M1_15

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

VẼ CÂY Thứ bảy ngày 12 tháng 12 năm 2009 Mĩ thuật BÀI 15

Slide 2: 

MỜI CÁC EM XEM ĐOẠN PHIM

Slide 8: 

VẼ CÂY Thứ bảy ngày 12 tháng 12 năm 2009 Mĩ thuật BÀI 15

Slide 9: 

QUAN SÁT - NHẬN XÉT Em hãy kể tên nhũng loại cây có trong ảnh? Ngoài ra em còn biết loại cây nào nữa?

Slide 10: 

Hình dáng của các loại cây như thế nào? Màu sắc của cây ?

Slide 11: 

Em hãy kể tên những bộ phận chính của cây?

Hướng dẫn vẽ : 

Hướng dẫn vẽ

Thực hành : 

Em vẽ cây theo ý thích Thực hành

Slide 18: 

Nhận xét đánh giá Cây có tác dụng gì đối với cuộc sống con người?

authorStream Live Help