Chuyen Ke mai Khong Het

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Thứ hai ngày 10 tháng 3 năm 2008 NGÀY MAI NÊN NGƯỜI ! Ngày nay học tốt, Giáo viên thực hiện : Nguyễn Thị Thoa Trường Tiểu Học An Thọ

BÀI 103 : ÔN TẬP ( TIẾT 2 ) : 

BÀI 103 : ÔN TẬP ( TIẾT 2 ) Thứ hai ngày 10 tháng 3 năm 2008 TIẾNG VIỆT Uỷ ban Hoà thuận Luyện tập

BÀI 103 : ÔN TẬP ( TIẾT 2 ) : 

BÀI 103 : ÔN TẬP ( TIẾT 2 ) Thứ hai ngày 10 tháng 3 năm 2008 TIẾNG VIỆT Sáng nặng thuyền Lao nối há Lưới tung tròn Khoang đầy cá Gió lên rồi cánh buồm ơi

BÀI 103 : ÔN TẬP ( TIẾT 2 ) : 

BÀI 103 : ÔN TẬP ( TIẾT 2 ) Thứ hai ngày 10 tháng 3 năm 2008 TIẾNG VIỆT Truyện kể mãi không hết

Slide 5: 

KÍNH CHÀO CÁC THẦY CÔ GIÁO; CHÀO TOÀN THỂ CÁC EM!

authorStream Live Help