ Đặc điểm của vùng biển nước ta. Câu 1/ Tìm những đặc điểm của biển Việt Nam ? Nước biển không bao giờ đóng băng

Slide 7: 

2/ Đặc điểm của vùng biển nước ta. Câu 1/ Tìm những đặc điểm của biển Việt Nam ? Nước biển không bao giờ đóng băng Miền Trung, miền Bắc hay có bão Em hãy kể một vài hậu quả do bão gây ra?

Slide 8: 

2/ Đặc điểm của vùng biển nước ta. Câu 1/ Tìm những đặc điểm của biển Việt Nam ? Nước biển không bao giờ đóng băng Miền Trung, miền Bắc hay có bão Hằng ngày, nước Biển có lúc dâng lên, có lúc hạ xuống

Slide 9: 

2/ Đặc điểm của vùng biển nước ta. Câu 2/ Mỗi đặc điểm trên có tác động thế nào đến đời sống và sản xuất của nhân dân ta ? Nước biển không bao giờ đóng băng Miền Trung, miền Bắc hay có bão Hằng ngày, nước Biển có lúc dâng lên, có lúc hạ xuống Thuận lợi giao thông và đánh bắt hải sản Câu 1/ Tìm những đặc điểm của biển Việt Nam ?

Slide 10: 

2/ Đặc điểm của vùng biển nước ta. Câu 2/ Mỗi đặc điểm trên có tác động thế nào đến đời sống và sản xuất của nhân dân ta ? Nước biển không bao giờ đóng băng Miền Trung, miền Bắc hay có bão Hằng ngày, nước Biển có lúc dâng lên, có lúc hạ xuống Thuận lợi giao thông và đánh bắt hải sản Gây thiệt hại lớn cho tàu thuyền và những vùng ven biển

Slide 11: 

2/ Đặc điểm của vùng biển nước ta. Câu 2/ Mỗi đặc điểm trên có tác động thế nào đến đời sống và sản xuất của nhân dân ta ? Nước biển không bao giờ đóng băng Miền Trung, miền Bắc hay có bão Hằng ngày, nước Biển có lúc dâng lên, có lúc hạ xuống Thuận lợi giao thông và đánh bắt hải sản Gây thiệt hại lớn cho tàu thuyền và những vùng ven biển Lấy nước làm muối biểnvà ra khơi đánh bắt cá

Slide 12: 

2/ Đặc điểm của vùng biển nước ta. Nước biển không bao giờ đóng băng Miền Trung, miền Bắc hay có bão Hằng ngày, nước Biển có lúc dâng lên, có lúc hạ xuống Thuận lợi giao thông và đánh bắt hải sản Gây thiệt hại lớn cho tàu thuyền và những vùng ven biển Lấy nước làm muối biểnvà ra khơi đánh bắt cá

Slide 13: 

3/ Vai trò của biển - Ven biển có nhiều bãi tắm và phong cảnh đẹp, là nơi du lịch và nghỉ mát hấp dẫn. Biển có vai trò gì đối với khí hậu, đời sống và sản xuất của nhân dân? - Điều hòa khí hậu. - Là nguồn tài nguyên lớn, cho ta dầu mỏ, khí tự nhiên, muối, cá, tôm, ... - Là đường giao thông quan trọng.

authorStream Live Help