nhac 1-19

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

GIỜ HỌC ÂM NHẠC LỚP 1A NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP

Slide 2: 

Tiết 19: Học bài hát: Bầu trời xanh. (Nhạc và lời: Nguyễn Văn Quỳ) Thứ sáu ngày 15 tháng 01 năm 2010 Âm nhạc

Slide 4: 

Học bài hát: Bầu trời xanh. (Nhạc và lời: Nguyễn Văn Quỳ) Nhạc sĩ: Nguyễn Văn Quỳ Thứ sáu ngày 15 tháng 01 năm 2010 Âm nhạc

Slide 6: 

KHỞI ĐỘNG GIỌNG Thứ sáu ngày 15 tháng 01 năm 2010 Âm nhạc

Slide 7: 

Em yêu bầu trời xanh xanh Yêu đám mây hồng hồng. Em yêu lá cờ xanh xanh Yêu cánh chim trắng trắng. Em yêu màu cờ xanh xanh Yêu cánh chim hoà bình. Em cất tiếng ca vang vang Vui bước chân tới trường. Thứ sáu ngày 15 tháng 01 năm 2010 Âm nhạc Học bài hát: Bầu trời xanh. (Nhạc và lời: Nguyễn Văn Quỳ) Đọc lời ca

Slide 8: 

HỌC HÁT TỪNG CÂU

Slide 9: 

Thứ sáu ngày 15 tháng 01 năm 2010 Âm nhạc Học bài hát: Bầu trời xanh. (Nhạc và lời: Nguyễn Văn Quỳ)

Slide 10: 

Thứ sáu ngày 15 tháng 01 năm 2010 Âm nhạc Học bài hát: Bầu trời xanh. (Nhạc và lời: Nguyễn Văn Quỳ)

Slide 11: 

Học bài hát: Bầu trời xanh. (Nhạc và lời: Nguyễn Văn Quỳ) Thứ sáu ngày 15 tháng 01 năm 2010 Âm nhạc

Slide 12: 

Thứ sáu ngày 15 tháng 01 năm 2010 Âm nhạc Học bài hát: Bầu trời xanh. (Nhạc và lời: Nguyễn Văn Quỳ)

Slide 13: 

Thứ sáu ngày 15 tháng 01 năm 2010 Âm nhạc Học bài hát: Bầu trời xanh. (Nhạc và lời: Nguyễn Văn Quỳ)

Slide 14: 

Thứ sáu ngày 15 tháng 01 năm 2010 Âm nhạc Học bài hát: Bầu trời xanh. (Nhạc và lời: Nguyễn Văn Quỳ)

Slide 16: 

HÁT KẾT HỢP GÕ ĐỆM THEO NHỊP

Slide 17: 

Em yêu bầu trời xanh xanh x x Yêu đám mây hồng hồng x x Em yêu lá cờ xanh xanh x x Yêu cánh chim trắng trắng x x Em yêu màu cờ xanh xanh x x Yêu cánh chim hoà bình x x Em cất tiếng ca vang vang x x Vui bước chân tới trường. x x Thứ sáu ngày 15 tháng 01 năm 2010 Âm nhạc Học bài hát: Bầu trời xanh. (Nhạc và lời: Nguyễn Văn Quỳ)

Slide 18: 

HÁT KẾT HỢP GÕ ĐỆM THEO TIẾT TẤU LỜI CA

Slide 19: 

Em yêu bầu trời xanh xanh x x x x x x Yêu đám mây hồng hồng x x x x x Em yêu lá cờ xanh xanh x x x x x x Yêu cánh chim trắng trắng x x x x x Em yêu màu cờ xanh xanh x x x x x x Yêu cánh chim hoà bình x x x x x Em cất tiếng ca vang vang x x x x x x Vui bước chân tới trường. x x x x x Thứ sáu ngày 15 tháng 01 năm 2010 Âm nhạc Học bài hát: Bầu trời xanh. (Nhạc và lời: Nguyễn Văn Quỳ)

Slide 23: 

GIỜ HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM MẠNH KHỎE

authorStream Live Help