nhac 1-13

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

MÔN ÂM NHẠC LỚP 1 Giáoviên dạy: Nguyễn Thị Thu Hiền Phòng giáo dục và đào tạo Tiên Du Trường Tiểu học Phú Lâm 2

Thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2009Âm nhạc : 

Thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2009Âm nhạc Kiểm tra bài cũ: Quan sát tranh

Thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2009Âm nhạc : 

Thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2009Âm nhạc Ôn bài hát “Lý cây xanh” Dân ca Nam Bộ Tập nói thơ theo tiết tấu bài “Lý cây xanh” 1/ Ôn bài hát “Lý cây xanh” - Luyện thanh - Ôn bài hát

Slide 4: 

Hát gõ đệm theo nhịp 2 Cái cây xanh xanh X X Thì lá cũng xanh X X

Slide 5: 

Múa phụ hoạ

Slide 6: 

2/ Nói theo tiết tấu bằng lời ca của bài hát “Lý cây xanh” Cái cây xanh xanh x x x x Thì lá cũng xanh x x x x Chim đậu trên cành x x x x Chim hót líu lo x x x x

Slide 7: 

3/ Tập nói thơ theo tiết tấu Vừa đi vừa nhảy x x x x Là anh sáo xinh x x x x Hay nói linh tinh x x x x Là cô liếu điếu x x x x Hay nghịch hay tếu x x x x Là chị chìa vôi x x x x Hay chao đớp mồi x x x x Là chim chèo bẻo x x x x

Slide 8: 

Trò chơi: Thi trồng nhiều cây xanh

Slide 9: 

Chào Tạm Biệt

authorStream Live Help