Su sinh san cua ech

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

GV: NGUYÔN B¸ DUYÖTTR­êng th viÖt lËp : 

Quý thầy cô giáo về dự giờ thăm lớp 5A Môn : Khoa học GV: NGUYÔN B¸ DUYÖTTR­êng th viÖt lËp

Thứ tư ngày 21 tháng 10 năm 2009KHOA HỌC : 

Thứ tư ngày 21 tháng 10 năm 2009KHOA HỌC Khởi động Kiểm tra bài cũ a/ Mô tả quá trình phát triển của bướm cải và những biện pháp có thể giảm thiệt hại do côn trùng gây ra cho hoa màu. Trứng Sâu Nhộng Bướm Để giảm thiệt hại do côn trùng gây ra cho hoa màu người ta thường dùng biện pháp : bắt sâu, phun thuốc trừ sâu, diệt bướm…

Slide 3: 

Đây là con vật gì? Đây là con Ếch Ếch là loài động vật thường sống ở ao hồ (vừa sống được ở trên cạn vừa sống ở dưới nước) những đêm mưa ếch hay kêu, thịt ăn rất ngon. Sự sinh sản của ếch Thứ tư ngày 21 tháng 10 năm 2009KHOA HỌC

Slide 4: 

Sự sinh sản của ếch Hoạt động1 Tổ chức thi và bình chọn “Bắt chước tiếng kêu của ếch” Tìm hiểu về loài ếch Thứ tư ngày 21 tháng 10 năm 2009KHOA HỌC

Ếch thường sống ở đâu? : 

Sự sinh sản của ếch Ếch thường sống ở đâu? Ếch sống được cả ở trên cạn và dưới nước. Ếch thường sống ở bờ ao, hồ, đầm lầy. Thứ tư ngày 21 tháng 10 năm 2009KHOA HỌC

Slide 6: 

Sự sinh sản của ếch Ếch đẻ trứng hay đẻ con? Ếch đẻ trứng Ếch thường đẻ trứng vào mùa nào? Ếch thường đẻ trứng vào đầu mùa hạ ( hè) Thứ tư ngày 21 tháng 10 năm 2009KHOA HỌC

Slide 7: 

Ếch thường đẻ trứng ở đâu? Sự sinh sản của ếch Ếch thường đẻ trứng xuống nước tạo thành những chùm nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Ếch thường kêu vào ban đêm nhất là sau những trận mưa rào mùa hè Ếch thường kêu khi nào? Tại sao những gia đình gần ao hồ mới có thể nghe tiếng ếch kêu? Vì ếch thường sống ở ao, hồ. Tiếng kêu là của ếch đực gọi ếch cái đến để cùng sinh sản. Thứ tư ngày 21 tháng 10 năm 2009KHOA HỌC

Slide 8: 

Đầu mùa hạ, ngay sau những cơn mưa lớn, vào ban đêm, ta thường nghe thấy tiếng ếch kêu. Đó là tiếng kêu của ếch đực gọi ếch cái. Chúng gặp nhau để giao phối. ếch cái đẻ trứng xuống nước tạo thành những chùm nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Trứng ếch đã được thụ tinh nở ra nòng nọc, nòng nọc phát triển thành ếch. Sự sinh sản của ếch Thứ tư ngày 21 tháng 10 năm 2009KHOA HỌC

Slide 9: 

Hoạt động2 Chu trình sinh sản của ếch Hoạt động nhóm 2 Hình 1 Ếch đực đang gọi ếch cái ở bờ ao (ếch đực có cái túi kêu phía dưới miệng phồng to, ếch cái không có túi kêu) Hình 2 Ếch cái đẻ trứng thành chùm nổi lềnh bềnh trên mặt nước

Slide 10: 

Hoạt động nhóm 2 Chu trình sinh sản của ếch Hình 3 Hình 4 Trứng ếch lúc mới nở Trứng ếch đã nở thành nòng nọc con, nòng nọc con có đầu tròn, đuôi dài và dẹp.

Slide 11: 

Chu trình sinh sản của ếch Hoạt động nhóm 2 Hình 5 Hình 6 Nòng nọc lớn dần lên, mọc hai chân ở phía sau Nòng nọc lớn, mọc tiếp hai chân ở phía trước

Slide 12: 

Hoạt động nhóm 2 Chu trình sinh sản của ếch Ếch con đã hình thành đủ 4 chân, đuôi ngắn dần lại và bắt đầu nhảy lên bờ. Ếch trưởng thành Hình 7 Hình 8

Slide 13: 

Nòng nọc sống ở dưới nước. Khi lớn, nòng nọc mọc hai chân sau trước và hai chân trước sau. ếch con đủ 4 chân, đuôi ngắn dần ếch sống được cả trên cạn và dưới nước. Nòng nọc sống dưới nước và có đuôi, ếch không có đuôi. Ếch là động vật đẻ trứng. Trong quá trình phát triển, ếch con vừa trải qua đời sống dưới nước, vừa trải qua đời sống trên cạn Chu trình sinh sản của ếch Kết luận

Slide 14: 

Hoạt động3 Sơ đồ chu trình sinh sản của ếch Trứng Nòng nọc Ếch Trứng Nòng nọc phát triển Nòng nọc mới nở Ếch con Ếch trưởng thành

DẶN DÒ : 

Học thuộc mục Bạn cần biết Tìm hiểu sự sinh sản và nuôi con của chim DẶN DÒ

authorStream Live Help