co quan sinh san cua thuc vat co hoa

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG QUẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ GV : Mạc Thế Vinh MÔN : KHOA HỌC

Thứ bảy ngày 9 tháng 3 năm 2009 : 

Thứ bảy ngày 9 tháng 3 năm 2009

KIỂM TRA BÀI CŨ : 

KIỂM TRA BÀI CŨ Thế nào là sự biến đổi hóa học? Cho ví dụ. Sự biến đổi hóa học là sự biến đổi từ chất này thành chất khác. Vd: xi măng trộn cát và nước, cho vôi sống vào nước,… Kể tên một số đồ dùng, máy móc sử dụng năng lượng điện.Loại đồ dùng nào sử dụng năng lượng điện để đốt nóng? Vd: ti vi, tủ lạnh, máy quạt, nồi cơm điện, máy vi tính,bóng đèn,bàn là… Loại đồ dùng sử dụng năng lượng điện để đốt nóng là nồi cơm điện,bàn là.

CƠ QUAN SINH SẢN CỦA THỰC VẬT CÓ HOA : 

CƠ QUAN SINH SẢN CỦA THỰC VẬT CÓ HOA MỞ BÀI: HS quan sát hình 1 & 2 (trang 104 SGK) chỉ vào hình và nói tên cơ quan sinh sản của cây dong riềng và cây phượng. KHOA HỌC

Cơ quan sinh sản của cây dong riềng là hoa dong riềng : 

Cơ quan sinh sản của cây dong riềng là hoa dong riềng Cơ quan sinh sản của cây phượng là hoa phượng

Slide 6: 

Kết luận: Hoa là cơ quan sinh sản của cây có hoa Nói tên cơ quan sinh sản của một số cây có hoa khác

Hoạt động 1: Quan sát Từng cặp HS quan sát và chỉ vào nhị (nhị đực) và nhụy (nhị cái) của hoa râm bụt và hoa sen. : 

Hoạt động 1: Quan sát Từng cặp HS quan sát và chỉ vào nhị (nhị đực) và nhụy (nhị cái) của hoa râm bụt và hoa sen.

Hoa nào là hoa muớp đực, hoa nào là hoa mướp cái? : 

Hoa nào là hoa muớp đực, hoa nào là hoa mướp cái?

Hoa có cả nhị và nhuỵ là hoa lưỡng tính, hoa chỉ có nhị (hoa đực) hoặc nhuỵ (hoa cái) là hoa đơn tính : 

Hoa có cả nhị và nhuỵ là hoa lưỡng tính, hoa chỉ có nhị (hoa đực) hoặc nhuỵ (hoa cái) là hoa đơn tính

Hoạt động 2: thực hành với vật thật(làm việc theo nhóm) : 

Hoạt động 2: thực hành với vật thật(làm việc theo nhóm) Nhóm trưởng điều khiển nhóm mình thực hiện những nhiệm vụ sau: - Quan sát các bộ phận của các bông hoa đã sưu tầm được và chỉ xem đâu là nhị đâu là nhuỵ - Phân loại các bông hoa đã sưu tầm được, hoa nào có cả nhị và nhuỵ; hoa nào chỉ có nhị (hoa đực) hoặc nhuỵ (hoa cái) và hoàn thành bảng sau:

Đại diện các nhóm cầm bông hoa sưu tầm được của nhóm, giới thiệu với các bạn từng bộ phận của bông hoa đó (cuống, đài, cánh, nhị, nhuỵ) : 

Đại diện các nhóm cầm bông hoa sưu tầm được của nhóm, giới thiệu với các bạn từng bộ phận của bông hoa đó (cuống, đài, cánh, nhị, nhuỵ) Một số nhóm trình bày bảng phân loại:

Slide 12: 

Hoa mai là hoa lưỡng tính Hoa hướng dương là hoa lưỡng tính

Slide 13: 

Hoa bí ngô là hoa đơn tính Hoa hồng là hoa lưỡng tính

Hoa là cơ quan sinh sản của những loài thực vật có hoa. Cơ quan sinh dục đực gọi là nhị, cơ quan sinh dục cái gọi là nhuỵ. Một số cây có hoa đực riêng, hoa cái riêng. Đa số cây có hoa, trên cùng một hoa có cả nhị và nhuỵ : 

Hoa là cơ quan sinh sản của những loài thực vật có hoa. Cơ quan sinh dục đực gọi là nhị, cơ quan sinh dục cái gọi là nhuỵ. Một số cây có hoa đực riêng, hoa cái riêng. Đa số cây có hoa, trên cùng một hoa có cả nhị và nhuỵ

Hoạt động 3: Thực hành với sơ đồ nhị và nhuỵ ở hoa lưỡng tính : 

Hoạt động 3: Thực hành với sơ đồ nhị và nhuỵ ở hoa lưỡng tính Quan sát sơ đồ trang 105 SGK và đọc ghi chú để tìm ra những ghi chú đó ứng với bộ phận nào trên sơ đồ. Nhị gồm: a: Bao phấn( chứa hạt phấn) b: Chỉ nhị Nhuỵ gồm: c: Đầu nhuỵ. d: Vòi nhuỵ. e: Bầu nhuỵ g: Noãn

HS chỉ sơ đồ và nêu tên một số bộ phận chính của nhị và nhuỵ : 

HS chỉ sơ đồ và nêu tên một số bộ phận chính của nhị và nhuỵ

Đánh dấu chéo vào ô trống trước câu trả lời đúng : 

Đánh dấu chéo vào ô trống trước câu trả lời đúng 1. Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa là gì? Rễ Lá Thân Hoa 2. Cơ quan sinh dục đực của thực vật có hoa gọi là gì? Nhị Nhuỵ 3. Cơ quan sinh dục cái của thực vật có hoa được gọi là gì? Nhị Nhuỵ X X X

Đánh dấu chéo vào ô trống trước câu trả lời đúng : 

4. Hoa chỉ có nhị mà không có nhuỵ gọi là hoa gì? Hoa đực Hoa cái 5. Hoa chỉ có nhuỵ mà không có nhị gọi là hoa gì? Hoa đực Hoa cái 6. Hoa có cả nhị lẫn nhuỵ gọi là hoa gì? Hoa đơn tính Hoa lưỡng tính Đánh dấu chéo vào ô trống trước câu trả lời đúng X X X

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY, CÔ GIÁO CÙNG TẤT CẢ CÁC EM HS : 

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY, CÔ GIÁO CÙNG TẤT CẢ CÁC EM HS

authorStream Live Help