Nhan biet con vat va cay coi

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP 1 : 

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP 1 NHẬN BIẾT CON VẬT VÀ CÂY CỐI NGƯỜI THỰC HIỆN: NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

Chủ nhật ngày 16 tháng 3 năm 2008 : 

Chủ nhật ngày 16 tháng 3 năm 2008 Tự nhiên - xã hội Bài 29: Nhận biết cây cối và con vật

Chủ nhật ngày 16 tháng 3 năm 2008 : 

Chủ nhật ngày 16 tháng 3 năm 2008 Tự nhiên - xã hội Bài 29: Nhận biết cây cối và con vật

Chủ nhật ngày 16 tháng 3 năm 2008 : 

Chủ nhật ngày 16 tháng 3 năm 2008 Tự nhiên - xã hội - Có nhiều loại cây như: cây rau, cây hoa, cây gỗ Kết luận: - Mỗi cây đều có: rễ, thân, lá, hoa. - Các loại cây này khác nhau về hình dạng, kích thước… Bài 29: Nhận biết cây cối và con vật

Chủ nhật ngày 16 tháng 3 năm 2008 : 

Chủ nhật ngày 16 tháng 3 năm 2008 Tự nhiên - xã hội - Có nhiều con vật khác nhau về hình dạng, kích thước, nơi sống Kết luận: - Các con vật đều có: đầu, mình và các cơ quan di chuyển Bài 29: Nhận biết cây cối và con vật

Chủ nhật ngày 16 tháng 3 năm 2008 : 

Chủ nhật ngày 16 tháng 3 năm 2008 Tự nhiên - xã hội Bài 29: Nhận biết cây cối và con vật

authorStream Live Help