Ve doan thang co do dai cho truoc

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ HỘI GIẢNG Người dạy: Nguyễn Thị Thu Tâm Môn dạy: Toán Lớp: 1 Bài dạy: Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước

Slide 2: 

Kiểm tra bài cũ: 10cm + 1cm = 15cm – 3cm = 11cm 12cm 1. Tính:

Slide 3: 

2. Giải bài toán theo tóm tắt sau: Tóm tắt: Có : 10 con gà. Đã bán : 2 con gà. Còn lại : … con gà ? Bài giải

Slide 4: 

 Cách vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 4 cm

Slide 5: 

0 1 2 3 4 5 6 7  Cách vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 4 cm

Slide 6: 

0 1 2 3 4 5 6 7  Cách vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 4 cm

Slide 7: 

  Cách vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 4 cm

Slide 8: 

  A B 4cm Cách vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 4 cm

Slide 9: 

Vẽ đoạn thẳng có độ dài: 5cm; 7cm; 2cm; 9cm 1 

Slide 10: 

2 Giải bài toán theo tóm tắt sau: Tóm tắt Đoạn thẳng AB : 5cm Đoạn thẳng BC : 3cm Cả hai đoạn thẳng : … cm ? Bài giải Cả hai đoạn thẳng dài là: 5 + 3 = 8 ( cm ) Đáp số: 8 cm

Slide 11: 

Vẽ các đoạn thẳng AB, BC có độ dài nêu trong bài 2 3  Đoạn thẳng AB : 5cm Đoạn thẳng BC : 3cm

Slide 12: 

Củng cố

Slide 13: 

Kính chào các thầy cô giáo

authorStream Live Help