Quyet chi ra di

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

HỘI THI GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ NĂM HỌC 2008 - 2009 Giáo viên thực hiện: Hoàng Thị Ánh Ngọc Trường tiểu học Trần Quốc Toản - Phong Điền MỤN : LỊCH SỬ LỚP 5 BÀI 6: QUYẾT CHÍ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC

Slide 2: 

Vì sao phong trào Đông Du thất bại? Hãy nêu một số phong trào chống thực dân Pháp cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX ? Phong trào Đông Du phát triển làm cho thực dân Pháp rất lo ngại. Năm 1908, thực dân Pháp câu kết với Nhật chống phá phong trào Đông Du. Chính phủ Nhật ra lệnh trục xuất những người yêu nước Việt Nam và Phan Bội Châu phong trào Đông Du thất bại. Phong trào Đông Du Phong trào Cần Vương Khởi nghĩa Trương Định Kiểm tra bài cũ

Slide 4: 

QUYẾT CHÍ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC 1.Quê hương và thời niên thiếu của Nguyễn Tất Thành Sinh ngày 19- 5 - 1890 tại Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An . Thảo luận nhóm 2 Chia sẻ với bạn những thông tin, hiểu biết về quê hương, thời niên thiếu của Nguyễn Tất Thành Sớm nuôi ý chí đánh đuổi thực dân, giải phóng đồng bào. Cha là ông Nguyễn Sinh Sắc mẹ là bà Hoàng Thị Loan. Nghệ An Bản đồ Việt Nam Bài 6

Slide 5: 

QUYẾT CHÍ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC Bài 6 Cuộc sống của nhân dân dưới chế độ thực dân

Slide 6: 

QUYẾT CHÍ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC Bài 6 Cuộc sống của nhân dân dưới chế độ thực dân

Slide 7: 

QUYẾT CHÍ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC Bài 6 1.Quê hương và thời niên thiếu của Nguyễn Tất Thành.

Slide 8: 

QUYẾT CHÍ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC Bài 6 1.Quê hương và thời niên thiếu của Nguyễn Tất Thành. 2. Mục đích ra nước ngoài của Nguyễn Tất Thành. Nguyễn Tất Thành quyết định phải tìm con đường mới để có thể cứu nước cứu dân. 3. Ý chí quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành.

Slide 9: 

QUYẾT CHÍ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC Bài 6 3. Ý chí quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành. Thảo luận nhóm Câu 1: Nguyễn Tất Thành đã lường trước những khó khăn nào khi ở nước ngoài? Câu 2: Nguyễn Tất Thành đã định hướng giải quyết các khó khăn như thế nào? Câu 4: Nguyễn Tất Thành ra đi từ đâu ? trên con tàu nào? Vào thời gian nào? Câu 3: Em hãy nêu ý chí quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành.

Slide 10: 

QUYẾT CHÍ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC Bài 6 3. Ý chí quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành. Ngày 5-6-1911, Nguyễn Tất Thành Với cái tên mới – Văn Ba đã từ cảng Nhà Rồng quyết chí ra đi tìm đường cứu nước. LƯỢC ĐỒ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Vào đầu thế kỉ XX Sài Gòn (nay là thành phố Hồ Chí Minh) là trung tâm kinh tế, chính trị của chế độ thực dân ở Đông Dương. Bến Nhà Rồng

Slide 11: 

QUYẾT CHÍ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC Bài 6 Ngày 5-6-1911,Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

Slide 12: 

QUYẾT CHÍ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC Bài 6 Ngày 5-6-1911, Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

Slide 13: 

1 N G H Ệ A N Quê Bác ở tỉnh nào? Tên mà đồng bào vẫn thường gọi Bác 2 B Á C H Ồ S À I G Ò N 3 Trung tâm kinh tế, chính trị của chế độ thuộc địa Pháp ở Đông Dương đầu thế kỉ XX. R A Đ I Ngày 5/6/1911 Bác Hồ ...... tìm đường cứu nước. 4 Đ Ồ N G B À O Mục đích ra đi tìm đường cứu nước của Bác để giải phóng....... 5 V Ă N B A 6 Tên của Bác lúc làm việc trên tàu La-tu-sơ Tờ-rê-vin Những công việc Bác làm trên tàu nặng nhọc và ..... 7 N G U Y H I Ể M TRÒ CHƠI: GIẢI Ô CHỮ QUYẾT CHÍ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC Bài 6

Slide 14: 

Năm 1911, với lòng yêu nước thương dân, Nguyễn Tất Thành đã từ cảng Nhà Rồng quyết chí ra đi tìm đường cứu nước. QUYẾT CHÍ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC Bài 6

Slide 15: 

Bài 6 1.Quê hương và thời niên thiếu của Nguyễn Tất Thành. 2. Mục đích ra nước ngoài của Nguyễn Tất Thành. 3. Ý chí quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành. Bến Nhà Rồng QUYẾT CHÍ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC Bài 6

Slide 16: 

CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM!

authorStream Live Help