uat uyet

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Phòng Giáo dục và Đào tạo Vạn Ninh Trường Tiểu học Vạn Giã 3 Học vần lớp 1 Giáo viên : Bài 101 : uât - uyêt tiết 1 Trần Thị Bích Hạnh

Slide 2: 

Baøi cuõ : Tiết trước học bài gì ? So sánh vần uân - uyên. Học sinh viết bảng con . 4. Học sinh đọc từ ứng dụng : huân chương - chim khuyên tuần lễ - kể chuyện 5. Học sinh đọc câu ứng dụng .

Slide 3: 

uât uyêt Thứ ba ngày 2 tháng 3 năm 2010 Học vần x sản xuất uât d uyêt duyệt binh · uân n t uât - uyêt '

Slide 4: 

Thư giãn

Slide 5: 

Thứ hai ngày 22 tháng 2 năm 2010 Học vần Uât - uyêt uât uyêt xuất duyệt sản xuất duyệt binh luật giao thông nghệ thuật tuyệt đẹp băng tuyết

Slide 6: 

Hoạt động 3 : Luyện viết

Slide 7: 

Chúng em làm kế hoach nhỏ. Bộ quần áo Củng cố : Vừa rồi các em học vần gì? So sánh vần oanh - oach? Trò chơi củng cố: Nối thành câu Thứ hai ngày 22 tháng 2 năm 2010 Học vần oanh - oach mới toanh. khoanh giò. Mẹ cắt

Slide 8: 

Dặn dò : Đọc lại bài nhiều lần . Chuẩn bị sách ,vở tập viết để học tiết 2.

Slide 9: 

Cảm ơn tất cả các thầy cô giáo Chúc các em chăm ngoan học giỏi

authorStream Live Help