su sinh san cua thuc vat co hoa

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN ĐỒNG XUÂN Trường tiểu học Xuân Lãnh 1 Chào mừng quý thầy cô. Về dự giờ thăm lớp Môn : Khoa học Lớp :5 GV : Đặng Ngọc Hùng Cử nhân khoa học Dạy Trường TH Xuân Lãnh 1 Đồng Xuân – Phú Yên.

Bài 52: Sự sinh sản của thực vật có hoa : 

Bài 52: Sự sinh sản của thực vật có hoa A/ Kiểm tra bài cũ : 1/ Chỉ và nói tên từng bộ phận của nhị và nhụy ? 2/ Cơ quan sinh sản của những loài thực vật có hoa là gì ?

Bài 52: Sự sinh sản của thực vật có hoa : 

Bài 52: Sự sinh sản của thực vật có hoa 1/ Các bộ phận của nhị và nhụy : Nhị Nhụy A/ Kiểm tra bài cũ :

Slide 4: 

Bài 52: Sự sinh sản của thực vật có hoa 2/ Cơ quan sinh sản của những loài thực vật có hoa là: -Hoa là cơ quan sinh sản của những loài thực vật có hoa. Cơ quan sinh dục đực còn gọi là nhị. Cơ quan sinh dục cái gọi là nhuỵ. -Một số cây có hoa đực riêng hoa cái riêng..Ở đa số cây khác, trên cùng một hoa có cả nhị và nhuỵ. A/ Kiểm tra bài cũ :

Bài 52: Sự sinh sản của thực vật có hoa : 

Bài 52: Sự sinh sản của thực vật có hoa Nhụy Nhị

Bài 52: Sự sinh sản của thực vật có hoa : 

Bài 52: Sự sinh sản của thực vật có hoa -Hiện tượng đầu nhuỵ nhận được những hạt phấn của nhị gọi là sự thụ phấn. -Sau khi thụ phấn, từ hạt phấn mọc ra ống phấn. Oáng phấn đâm ra đầu nhuỵ, mọc dài ra đến noãn, Tại noãn, tế bào sinh dục đực kết hợp với tế bào sinh dục cái thành hợp tử, Hiện tượng đó gọi là sự thụ tinh. -Hợp tử phát triển thành phôi. Noãn phát triển thành hạt chứa phôi. Bầu nhị phát triển thành quả chứa hạt

Bài 52: Sự sinh sản của thực vật có hoa : 

Bài 52: Sự sinh sản của thực vật có hoa -Đọc các thông tin và trả lời các câu hỏi: 1/ Hiện tượng đầu nhuỵ nhận được những hạt phấn gọi là gì? a) Sự thụ phấn b) Sự thụ Tinh 2/ Hiện tượng tế bào sinh dục đực ở đầu ống phấn kết hợp tế bào sinh dục cái của noãn gọi là gì? a) Sự thụ phấn b) Sự thụ Tinh 3/ Hợp tử phát triển thành gì? a) Hạt b) Phôi

Bài 52: Sự sinh sản của thực vật có hoa : 

Bài 52: Sự sinh sản của thực vật có hoa 3/ Noãn phát triển thành gì? a) Hạt b) Quả 4/ Bầu nhuỵ phát triển thành gì phát triển thành gì? a) Hạt b) Quả

Bài 52: Sự sinh sản của thực vật có hoa : 

? Bài 52: Sự sinh sản của thực vật có hoa Ghép các tấm phiếu có nội dung dưới đây vào hình cho phù hợp : Ống Phấn Hạt Phấn Noãn Bầu Nhuỵ Bao Phấn Đầu Nhuỵ vòi Nhuỵ ? ? ? ? ? ?

Bài 52: Sự sinh sản của thực vật có hoa : 

Bài 52: Sự sinh sản của thực vật có hoa Kể tên một số hoa thụ phấn nhờ côn trùng và một số hoa thụ phấn nhờ gió mà em biết ?

Bài 52: Sự sinh sản của thực vật có hoa : 

Bài 52: Sự sinh sản của thực vật có hoa Bạn có nhận xét gì về màu sắc hoặc hương thơm của hoa thụ phấn nhờ côn trùng và hoa thụ phấn nhờ gió ?

Bài 52: Sự sinh sản của thực vật có hoa : 

Bài 52: Sự sinh sản của thực vật có hoa Thường có màu sắc sặc sỡ hoặc hương thơm, mật ngọt…… hấp dẫn côn trùng Dong riềng, phượng, bưởi, cam, chanh, mướp bầu bí…… Không có màu sắc đẹp, cánh hoa, đài hoa thường nhỏ hoặc không có Các loại cây cỏ,lúa , ngô…..

Bài 52: Sự sinh sản của thực vật có hoa : 

Bài 52: Sự sinh sản của thực vật có hoa -Các loài hoa thụ phấn nhờ côn trùng thường có màu sắc sặc sỡ hoặc hương thơm, mật ngọt…… hấp dẫn côn trùng -Các loài hoa thụ phấn nhờ gió không có màu sắc đẹp, cánh hoa, đài hoa thường nhỏ hoặc không có Bạn cần biết:

Bài 52: Sự sinh sản của thực vật có hoa : 

Bài 52: Sự sinh sản của thực vật có hoa Sưu tầm tranh ảnh hay vật thật về hoa thụ phấn nhờ gió hoặc côn trùng.

Bài 52: Sự sinh sản của thực vật có hoa : 

Bài 52: Sự sinh sản của thực vật có hoa Sưu tầm tranh ảnh hay vật thật về hoa thụ phấn nhờ gió hoặc côn trùng.

Slide 16: 

BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ HẾT !!! CHÚC CÁC EM HỌC TỐT

authorStream Live Help