M1_21 ve mau vao tranh phong canh

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

PHỀNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÁNH LINH TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA AN 3 GV: LÊ THỊ THU HẰNG Chào mừng các thầy cô giáo đã về dự giờ với lớp 1B MÔN: MĨ THUẬT

Thứ sáu ngày 29 tháng 1 năm 2010 : 

Thứ sáu ngày 29 tháng 1 năm 2010 Mĩ thuật: Kiểm tra

Thứ sáu ngày 29 tháng 1 năm 2010 : 

Thứ sáu ngày 29 tháng 1 năm 2010 Mĩ thuật: Bài 21 Vẽ màu vào hình vẽ phong cảnh

Slide 5: 

Quan sát nhận xét Thứ sáu ngày 29 tháng 1 năm 2010 Mĩ thuật: Bài 21 Vẽ màu vào hình vẽ phong cảnh

Slide 6: 

Thứ sáu ngày 29 tháng 1 năm 2010Mĩ thuậtBài 21: Vẽ màu vào hình vẽ phong cảnh Quan sát nhận xét

Slide 7: 

Thứ sáu ngày 29 tháng 1 năm 2010Mĩ thuậtBài 21: Vẽ màu vào hình vẽ phong cảnh Quan sát nhận xét

Slide 8: 

Thứ sáu ngày 29 tháng 1 năm 2010Mĩ thuậtBài 21: Vẽ màu vào hình vẽ phong cảnh Quan sát nhận xét

Slide 9: 

Thứ sáu ngày 29 tháng 1 năm 2010Mĩ thuậtBài 21: Vẽ màu vào hình vẽ phong cảnh Quan sát nhận xét

Slide 10: 

Thứ sáu ngày 29 tháng 1 năm 2010Mĩ thuậtBài 21: Vẽ màu vào hình vẽ phong cảnh Tìm hiểu cách vẽ màu:

Slide 12: 

Thứ sáu ngày 29 tháng 1 năm 2010Mĩ thuậtBài 21: Vẽ màu vào hình vẽ phong cảnh * Hoạt động 2: Tìm hiểu cách vẽ màu

Slide 13: 

Thứ sáu ngày 29 tháng 1 năm 2010Mĩ thuậtBài 21: Vẽ màu vào hình vẽ phong cảnh 1 2 Tìm hiểu cách vẽ màu

Slide 14: 

Thứ sáu ngày 29 tháng 1 năm 2010Mĩ thuậtBài 21: Vẽ màu vào hình vẽ phong cảnh * Bài vẽ tham khảo

Slide 15: 

Thứ sáu ngày 29 tháng 1 năm 2010Mĩ thuậtBài 21: Vẽ màu vào hình vẽ phong cảnh

Slide 16: 

Thứ sáu ngày 29 tháng 1 năm 2010Mĩ thuậtBài 21: Vẽ màu vào hình vẽ phong cảnh

Slide 17: 

Thứ sáu ngày 29 tháng 1 năm 2010Mĩ thuậtBài 21: Vẽ màu vào hình vẽ phong cảnh

Slide 18: 

Thứ sáu ngày 29 tháng 1 năm 2010Mĩ thuậtBài 21: Vẽ màu vào hình vẽ phong cảnh

Slide 19: 

Thứ sáu ngày 29tháng 1 năm 2010Mĩ thuậtBài 21: Vẽ màu vào hình vẽ phong cảnh

Slide 20: 

Thứ sáu ngày 29 tháng 1 năm 2010Mĩ thuậtBài 21: Vẽ màu vào hình vẽ phong cảnh NGHỈ GIỮA TIẾT

Slide 21: 

Thực hành Vẽ màu vào hình vẽ phong cảnh Thứ sáu ngày 29 tháng 1 năm 2010Mĩ thuậtBài 21: Vẽ màu vào hình vẽ phong cảnh

Slide 22: 

Thứ sáu ngày 29 tháng 1 năm 2010Mĩ thuậtBài 21: Vẽ màu vào hình vẽ phong cảnh nhận xét, đánh giá

Slide 23: 

Giờ học kết thúc Chúc các em học sinh Chăm ngoan, học giỏi. CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ CHÚC SỨC KHỎE VÀ HẠNH PHÚC !

authorStream Live Help